* * * 2019 * * * Рік Китаю в Україні * * * 2019 * * * Міжнародний рік помірності * * * 2019 * * * Міжнародний рік корінних народів * * * 2019 * * * Міжнародний рік періодичної системи Менделєєва * * * 2019 * * *

вторник, 2 февраля 2016 г.

Полинова зоря Валер’яна Підмогильного: до 115-річчя від дня народження


Серед свого покоління Підмогильний вирізнявся особливою нещадністю і тверезістю бачення. Менше за всіх інших він упадав у лірику. Він був одним, може, єдиним справді великим українським прозаїком.
Юрій Шерех, славіст-мовознавець, історик української літератури

Він належить до тих митців, яким судилося вийти за межі свого часу. Зазвичай сучасники їх не розуміють, бо вони йдуть проти загального потоку, випереджаючи суспільну свідомість.
Раїса Мовчан, д-р філолог. наук, Ін-т літ-ри ім. Тараса Шевченка НАН УкраїниВалер'ян Підмогильний народився 2 лютого 1901 р. у великому степовому селі Чаплі Новомосковського повіту під Катеринославом у пересічній селянській родині.
У 1910р. після початкової сільської школи Підмогильного віддають до Катеринославського реального училища, де він під псевдонімом Лорд Лістер друкує в шкільному журналі авантюрні оповідання. У 1917р. було написане оповідання «Важке питання».
Реальне училище В. Підмогильний у 1918 р. закінчує з «відзнакою» і вступає на математичний факультет Катеринославського університету (згодом навчається на правничому). У 1919 р. через скрутне матеріальне становище він залишає навчання, працює вчителем, пише оповідання «Добрий Бог», «Гайдамака», «Пророк», «На селі», друкує оповідання «Ваня», «Старець» у катеринославському збірнику «Січ».
У 1920р. з'являються «Твори. Том 1»: «Собака», «Смерть», «В епідемічному бараці», «Остап Шаптала», «Повстанці», «Комуніст», «Минуле», «За день», «Колисанка», «Кохання». Цього ж року письменник вирушає до Києва.
З 1921 р. він працює бібліографом Книжкової палати в Києві, виїжджає до містечка Ворзеля, там одружується з донькою місцевого священика Катериною Червінською, актрисою Театру юного глядача. У 1922 р. виходить книжка оповідань «В епідемічному бараці». Наступного року в журналі «Нова Україна» (Прага), з'являються новели з циклу «Повстанці», оповідання «Іван Босий» (цей журнал, що його видавав у Празі Володимир Винниченко, пізніше фігурував у справі Підмогильного як речовий доказ його контрреволюційної діяльності). Митець повертається до Києва, працює редактором «Книгоспілки», зближується з «академістами» (неокласиками).
У 1923-1924 pp. гуртується і розпадається АСПИС (Асоціація письменників) до якої входили Людмила Старицька-Черняхівська, Наталя Романович-Ткаченко, Микола Зеров, Максим Рильський, Павло Филипович, Михайло Івченко, Дмитро Загул, Григорій Косинка, Валер'ян Підмогильний, Борис Антоненко-Давидович та ін.
У 1924р. виходить книжка «Військовий літун», за участю Підмогильного (він придумує назву) утворюється група «Ланка»: Григорій Косинка, Борис Антоненко-Давидович, Євген Плужник, Тодось Осьмачка, Михайло Івченко, Яків Качура, Марія Галич, Борис Тенета.
24 травня 1925р. В. Підмогильний у великій залі Всенародної бібліотеки виступив перед представниками літературно-громадських організацій, вузівською молоддю, міською інтелігенцією на диспуті «Шляхи розвитку сучасної літератури»: «Коли б який-небудь товариш «спробував» написати сонату і сказав би, що це гарна соната, бо в неї гарна ідеологія, то ніхто не завагався б йому відповісти, що це музична нісенітниця, і ніхто б тієї сонати не слухав... У нас всякий твір, коли він абсолютно і категорично не відповідає вимогам офіційної ідеології, засуджують незалежно від того, чи гарний він, чи дійсний і чи потрібний».
У 1926 р. з'являється окреме видання повісті «Третя революція». Цього ж року В. Підмогильний бере участь у створенні МАРСу (Майстерні революційного слова).
Разом з Є. Плужником у 1926 — 1927 pp. він підготував два видання словника «Фразеологія ділової мови», працював над сценарієм фільму «Коломба» (не плутати з серіалом «Коломбо»!) за романом Проспера Меріме.
У 1927 р. виходять збірка оповідань «Проблема хліба» та роман «Таїс» А. Франса у перекладі В. Підмогильного.
У Харкові у 1928р. виходить друком роман «Місто». Письменник іде до Чехословаччини «для налагодження творчих зв'язків», редагує журнал «Життя й революція».
Наступного 1929 р. В. Підмогильний повертається до Харкова.
У 1930 р. у Москві в перекладі російською мовою виходить його роман «Місто».
На початку 30-х pp. В. Підмогильний стає визнаним авторитетом перекладацької школи в Україні, консультантом з іноземної літератури при видавництві «Рух». Але попри це письменника викидають з редакції журналу «Життя й революція», а його твори — з журналів і видавництв.
Протягом 1930—1934 рр. В. Підмогильний організовує та редагує видання творів А. Франса (у 25 т.) та О. Бальзака (у 15 т.), перекладає романи Г. Мопасана, твори Д. Дідро та інших.
У 1933 р. у «Літературній газеті» друкується новела «3 життя будинку», де яскраво звучить трагічне передчуття: «... Класовий ворог, це в нас на кожному заводі й у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати...».
8 грудня 1934 р. письменник був безпідставно заарештований у харківському будинку «Слово» у справі вбивства Кірова. Пройшов крізь закритий суд, вирок без оскарження, заслання до концтабору.
З листопада 1937 р. В. Підмогильного розстріляно на Соловках. Є відомості, що в ув'язненні він написав кілька оповідань і роман про колективізацію «Осінь, 1929», але ці твори очевидно, втрачені.
Посмертно реабілітований В. Підмогильний у 1956 р.Твори  Валер’яна Підмогильного з фондів бібліотеки


Підмогильний В. П. Невеличка драма : роман, повісті / В. П. Підмогильний ; вступ. ст. К. П. Фролової ; худож.-оформ. В. І. Хворост. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 326 с.
До книги увійшли різножанрові твори видатного українського радянського письменника. Твори відбивають складні соціальні та культурні процеси, притаманні пореволюційній Україні, – утвердження нових морально-етичних цінностей, що ґрунтувалося на ідеалах і традиціях українського народу, та боротьбу високої духовності з ерозією прагматизму.
Підмогильний В. Місто : роман. оповідання / Валер’ян Підмогильний. – К. : Дніпро, 2004. – 384 с. – (Сер. «Література в школі»).


Підмогильний В. Місто : роман / Валеріан Підмогильний ; післямова, біогр. та бібліогр. довідка Г. Костюка. – Нью-Йорк : Укр. Вільна Академія наук у США, 1954. – 302 с. : фото.
Роман видано Українською Вільною Академією Наук у США і Науковим Товариством ім. Шевченка в Америці за матеріальною допомогою Східно-Европейського Фонду. Передано до бібліотеки Товариством Приятеляв України (Осередок Торонто), проект «Відродження».
Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Романи / В. П. Підмогильний ; вступ. ст., упоряд. і приміт. В. О. Мельника ; ред. тому В. Г. Дончик. – К. : Наук. думка, 1991. – 800 с. – (Б-ка укр. літ. Рад. укр. літ.).
У книзі вміщено переважну більшість творчої спадщини прозаїка.
Підмогильний В. Повість без назви, до того ж цілковито неймовірна, вигадана від початку до кінця автором, щоб показати сутичку діяких принципів, важливих для нашого дня і майбутнього / Валер’ян Підмогильний // Вітчизна. – 1988. – № 2. – С. 106-144.
Підмогильний В. Третя революція : оповідання, повісті, романи / В. П. Підмогильний ; передм., упоряд. С. І. Лущій. – К. : Укр. письменник, 2012. – 612 с. – (Сер. «Укр. класика»).
Інтелектуально-психологічна проза В. Підмогильного – помітне явище в історії українського письменства. У своїх творах автор неодноразово звертався до проблем людини та сенсу людського буття й невтомно шукав відповіді на них.


Підмогильний В. Гайдамаки : оповідання / Валер’ян Підмогильний // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 56-60.

Підмогильний В. З життя будинку № 29 : оповідання / Валер’ян Підмогильний // Дніпро. – 1991. – № 2. – С. 178-182.
Сторінками періодичних видань про життя і творчість  Валер’яна Підмогильного


Мельник В. О. Валер’ян Підмогильний : до 90-річчя від дня народження / В. О. Мельник. – К. : Знання, 1991. – 48 с. (Сер 6. «Світ культури»; № 1).
Його оповідання, повісті, романи були в центрі літературного процесу 20-х років ХХ ст. на Україні, а пізніше, в пору замовчування, видавалися неодноразово за кордоном. Ці твори й сьогодні приваблюють майстерністю психолого-філософського дослідження людини в складних суспільних обставинах.

Валер’ян Підмогильний / автор-упоряд. Олена Галета. – К. : АртЕк, 2001. – 72 с. : іл. – (УСЕ для школи: Укр. літ-ра: 10 кл.: вип. 11).
У хрестоматійному збірнику зібрані статті про життя і творчість письменника.Мельник В. О. Валер’ян Підмогильний / В. О. Мельник // Гроно нездоланих співців : літературні портрети українських письменників ХХ сторіччя, твори яких увійшли до оновлених шкільних програм : навч. посіб. / упоряд. В. І. Кузьменко. – К., 1997. – С. 192-202. – Бібліогр. : С. 202.

Смолич Ю. Підмогильний // Смолич Ю. К. Твори : у 8 т. : Розповіді про неспокій / упоряд. О. Смолич ; приміт. К. Волинського. – К., 1986. – Т. 7. – С. 600-620.
Свої спогади про Валер’яна Підмогильного Юрій Смолич починає так: «Коли б хтось із читачів оцих моїх літературних спогадів та запитав мене, кого з молодих українських письменників двадцятих-тридцятих років я вважаю найбільш інтелектуально заглибленим, душевно тонким або, по простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на хвилинку не задумався і відказав: – Валеріана Підмогильного».

Валер’ян Підмогильний // …З порога смерті… : письменники України – жертви сталінських репресій : вип. 1 / упоряд. О. Г. Мусієнко. – К., 1991. – С. 357-360 : фото.
У книзі розповідається про письменників України, які стали безвинними жертвами сталінського терору. Вивчення архівів КДБ дозволило документально точно розкрити методику й механіку політичних процесів над творчою інтелігенцією на Україні у довоєнний і повоєнний періоди.

Мовчан Р. Валер’ян Підмогильний : 1901-1937 / Раїса Мовчан // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 51-57 ; № 4. – С. 34-40.
У статті розповідається про життя і творчість одного із найяскравіших прозаїків 1920-х рр., одного із найпотужніших українських модерністів ХХ ст.

Шевчук В. Полинова зоря Валер’яна Підмогильного (до 90-річчя від дня народження письменника) / Валерій Шевчук // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 2. – С. 70-78.
У статті розповідається про життя і творчість українського письменника.
Череватенко Л. З життя лихого суспільства / Леонід Череватенко // Дніпро. – 1991. – № 2. – С. 176-178 : фото.
У статті розповідається про долю Валер’яна Підмогильного та його оповідання «З життя будинку № 29».
Рижков В. Письменник із покоління, що билося під Крутами : до 110-річного ювілею Валер’яна Підмогильного стали відомі нові факти з його біографії / Вадим Рижков ; бесіда з Миколою Чабаном // День. – 2011. – 4-5 лют. – С. 9 : фото.
Забуті сторінки життя одного з найталановитіших представників Розстріляного Відродження стали відомі завдяки пошукам дніпропетровського журналіста й краєзнавця Миколи Чабана.

Валер’ян Підмогильний : славетні імена // Одесский вестник. – 1997. – 13 февр. – С. 5.
З моменту своєї появи в літературному світі цей письменник дражнив, дратував і обурював своїх колег, читачів, знавців літературних напрямків: надто він був сам по собі, надто незалежно від решти поводився, мислив, писав. І надто сягнистими кроками він просувався вперед.

Пшеничный Ю. Пуля № 188: последний путь Валерьяна Пидмогильного / Юрий Пшеничный // День. – 2008. – 7 ноября. – С. 8 : фото.
Стаття написана до річниці трагічної загибелі Валер’яна Підмогильного у Соловецькому таборі у 1937 р.

Валер’ян Підмогильний // Бібліотечка «Дивослова». – 2007. – № 3. – С. 38-51 : фото.

Валер’ян Підмогильний (1901-1937) // Бібліотечка «Дивослова». – 2009. – № 2. – С. 35-45.

Поліщук Н. Філософія і література у контексті європейського модернізму : інтелектуалізм Валеріана Підмогильного / Ніна Поліщук // Філософська думка. – 2011. – № 1. – С. 99-112. – Бібліогр. : С. 111-112.
В. Підмогильний був не теоретиком модернізму, а його «практиком», тобто втілював-продукував його особливості у власному письменницькому та літературно-критичному дискурсі. Його інтелектуальний дискурс як літературна творчість є головним внеском у виокремлення особливої форми модернізму, характерної для української культури саме тих часів.
Коломієць Л. Український Ренесанс : у пошуках індивідуальності / Лада Коломієць // Слово і Час. – 1992. – № 10. – С. 64-70.
У статті розповідається про двох найталановитіших представників українського літературного Ренесансу, представників протилежних стильових тенденцій: «вітаїстичної» (орнаментально-імпресіоністична проза М. Хвильового) і раціоналістичної (інтелектуально-аналітична проза В. Підмогильного).

Пославська В. А. Літературна дискусія 1920-х років на Україні та участь у ній В. Підмогильного / В. А. Пославська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 28. – С. 31-33 : фото. – Бібліогр. : С. 33.
Однієї з найважливіших подій культурного життя України 1920-х років стала літературна дискусія про шляхи розвитку української літератури, розпочата навесні 1925 року. Від самого початку дискусії Валер’ян Підмогильний рішуче взяв сторону Миколи Хвильового та Миколи Зерова, які доводили, що українське мистецтво повинне створювати естетичні цінності і підносити художній рівень національної літератури і мистецтва «на рівень світових стандартів».Заверталюк Н. Творчість В. Підмогильного на тлі розстріляного відродження / Нінель Заверталюк, Наталія Олійник // Слово і Час. – 2011. – № 7. – С. 123-124.
В статті розповідається про другу всеукраїнську наукову конференцію у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, яка відбулася 17-18 лютого 2011 року. В ній взяли участь літературознавці з Києва, Бердянська, Запоріжжя, Кам’янець-Подільського, Одеси, Полтави, Сімферополя, Слов’янська, Харкова, Дніпропетровська.

Бернадська Н. Романи Валер’яна Підмогильного: традиції і новаторські пошуки : 11-й клас / Ніна Бернадська // Українська мова та література. – 2004. – № 48. – С. 20-23 : іл. – Бібліогр. : С. 23.
У статті розповідається про новаторські жанрові пошуки автора у романах «Місто» та «Невеличка драма».Мовчан Р. Проза Валер’яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль / Раїса Мовчан // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 52-56.
На відміну від тих своїх сучасників, які міметично (описово) відтворювали життя, змальовували світ у його зовнішніх проявах, відповідний авторським ідеям, Підмогильний по-модерністськи моделює його, показує цілісніше й повніше, як тісно переплетену сукупність зовнішнього і внутрішнього людського життя. Тому його герой – людина вже досить самодостатня, але ще не настільки, щоб «бути щасливою сама собою».


Наєнко М. Проза Валер’яна Підмогильного: стильові особливості / Михайло Наєнко // Історико-літературний журнал / ОНУ ім. І  І. Мечникова. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 6-11. – Бібліогр. : С. 11.
У статті аналізуються стильові особливості прози Валер’яна Підмогильного. Визначаються суттєві штрихи естетичного портрета письменника.Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі (роман «Місто») : [уроки 18-20] // Бібліотечка «Дивослова». – 2011. – № 9. – С. 48-55.

Якобчук Я. Вчимося розуміти те, що написано, і розуміти навіть те, що не написано : текст і підтекст роману В. Підмогильного «Місто», 11 кл. / Яся Якобчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 5. – С. 24-26 : іл., табл.
У статті подається план уроку-дослідження.

Тарнавський М. «Невтомний гонець в майбутнє» : екзистенціальне прочитання «Міста» Підмогильного / Максим Тарнавський // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 56-63.
У статті подається незвичне для нас прочитання одного з найцікавіших романів 20-х років ХХ ст. під кутом екзистенціалізму. Автор статті належить до генерації українських науковців американсько-канадської діаспори.

Пашковська Н. Ф. Проблема автора і героя в романі В. Підмогильного «Місто» / Н. Ф. Пашковська // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філолог. ф-т. – Одеса, 2006. – Вип. 14. – С. 234-241. – Бібліогр. : С. 241.
У романі екзистенція героя, її нарочито уповільнене розгортання постійно співвідносяться з авторським коментарем, оцінкою, передбаченням. Позиція автора виявляється у відстороненості від об’єкта зображення – таким чином створюється можливість об’єктивізації. Разом з тим дистанціювання від героя перемежовується з власним досвідом автора, його світоглядною парадигмою, зображене пропускається через суб’єктивну рецепцію автора.


Лілік О. «Історія людської душі» : вивчення роману Валер’яна Підмогильного «Місто» в руслі екзистенціальної парадигми / О. Лілік // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 3. – С. 42-47. – Бібліогр. : С. 47.
Метою цієї статті є моделювання процесу вивчення роману Валер’яна Підмогильного  «Місто» в руслі екзистенціальної парадигми, оптимальний добір форм, методів і методичних прийомів, які б забезпечили ефективність засвоєння учнями цього літературного твору.

Тимків Н. Інтелектуальні і моральні засади життя Степана Радченка : образ головного героя роману Валер’яна Підмогильного «Місто» з точки зору авторської позиції / Надія Тимків // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 24-30 : іл.
Художній твір часто називають незавершеною завершеністю. З одного боку, він завершений, бо дописаний, з другого – незавершений, бо спонукає до роздумів. Письменник сподівається на співтворчість, ставить читачеві питання, а той уже сам повинен подумати, як би він поводився в тій чи тій ситуації. Питання авторської позиції та підтексту дуже важливі,  їх не можна залишати поза увагою.

Деркач Л. Трансформація подорожі міфологічного героя у структурі наративної моделі «Міста» В. Підмогильного / Лариса Деркач // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 12-18. – Бібліогр. : С. 12-14.
Визначальна риса роману «Місто» В. Підмогильного – зображення етапів життєвого шляху героя, який прагне пізнати сенс життя. Його психологічні переживання. Дієгезис тексту відповідає етапам подорожі героя моделі мономіфу Дж. Кемпбелла.

Колп В. Мала проза Валер’яна Підмогильного (риси екзистенціалізму) / Вікторія Колп // Слово і Час. – 1999. – № 2. – С. 47-51.
У статті робиться спроба проаналізувати малу прозу Валер’яна Підмогильного з екзистенціальної точки зору.

Коломієць Л. «Божевільні» образи з «божевільними» вчинками : проблема репресивного у творчості Валер’яна Підмогильного / Лада Коломієць // Літературна Україна. – 1996. – 8 лют. – С. 5 : фото.
У статті аналізуються останні твори письменника новела «З життя будинку» (1933) і «Повість без назви…» (1934). Вони являють собою унікальне художнє дослідження феномену тоталітаризму: в суспільстві й у свідомості людини.

Тарнавський М. Останній твір В. Підмогильного / Максим Тарнавський // Всесвіт. – 1991. – № 12. – С. 174-177.
У статті подається аналіз «Повісті без назви».

Мафтин Н. Специфіка моделювання художньої свідомості в новелі В. Підмогильного «Іван Босий» / Наталя Мафтин // Слово і Час. – 2011. – № 9. – С. 59-63. – Бібліогр. : С. 63.
Новела тематична примикає до циклу «Повстанці», однак ідейні акценти тут значно виразніші, а показ спротиву радянській владі, що охопив українське село, масштабніший. Задіявши елемент ірреального, спрямований на увиразнення глибини трагедії, яка випала на долю української нації, письменник дав взірець яскравого вияву національного модусу новелістичного жанру. Потужний ідейний заряд новели єднає її з кращими творами літератури українського національного опору, а довершена новелістична структура долучає до кращих жанрових взірців європейської новелістики.

Лепьохін Є. Психологізм та історизм в оповіданні «Собака» В. Підмогильного й новелі «Зрадлива жінка» А. Камю / Євген Лепьохін // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 48-50. – Бібліогр. : С. 50.
Людські взаємини в найрізноманітніших виявах становлять основне емоційне тло у творах і В. Підмогильного, і А. Камю. Звичайно, місце дії, головні герої, час дії – різні, проте суть та сама: люди нещасливі, бо мусять жити з тими, хто їм завдає болю.

Кушлаба М. Читання художнього твору – один із способів формування всебічно розвиненої особистості (на матеріалі малої прози Валер’яна Підмогильного) / Михайло Кушлаба // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7-8. – С. 82-86. – Бібліогр. : С. 86.
Мета статті – продемонструвати на прикладі оповідання «Історія пані Ївги» вміння учнів сприймати й осмислювати художній твір, виявляти основні проблеми, порушені в ньому, визначати роль образів-персонажів у розкритті ідейного змісту твору та авторську позицію.Мовчан Р. Валер’ян Підмогильний – перекладач / Раїса Мовчан // Всесвіт. – 1991. – №12. – С. 178.
Автор талановитих, психологічно глибоких оповідань, романів, повістей, увійшов в українську літературу і як перекладач високого рівня.
Кочур Г. Майстри перекладу / Г. Кочур // Всесвіт. – 1966. – № 4. – С. 17-25 : фото.
Стаття знайомить з діяльністю українських радянських перекладачів. Один із розділів присвячений Валер’яну Підмогильному. Головна царина його діяльності – французька література.

«Дуже вам вдячний щиро і товариськи…» : листи Валер’яна Підмогильного до Миколи Зерова / вступ, публ. і прим. В. О. Мельника // Слово і Час. – 1991. – № 2. – С. 20-27.
У публікації приводяться 9 листів В. Підмогильного, написаних у різний час його праці в харківських видавництвах, до М. Зерова у Києві.

Підмогильний В. Листи до Ілька Борщака / Валер’ян Підмогильний ; підгот. текстів та ком. Раїси Мовчан // Всесвіт. – 1991. – № 12. – С. 178-180.
Листи до відомого українського історика, публіциста, літературознавця, дійсного члена НТШ, професора Державної школи східних мов у Парижі. Листи охоплюють період з 28 березня по 22 грудня 1930 року.


Листи з Соловків : листи Валер’яна Підмогильного до дружини / вступ. ст. Раїси Мовчан // Вітчизна. – 1988. – № 2. – С. 92-105.Матеріали з мережі Інтернет


  • Біографія Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://onlyart.org.ua/?page_id=34808. – Назва з екрану.
  • Підмогильний Валер’ян : життя та творчість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=250. – Назва з екрану.
  • Рацибарська Ю. У Дніпропетровську зняли фільм про Валер’яна Підмогильного [Електронний ресурс] / Юлія Рацибарська // Радіо Свобода. – 2011. – 22 лип. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/24273745.html. – Назва з екрану.
  • Череватенко Л. Убиті в урочищі Сандармох. Підмогильний – попередник Камю і Сартра [Електронний ресурс] / Леонід Череватенко // Українська правда. – 2012. – 12 листоп. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/digest/2012/11/12/99104/. – Назва з екрану.
У Дніпропетровську зняли документальний фільм про письменника-земляка Валер’яна Підмогильного. Це перша стрічка кіноциклу «Розстріляне відродження». Її творці відшукали і дослідили кілька невідомих фактів із життя письменника, а також простежили долю його дружини та сина.Приклади кросвордів різних рівнів щодо творчості Валер'яна Підмогильного

Валер'ян Підмогильний / авт.-укладач. Слюсар А.Ф. // Розмаїтності: метод. журнал. - 2008. - № 2(6). - С. 54 - 56.3 комментария:

  1. Спасибо за информацию. обязательно к вам зайду ознакомиться с литературой по творчеству Валерьяна Пидмогильного

    ОтветитьУдалить
  2. Цікаво, як завжди! Корисно, як завжди і є чуття теплого відношення до Підмогильного саме авторів виставки!

    ОтветитьУдалить

Надеемся на комментарии