* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

пʼятниця, 24 червня 2016 р.

«Галицький слід» в історичній науці: до 130 річчя від дня народження Івана Крип’якевича
«Історія України» Крип’якевича належить до кращих досягнень історіографічної спадщини минулого – в цьому саме закладена її вартість на сьогоднішній, і на завтрашній дні.»
Ярослав Дашкевич, доктор історичних наук


Визначний український історик, яскравий представник державницького напряму вітчизняній археографії, академік АН УРСР, заслужений діяч науки України Іван Петрович Крип’якевич народився 25 червня 1886 року у Львові. І.П. Крип’якевичу випало жити в бурхливі роки Української революції та двох світових воєн. Він був одним із найактивніших членів Наукового товариства імені Тараса Шевченка і тривалий час очолював його історико-філософську секцію.
Свою наукову діяльність Іван Крип’якевич розпочинав під керівництвом історика Михайла Грушевського і досліджував спочатку соціально-економічну і культурну історію Галичини XVI-XVII століть, видавши «Матеріали до історії торгівлі Львова», «Львівська Русь в першій половині  XVI століття» тощо. Незабаром він став вивчати історію козаччини і Хмельниччини. Цій темі І. Крип’якевич присвітив свої головні праці «Козаччина і Баторієві вольності», «Козаччина в політичних комбінаціях 1620-1630 років», «Студії над державою Богдана Хмельницького». Монографія «Богдан Хмельницький».
Творчий доробок Івана Петровича Крип’якевича охоплює понад 750 назв, серед яких ґрунтовні наукові праці, підручники, статті, науково-популярні та художні твори.


Літопис життя та діяльності Івана Петровича Крип’якевича
Праці Івана Петровича Крип’якевича з фонду бібліотеки

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький /відп. ред. Ф.П. Шевченко, І.Л. Бутич, Я.Д. Ісаєвич. – 2-е вид. виправлене і доповнене. – Львів: Світ, 1990. – 408 с. – («Пам’ятки історичної думки України»).
Книга присвячена історичній ролі Богдана Хмельницького як керівника Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Автор широко використав такі унікальні історичні документи, як літописи, щоденникові записи учасників та очевидців описуваних подій, а також польські хроніки, царські грамоти, гетьманські універсали, малодоступні сучасному читачеві історичні дослідження. По-новому оцінюючи історичні факти, вчений всебічно висвітлює життя і діяльність Богдана Хмельницького, перебіг та етапи Визвольної війни. На широкому історичному тлі проаналізовані питання організації запорізьких військ – їх численність, військові формування, озброєння, фортифікаційна майстерність, стратегія і тактика ведення бойових операцій.

Крип’якевич І.П. Було колись в Україні: твори: для серед та старшого шкільного віку /упорядкування, післяслово та примітки Богдана Якимовича; передмова Романа Крип’якевича; художник Олексій Штанко. – К.: Веселка, 1994. – 351 с.; іл. – (Золоті ворота).
Цей збірник склали гостросюжетні повісті й оповідання на історичну тематику, а також науково-популярний нарис «Коротка історія України», який був написаний як підручник з історії і тривалий час використовувався в школах.
Крип’якевич, Іван. Всесвітня історія: у 3-х кн. Кн. 1. Стародавні часи /упорядник Роман Крип’якевич. – Київ: Либідь, 1995. – 464 с, іл.
Ця праця – популярний виклад минулого людства від його початку до завершення першої світової війни і одночасно видатна пам’ятка української історичної думки 30-х років ХХ століття. Насиченість фактичним матеріалом дозволяє книжці бути цінним довідником.
У першої книзі висвітлюється історія стародавніх народів від зародження людства й до часів Римської імперії включно.
Крип’якевич, Іван. Всесвітня історія: у 3-х кн. Кн. 2. Середньовіччя і нові часи / упорядник Роман Крип’якевич. – Київ: Либідь, 1995. – 424 с., іл.
У другій книзі висвітлюються дві значні епохи у поступові людства - Середньовіччя та нові часи.
«Середньовіччя від стародавніх віків відрізняється передусім тим, що історичні події відбуваються в усій Європі, а не тільки над Середземним морем, як це було в старовині…»
Крип’якевич, Іван. Всесвітня історія: у 3-х кн. Кн. 3. Найновіші часи / упорядник Роман Крип’якевич. – Київ: Либідь, 1995. – 288 с., іл.
У третій книзі висвітлюються події, що відбувалися на Європейському та інших континентах з кінця XVIII до початку ХХ століття.
Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – Київ: Наукова думка, 1984. – 176 с.
Монографія – результат багаторічних досліджень  вченого-історика з історії Галицько-Волинської землі періоду Давньоруської держави та феодальної роздробленості. Розкрито умови формування Галицько-Волинського князівства, його адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічні й політичні відносини, вклад у боротьбу проти експансії католицьких феодалів та навали кочівників-завойовників, показано дружні взаємовідносини Галицько-Волинської Русі з іншими давньоруськими землями.


Крип’якевич І.П. Зв’язки Західної України з Росією до середини XVII ст.: нариси. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1953. – 72 с.
«Західноукраїнські землі в той час більше зв’язуються у торговому відношенні з центральною Україною, йде процес створення єдиного національного ринку. Через те що торгові зв’язки з Польщею внаслідок війни припинилися, експорт продуктів і промислових виробів з Західної України почав спрямовуватися по шляху на Київ., і для західноукраїнських купців особливо важливими стали також торгові зв’язки з Росією…»Крип’якевич І.П. Історія України /відп. редактори Ф.П. Шевченко, Б.З. Якимович. – Львів: Світ, 1990. – 520 с. – (Пам’ятки історичної думки України).
У книзі викладена історія української землі від історичних часів до 1910 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, розвиток національної самобутності та свідомості.Крип’якевич І. Коротка Історія України. – Дніпропетровськ: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1992. – 104 с.
Ви розгорнете цю книжку – і поринете в далекі, сиві часи. Ви дізнаєтесь хто таки українці й довідаєтесь про вкраїнську державу, ймення якій Київська Русь; про перших князів; про легендарну Ольгу, відважного Олега, уславленого Ярослава Мудрого.


Крип’якевич І.П. Огляд історії України: [посібник] /вступне слово Ю.М.  Алексєєва. – Київ: Вища школа, 1995. – 143 с.
Не все у книзі можна сприймати беззастережно, адже писалася вона автором у найскладніші часи перших пореволюційних років. Проте людська щирість і високе науково-дослідницьке сумління автора впадають в око на кожній сторінці його неординарної праці.


Документи Богдана Хмельницького /упорядники І. Крип’якевич та І. Бутич. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. – 740 с.
У збірку вміщено всі наявні листи, універсали та накази Богдана Хмельницького за 1648-1657 рр. з архівів та бібліотек України, Москви, Санкт-Петербурга, а також Польщі, Угорщині, Швеції, Німеччини, Австрії.


Історія українського війська: в 2-х ч. Ч.1 /автор д-р Іван Крип’якевич. – репринт. видання Івана Тиктора. – Львів, 1936. – Київ: Поліграфкомбінат «Україна», 1993. – 288 с., іл. – (Бібліотечка журналу «Пам’ятки України», книга 17).
У кнізи подано матеріал з історії українського війська за часів княжої доби та становлення війська періоду козаччини.


Універсали Богдана Хмельницького (1648-1657): матеріали до українського дипломатарію /упорядники І. Крип’якевич, І. Бутич. – Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 382 с., іл.
У збірці вміщено всі відомі універсали і накази Богдана Хмельницького, а також угоди і вимоги гетьмана за 1648-1657 рр. з архівів України, Росії, Білорусі, Польщі, США, Бразилії, в яких йдеться про соціально-економічний розвиток і політичне становище України у період Хмельниччини. У додатках наведені сумнівні та підроблені універсали Богдана Хмельницького, універсали полковників; список універсалів Богдана Хмельницького, згадуваних у джерелах та літературі, але не виявлених, а також примітки; список скорочень; список застарілих і маловживаних слів; предметний, іменний та географічний покажчики; список ілюстрацій і перелік документів.


Сторінками видань

 • Алексєєв, Юрій. Іван Крип’якевич і його «Огляд історії України» // Крип’якевич І.П. Огляд історії України, Київ, 1995. – С. 3 – 8.
 • «Галицький слід» в історичній науці. Іван Крип’якевич (1886-1967) //Мельничук, Георгій. 1000 незабутніх імен України. – Київ, 2005. – С. 99 – 100.
 • Гладишевський Є.І. Крип’якевич Петро-Богдан Іванович: [син Івана Петровича  Крип’якевича] //Енциклопедія сучасної України. Т. 15. – Київ, 2014. - С. 484.
 • Дашкевич Я. Іван Крип’якевич – історик України //Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990. – С.5 – 21.
 • Заболотна І. І. Крип’якевич – учень, співробітник, послідовник М. Грушевського //Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. - № 91-93. – С. 12 – 16.
 • Іван Крип’якевич: [біографічний нарис вченого] //Народжені Україною: меморіальний словник: у 2-х тт. Т. 1. – Київ, 2002. – С.826 – 827.
 • Іван Крип’якевич: [життя та наукова діяльність вченого] //Видатні постаті в історії України ХХ ст.: короткі біографічні нариси. – Київ, 2011. – С. 184 – 186.
 • Ісаєвич Я.П. Крип’якевич Іван Петрович: [життя та наукова діяльність вченого] //Енциклопедія історії України: у 10 тт. т. 5. – Київ, 2008. – С. 390 – 395.
 • Ісаєвич Я.Д. Крип’якевич Іван Петрович: [життя та наукова діяльність вченого] //Енциклопедія сучасної України. Т. 15. – Київ, 2014. - С. 482 – 483.
 • Крип’якевич Іван Петрович (1886-1967): [наукова та педагогічна діяльність вченого] //Українська педагогіка в персоналіях: у 2-х кн. Кн. 2. – Київ, 2005. – С. 361 – 364.
 • Мазурак Я.І. Крип’якевич Лев Петрович: [брат вченого] // Енциклопедія сучасної України. Т. 15. – Київ, 2014. - С. 483. – 484.
 • Стеблій Ф.І. Крип’якевич Роман Іванович : [син  Івана Петровича Крип’якевича] // Енциклопедія сучасної України. Т. 15. – Київ, 2014. - С. 484.понеділок, 20 червня 2016 р.

Генри Райдер Хаггард – создатель приключенческих романтических произведений: к 160-летию со дня рождения

Сэр Генри Райдер Хаггард – английский писатель, классик мировой литературы - родился 22 июня 1856 года в Браденеме (графство Норфолк) в семье сквайра Уильяма Хаггарда и был восьмым из его десяти детей. Получил образование в Ипсвичской классической школе, провел шесть лет в Южной Африке, позднее служил чиновником по сельскохозяйственным вопросам, проблемам лесоводства и эмиграции. Написал много книг по истории, географии Южной Африки, по земледелию и фермерству. Принимал участие в сельскохозяйственной реформе Британской империи. Рыцарь-Командор ордена Британской империи.
Но прославился Хаггард приключенческими романами, действие которых происходит в Исландии, Древнем Египте, Константинополе, Мексике и других экзотических странах. Лучшими романами остаются «Копи царя Соломона» и «Она», созданные под впечатлениями от южноафриканской природы, быта и нравов местного населения. Среди близких друзей Генри Райдера Хаггарда были Джозеф Редьярд Киплинг и Эндрю Лэнг.  Хаггард был увлекательным рассказчиком, он умел перевоплощаться в людей, живших в разные исторические эпохи и представлявших разные цивилизации, и его произведения занимают достойное место в английской литературе конца XIX - начала XX века.


Интересные факты из творческой биографии писателя

В девятнадцать лет Генри Райдер Хаггард полюбил дочь жившего по соседству сквайра, Лили Джексон. Но отец счел преждевременным намерение сына жениться и отправил его в Южную Африку секретарем Генри Булвера, английского губернатора провинции Наталь. Так была разрушена его единственная настоящая любовь, как писал впоследствии Хаггард. Поездка в Южную Африку, определила его дальнейшую творческую судьбу: именно Африка стала для Хаггарда неисчерпаемым источником тем, сюжетов, человеческих типов его многочисленных книг.

Популярный герой Хаггарда Аллан Квотермейн является центральным персонажем многих книг - профессиональный охотник и путешественник. Ему пятьдесят пять лет, он невысокого роста, худ, весит около 60 килограмм, с седыми волосами. Туземцы называют Квотермейна Макумазан, что означает буквально «человек, который встаёт после полуночи» (то есть человек, который всегда находится начеку). Первый роман с Алланом Квотермейном – «Копи царя Соломона» - вышел в свет в 1885 году и за несколько дней принес славу его автору.

Многие читатели писали Хаггарду письма, умоляя сообщить им точные координаты копей царя Соломона. А один энтузиаст написал Хаггарду, что, несмотря на его отказ, он снаряжает экспедицию для поисков алмазных копей царя Соломона.

В 1890 году в свет вышел роман "Мечта мира" описывающий судьбу Елены Троянской и Одиссея. Авторами романа были английский писатель Генри Райдер Хаггард, а также шотландский писатель и историк Эндрю Лэнг, известный благодаря переводу гомеровских "Илиады" и "Одиссеи" на английский язык.

Хаггард был большим энтузиастом и поклонником египетской культуры, дважды побывал в Египте, был знаком с такими блестящими учеными, как Г. Бругш, Э. Бадж, Г. Картер. Истории Древнего Египта он посвятил несколько романов: «Клеопатра», «Перстень царицы Савской», «Владычица Зари».


Произведения Генри Райдера Хаггарда из фонда библиотеки

Хаггард Г.Р. Беатрис: роман /пер. с англ. Т. Бердиковой и М. Тюнькиной. – М.: «Эллис Лак», 1993. – 288 с.
Это история трагической любви бедной уэльской девушки, красавицы Беатрис и преуспевающего лондонского адвоката  Джефри Бингема.

Хаггард Р. Братья; Суд фараонов: романы /пер. с англ. Е.М. Честяковой-Вер и З. Журавской. – Вильнюс: «Ална Литера», 1992. – 368 с.
Когда-то давно любимая сестра султана Салахеддина сбежала с английским рыцарем.  После себя она оставила дочь Розамунду. Розамунда выросла и стала прекрасной девушкой, в которую влюблены ее двоюродные братья, близнецы Вульф и Годвин. А султану снятся сны, которые все мудрецы истолковывают одинаково — если Розамунда будет находиться при дворе султана, то будут спасены сотни и тысячи жизней. Если же она не попадет ко двору или покинет его, кровопролитие неминуемо...
«Суд фараонов» - увидев в Британском Музее гипсовый слепок с головы древнеегипетской статуи, Смит влюбился в отображённую на слепке царицу Ма-Ми. Он изучил египтологию и отправился в Египет, чтобы найти гробницу той, кого полюбил. Через 2 года он нашёл её...

Хаггард Р. Бэнита: роман /Райдер Хаггард. Жемчужина Востока. Бэнита; пер. с англ. А. Энквист. – Вильнюс: «Ална Литера», 1991. – С. 225-347.
Южная Африка. Юная Бэнита Беатриса Клиффорд узнает от своего отца о старинном золотом кладе, спрятанном испанцами. Бэнита с отцом и его предприимчивым компаньоном, Джекобом Мейером, отправляются на поиски сокровищ, ибо легенда гласит, что аборигены — хранители клада раскроют его тайну только белой женщине по имени Бэнита...


Хаггард Г.Р. Владычица Зари: роман /пер. с англ. И. Архангельской. – Ставрополь: Кавказский край, 1992. – 256 с. – (Серия «CLIO»: Исторический авантюрный роман).
В романе повествуется о судьбе царевны Нефрет из династии вавилонских царей, ставшей после многочисленных приключений владычицей Верхнего и нижнего Египта.
Хаггард Г.Р. Дочь Монтесумы: [роман] /пер. с англ. Ф.Л. Мендельсона; послесл. И.П. Магидовича; ил. Л.М. Гольдберга. – М.: Правда, 1990. – 413 с., ил. – (Мир приключений).
«Дочь Монтесумы» - один из лучших романов на сюжеты, взятые из эпохи великих географических открытий. Произведение посвящено одному из самых драматических моментов в истории Мексики – борьбе его древнего населения, ацтеков, с конкистадорами. Используя богатый документальный, исторический и этнографический материал, писатель нарисовал красочную картину быта и культуры ацтеков.
Хаггард Г.Р. Жемчужина Востока /пер. с англ. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2006. – 272 с., ил. – (Библиотека приключений).
«Жемчужина Востока» - один из интереснейших романов Хаггарда. Римская империя в эпоху расцвета, падение вечного города Иерусалима, преследования ранних христиан.  В описание перипетий Иудейской войны автор вплетает и романтическое повествование о судьбе двух влюбленных — еврейки Мириам и римского центуриона Марка.


Хаггард Г.Р. Клеопатра; Владычица Зари: романы /пер. с англ. – М.: Художественная литература, 1991. – 590 с.
В романе «Клеопатра» Хаггард создает еще одну легенду о знаменитой царице Клеопатре VII, повелительнице независимого Египта – заговор верховных жрецов, решивших сбросить с трона ненавистную царицу Клеопатру, которая отдала Египет во власть Риму.Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона; Приключения Аллана Квотермейна; Бенита: романы /Генри Райдер Хаггард; сост. С. Подрезов; пер. с англ. Н. Маркович, В. Карпинской, А. Энквист; предисл. Е. Лисовиковой; худож. А. Семякин. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород. ООО Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга, 2015. – 736 с., ил.
Таинственные сокровища царя Соломона. Многие искали их, но никто не вернулся назад – как и брат сэра Генри, бесследно пропавший в неведомой стороне. На его поиски и в надежде разбогатеть трое отчаянных смельчаков отправляются в затерянную в самом сердце Африки страну Кукуанов…
Хаггард Г.Р. Лейденская красавица: роман /пер. с англ.; худож.- оформитель А.Ф. Золотарев. – Харьков: СП «ИНАРТ», 1992. – 367 с. – (Б-ка поколений; Кн. 15). – (Серия:  «ХХ век. Авантюрный роман»).
События исторического романа Хаггарда относятся к мрачным временам инквизиции (середина XVI века), когда испанский король Карл V правил в Нидерландах. Трагизму и жестокости суровой действительности автор противопоставляет захватывающую и увлекательную драму любви и страданий молодых голландцев.

Хаггард Г.Р. Мечта Мира: роман; Суд фараонов: рассказ; Жемчужина Востока; Клеопатра; Владычица Зари: романы /пер. с англ. – Харьков: Филиал «Экспресс» СП «ИНАРТ»; СП «Фолио»; «Неофит» ЛТД, 1993. – 704 с. – (Золотой век).
В романе «Мечта Мира» автор продолжает повествование о странствиях гомеровского Одиссея во время библейских «казней египетских». Рассказ «Суд фараона» относится к египетскому циклу.


Хаггард Г.Р. Неведомые силы; Чудовище; Дитя из слоновой кости; Аллан Кватерман: романы /пер. с англ.; сост. С.П. Заикин. – СПб: Издательско-коммерческое агентство «Тайм-аут» при ФМБ «Пирал», 1992. – 544 с.
Четыре романа, вошедшие в сборник, знакомят читателя с  легендарным охотником на протяжении всей его «литературной жизни», начиная с его первого знакомства с югом Африканского континента и первой любви и до кончины в самом сердце Африки, среди таинственного белокожего народа.

Хаггард Г.Р. Прекрасная Маргарет /Генри Райдер Хаггард. Копи царя Соломона; Прекрасная Маргарет; пер. с англ. Б. Грибанова. – М.: Совэкспорткнига, 1991. – С. 217-453.
Испанский гранд маркиз Морелла, находясь с дипломатическим поручением в Лондоне при дворе Генриха VII (1485-1509), влюбляется в прекрасную брюнетку Маргарет, дочь богатого купца крещеного еврея Джона Кастелла. Но ее сердце уже отдано молодому англичанину Питеру Бруму. Маркиз похищает Маргарет и ее кузину Бетти Дин и увозит их в Испанию…Хаггард Г.Р. Она; Аэша; Перстень царицы Савской: романы /пер. с англ. – Санкт-Петербург: ИКА «Тайм-аут», 1992. – 439 с.
«Перстень царицы Савской» - четверо британцев углубляются вглубь Центральной Африки. Доктор Адамс должен спасти своего сына, находящегося в руках племени Фэнгов, профессор Хиггс уже предвкушает открытие неизвестной древней культуры, капитан Орм желает забыть о прошлой жизни и жаждет приключений, сержант Квик просто сопровождает своего капитана, верный солдатской привычке. Для осуществления своих планов они отправляются в земли, населённые народом Абати, которым правит женщина, носящая титул «Вальда Нагаста», что значит «Дочь Царей».
В основу публикации положен перевод В.Н Карпинской, изданный в Санкт-Петербурге в 1903 году, в издательстве П. Сойкина.

Хаггард Г.Р. Она; Аэша; Ледяные боги; Дитя бури: Нада: романы /пер. с англ.; худож.- оформитель А.П. Бляхер. – Харьков: Филиал «Экспресс» СП «ИНАРТ», 1992. 608 с., ил. – (Золотой век).
Все произведения отличаются увлекательным динамичным сюжетом. Привлекают оригинальностью соединения мистического и реального начала, высокой познавательностью.
Роман «Она» рассказывает об экспедиции белых англичан в Центральную Африку. Герои попадают в земли загадочной Аэши, властительницы племени каннибалов. Уже две тысячи лет она ждет момента, когда с помощью магии сможет воскресить своего возлюбленного, которого она некогда сама же убила из ревности. И путешественникам тут уготована особая судьба... В романе большую роль играет фантастический элемент, постоянная завороженность автора архаическими культами бессмертия и перевоплощения душ.
В романе «Ледяные боги», сюжет которого был подсказан автору Р. Киплингом, душа Аллана Квотермейна перевоплощается в тело его далёкого неандертальского предка.
Экранизация произведений Генри Райдера Хаггарда

Жанр – приключения, мелодрама, фэнтези
Режиссер – Роберт Дэй
Страна – Великобритания
Год – 1965
Фильм снят по мотивам романа «Она». Экспедиция в ранее неизведанную область обнаруживает город, которым управляет Аеша бессмертная волшебница…
Жанр – приключения
Режиссер – Элвин Ракофф
Страна – Канада, Великобритания
Год - 1979
Фильм снят по мотивам романа «Копи царя Соломона». Экспедиция во главе с Алланом Квотермейном отправляется на поиски сокровищ царя Соломона, переживая по пути различные опасности.

Жанр – приключения
Режиссер – Джейн Ли Томпсон
Страна – США
Год – 1985
Фильм снят по мотивам романа «Копи царя Соломона». Отец главной героини отправляется на поиски бриллиантовых копей царя Соломона и пропадает без вести…Жанр – боевик, приключения, комедия
Режиссер – Гэри Нельсон
Страна – США
Год – 1986
Фильм снят по мотивам романа «Копи царя Соломона». Аллану Куотермейну приходится вернуться в Африку для того, чтобы найти своего брата — он пропал без вести, разыскивая загадочное белое племя…


середа, 1 червня 2016 р.

Уильям Шекспир - певец любви и свободы: к Году Шекспира в Украине

Уильям Шекспир (26 апреля 1564 года, Стратфорд-на-Эйвоне, Англия — 23 апреля 1616 года, там же) — английский поэт и драматург, считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира. Его называют национальным поэтом Англии.  Дошедшие до нас произведения состоят из 38 пьес, 154 сонетов, 4 поэм и 3 эпитафий. Пьесы Шекспира переведены на все основные языки мира.
Фильм о жизни и творчестве писателя (проект Encyclopedia Channel)    Уильям Шекспир


В отделе литературы на иностранных языках ООУНБ им. М. Грушевского к юбилею писателя представлена выставка "Уильям Шекспир - певец любви и свободы: к Году Шекспира в Украине", состоящая из трех основных разделов:
 • Редкие издания произведений Шекспира;
 • Современные издания произведений Шекспира;
 • Литературоведческие издания о жизни и творчестве Шекспира.

Редкие издания произведений ШекспираЧто такое «редкая книга»?

В определении этого феномена среди учёных и библиофилов существует множество мнений. Прежде всего, это культурная значимость. Это книги-памятники (первопечатные издания, прижизненные издания классиков отечественной и мировой культуры и др.). Конечно, для определения редкости книги имеют значение и малое число экземпляров, их сохранность, наличие автографов и дарственных надписей и другое. И вот это «другое» каждый книголюб и библиотекарь определяет для себя и своего абсолютно индивидуально


eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: in Nine Volumes /W. Shakespeare; With the corrections and illustrations of Dr. Johnson, G. Steevens, and others, revised by Isaac Reed.-Third Boston, and Fifth London Edition. – Boston; New-York; Philadelphia: Munroe & Francis; Ezra Sargeant; and Edward Earle, 1810-1812. - Vol. IV: Shakespeare’s Plays: King John.; King Richard II., King Henry IV. Part I. King Henry IV. Part II; King Henry V/ Copied from the text of Dr. Reed; With notes by Johnson, Steevens, and others. – 1810. – 442 p. – ill. – 110x180
Редкое американское издание 1810 года в четвёртом томе представляет исторические хроники У. Шекспира: «Король Джон», «Король Ричард II», «Король Генрих IV»и «Король Генрих V». Издание содержит иллюстрации к данным произведениям


Иллюстрация к исторической хронике "Король Джон" (акт 5 сцена 1)

Иллюстрация к исторической хронике "Король Генрих IV " (акт 5 сцена 1)
eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: in Nine Volumes /W. Shakespeare; With the corrections and illustrations of Dr. Johnson, G. Steevens, and others, revised by Isaac Reed.-Third Boston, and Fifth London Edition. – Boston; New-York; Philadelphia: Munroe & Francis; Ezra Sargeant; and Edward Earle, 1810-1812. Vol. V.: Shakespeare’s Plays: King Henry VI. Part I; King Henry VI. Part II; King Henry VI. Part III; King Richard III. / Copied from the text of Dr. Reed; With notes by Johnson, Steevens, and others. –1811. – 362 p. ill. 110x180.
Редкое американское издание 1811 года в четвёртом томе представляет исторические хроники У. Шекспира: «Король Генрих VI» (Части 1, 2, 3), «Король Ричард III». Издание содержит иллюстрации к данным произведениям.

Иллюстрация к исторической хронике "Генрих VI" (акт 5 сцена 3)


Иллюстрация к исторической хронике "Король Ричард ІІІ" (акт 4 сцена 3)

eng
Б
S 53
Shakespeare, W. The Plays and Poems of William Shakespeare.With the Life and Portrait of the Poet. Complete in Seven Volumes/W. Shakespeare. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1843. 1843. (Collection of British Authors:Vol. XLIII). Vol. IV: [Third Part of King Henry VI; Life and Death of King Richard III; King Henry VIII; Troilus and Cressida]. 1843.406 p.110x155.
В четвёртом томе немецкого издательства Бернхарда Таучнитца 1843 года представлены знаменитые трагедии У. Шекспира «Король Генрих VI» (третья часть), «Жизнь и смерть короля Ричарда III», «Король Генрих VIII», а также пьеса «Троил и Крессида», которая  в прижизненной публикации отнесена не к трагедиям, а к историческим хроникам.eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: Complete in seven volumes/W. Shakespeare; From the text of the Rev. Alexander Dyce’s. Second edition. – Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868-1868. Vol. I: [Measure for Measure; The Comedy of Errors; Much Ado About Lost; Love’s Labour’s Lost; A Midsummer-night’s Dream; The Merchant of Venice; As You Like It]. 1868. – 522p. ill. 115x160. (Collection of British Authors:Vol. XL). Implicated: Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: Complete in seven volumes /W. Shakespeare; From the text of the Rev. Alexander Dyce’s. Second edition. – Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868-1868. Vol. II: [The Taming of the Shrew; All’s Well That Ends Well; Twelfth-Night; or, What You Will;The Winter’s Tale; King John; King Richard II).1868. 496 p. (Collection of British Authors: Vol. XLI). 
В 1-м и 2-м томах немецкого издательства Бернхарда Таучнитца 1868 года представлены комедии У. Шекспира «Мера за меру», «Комедия ошибок», «Много шума из ничего», «Бесплодные усилия любви», «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Укрощение строптивой», «Всё хорошо что хорошо кончается», «Двенадцатая ночь», драма «Венецианский купец», трагикомедия «Зимняя сказка», исторические хроники «Король Джон», «Король Ричард II».

eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: Complete in seven volumes /W. Shakespeare; From the text of the Rev. Alexander Dyce’s.Second edition. – Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868-1868. Vol. III: [The First Part of King Henry IV. The Second Part of King Henry IV; King Henry V; The First Part of King Henry VI. The Second Part of King Henry VI].1868.460 p.115x160.(Collection of British Authors:Vol.XLII).
В 3-м  томе немецкого издательства Бернхарда Таучнитца 1868 года издания содержатся трагедии У. Шекспира «Король Генрих IV», «Король Генрих V», «Король Генрих VI»(первая и вторая части).
eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: Complete in seven volumes /W. Shakespeare; From the text of the Rev. Alexander Dyce’s. Second edition. – Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868-1868.Vol. IV: [Third Part of King Henry VI; Life and Death of King Richard III; King Henry VIII; Troilus and Cressida; Titus Andronicus].1868.484 p.115x160.(Collection of British Authors: Vol. XLIII).
В 4-м томе немецкого издательства Бернхарда Таучнитца 1868 г. представлены трагедии У. Шекспира «Король Генрих VI» (третья часть), «Жизнь и смерть короля Ричарда III», «Король Генрих VIII», самая ранняя и самая «кровавая» трагедия «Тит Андроник», а также пьеса «Троил и Крессида», которая в прижизненной публикации отнесена не к трагедиям, а к историческим хроникам.


eng
Б
S
Shakespeare, W. The Works of William Shakespeare: Complete in seven volumes /W. Shakespeare; From the text of the Rev. Alexander Dyce’s.Second edition.Leipzig: Bernhard Tauchnitz,1868-1868.Vol. VII: [Pericles; The Tempest; The Two Gentlemen of Verona; The Merry Wives of Windsor; Poems: Venus and Adonis, Lucrece, Sonnets, A Lover’s Complaint, The Passionare Pilgrim; The Life of William Shakespeare; Glossary].1868.528 p.115x160.(Collection of British Authors: Vol. XLVI).
В 7-й том немецкого издательства Бернхарда Таучнитца 1868 г. вошла пьеса «Перикл», частично написанная У. Шекспиром, трагикомедия «Буря», знаменитые комедии «Два веронца» и «Виндзорские насмешницы», поэмы и сонеты великого писателя, а также рассказ о его жизни .


eng
И
S 53
The Works of William Shakspere: in three volumes /W. Shakspere; Edited by Charles Knight.London; Glassgow; Manchester; New York: George Routledge and Sons, 1889.Vol. I: [The Tempest; Two Gentlmen of Verona; Merry Wives of Windsor; Measure for Measure; Comedy of Errors; Much Ado About Nothing; Love’s Labour’s Lost; A Midsummer-night’s Dream; The Merchant of Venice; As You Like It; Taming of the Shrew; All’s Well That Ends Well; Twelfth Night; or, What You Will; Winter’s Tale; King John]. – 1889. – 800 p. – 140x210.
В 1-м томе редкого английского трёхтомного издания  произведений У. Шекспира содержатся его знаменитые комедии, перечисленные в описании данной книги, а также историческая хроника «Король Джон».


fre
И(Англ)
S
Oeuvres completes de Shakespeare /W. Shakespeare; Traduction entièrement revue sur le texte anglais, par M. Francisque Michel, membre correspondent de l’institut; Et precede de la vie de Shakespeare par Thomas Campbell. Paris: Chez Firmin Didot Frères, Libraires, M DCCC LV-M DCCC LVI(1855-1856).Tome premier: [Remarques sur la Vie et les Ouvrages de Shakespeare; Othello; Le Tempête; Jules César; Roméo et Juliette;Coriola; Richard II; Makbeth; Le Roi Lear; Comme vous l’aimez; Titus Andronicus; Le Songe d’une Nuit au Milieu de l’été; Timon d’Athénes; Le Marchand de Venise].M DCCC LV. 694 p.175x225.
В 1-м томе редкого французского полного издания У. Шекспира содержится жизнеописание великого писателя в изложении Томаса Кэмпбелла, знаменитые трагедии «Отелло», «Юлий Цезарь», «Ромео и Джульетта», «Кориолан», «Макбет», «Король Лир», «Тит Андроник», «Тимон Афинский», трагикомедия «Буря», историческая хроника «Ричард II», комедии «Как вам это понравится», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец». Переводы на французский язык осуществлены знаменитым французским историком и филологом Франциском Мишелем.


eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. Antony and Cleopatra /by William Shakespeare; Text edited by Charles Jasper Sisson; Commentary by William Troy. – Third printing.[New York: Dell Publishing CO, INC, 1965].256 p.:ill.;105x160.(The Laurel Shakespeare / Francis Fergusson, General Editor).
Издание содержит современную реставрацию оригинального издания Чарльзом Джаспером Сиссоном, ведущим профессором Шекспировского института в Стратфорде-на-Эйвоне, а также комментарии Уильяма Троя, вступление и статья о Шекспире и его театре написана главным редактором данной серии книг произведений великого драматурга Фрэнсисом Фергюссоном, профессором современной литературы в Ратгеровском государственном университете, штат Нью Джерси.Редкие издания произведений Уильяма Шекспира в ООУНБ им. М. Грушевского
Современные издания произведений Шекспира
 
eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. Antony and Cleopatra/by William Shakespeare; Text edited by Charles Jasper Sisson; Commentary by William Troy.- Third printing.-[New York: Dell Publishing CO., INC., 1965].-256 p.:-illus.;105x160.-(The Laurel Shakespeare/ Francis Fergusson, General Editor).
Издание содержит реставрацию издания Чарльза Джаспера Сиссона, профессора Шекспировского института в Стратфорде-на-Эйвоне, комментарии Уильяма Троя, вступление и статью о Шекспире и его театре главного редактора Фрэнсиса Фергюссона, профессора Ратгеровского  университета, штат Нью Джерси.


eng
84(4ВЕЛ)4
S
Shakespeare, William. Romeo and Juliet /W. Shakespeare.Copyright.[London]: Penguin Books, [1994].160 p.: ill.; 110x180.(Penguin Popular Classics).
Кроме текста одной из самых знаменитых трагедий У. Шекспира «Ромео и Джульетта», данное издание содержит список всех произведений автора, очерк о его жизни и творчестве, статью о Елизаветинском театре и театре «Глобус», а также примечания и глоссарий.
eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. The Tragedy of King Lear /W. Shakespeare.Reprint.[Harmondsworth]: Penguin Books, [1961].160 p.: ill.; 115x180.(The Penguin Shakespeare /Edited from the original text by G.B. Harrison).
Кроме текста великой трагедии У. Шекспира «Король Лир», данное издание содержит список всех произведений автора, очерк о его жизни и творчестве, статью о Елизаветинском театре и театре «Глобус», а также примечания и глоссарий.


eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. The Tragedy of Macbeth /W. Shakespeare; With a commentary on The Tragedy of Macbeth by John Cone, Ph. D., Instructor of English, Scarsdale High School, Scarsdale, N.Y. Copyright.New York: Magnum Easy Eye Books; Langer Books, [1968].176 p.: ill.;110x175.(The Magnum Shakespeare Series: 77/Michael Martin, General Editor).
Издание предназначено для студентов-филологов вузов, содержит вступление о жизни, творчестве и театре У. Шекспира, примечания к трагедии «Макбет». Издание содержит вопросы и темы для обсуждения и сочинений, чтобы студенты достигли глубокого понимания гениального произведения.

eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. The Tragedy of  Hamlet, Prince of Denmark /W. Shakespeare; With a commentary on The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by Phyllis Abrahms and Dr. Alan Brody, Instructors of English, University of Hartford, Hartford, Connecticut. – Copyright.New York: Magnum Easy Eye Books; Langer Books, [1968].286 p.: ill.; 110x175.(The Magnum Shakespeare Series: 85/Michael Martin, General Editor).
Данное издание предназначено как для студентов-филологов высших учебных заведений, так и для широкого круга читателей. Оно содержит вступление о жизни, творчестве и театре У. Шекспира, а также примечания к тексту трагедии «Гамлет». Издание снабжено учебным пособием с вопросами, темами для обсуждения и для сочинений, чтобы студенты достигли более глубокого уровня понимания гениального произведения.


eng
84(4ВЕЛ)4
S
Shakespeare, William. The Life of Henry V/W. Shakespeare; With New Dramatic Criticism and an Updated Bibliography; Edited by John Russell Brown.Copyright.[New York]: A Signet Book, 1988.272 p.; 105x175.(The Signet Classic Shakespeare: CE2286 /Ceneral Editor: Sylvan Barnet).
Издание содержит текст «Жизнь Генриха Пятого», материалы об истории создания и постановки пьесы, фрагменты «Хроник  об Англии, Шотландии, и Ирландии» средневекового английского хрониста Рафаэля Холиншеда  и литературоведческий материал по данной пьесе великого драматурга.


eng
84(4ВЕЛ)4
S
Shakespeare, William. The Tragedy of Julius Caesar /W. Shakespeare; With New Dramatic Criticism and an Updated Bibliography; Edited by William and Barbara Rosen.Copyright.[New York]: A Signet Book, 1987.256 p.; 105x175.(The Signet Classic Shakespeare:CE2124/Ceneral Editor: Sylvan Barnet).
Издание содержит текст трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь», материалы об истории создания и постановки пьесы. В книге  представлены фрагменты «Жизнеописания знаменитых греков и римлян» древнегреческого философа и биографа Плутарха, а также литературоведческий материал.


eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. Twelfth Night; or, What You Will /W. Shakespeare; Edited by Marta Gibinska-Marzec and Jerzy Strzetelski. Copyright.Warszawa: Państwowe Wydawnitctwo Naukowe, 1982.348 p.115x165.(BKL-Biblioteka Klasyków Literatury).
Польское издание представляет литературоведческий анализ знаменитой комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь», её текст и комментарии к тексту.

eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. As You Like It /W. Shakespeare; [Предисл. и коммент. А. М. Черепанова].M.: Higher School Publishing House, 1973.128 p.: ill.; 130x205.(Библиотека иностранной литературы. Выпускается для студентов филологов по курсу зарубежной литературы).
Книга предназначена для студентов филологов и широкого круга читателей. Издание содержит краткий литературоведческий анализ комедии У. Шекспира «Как вам это понравится», текст комедии и комментарии к тексту.


eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. Two Tragedies (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark; Macbeth) /W. Shakespeare; [сост., автор послеслов. и словаря А.Т. Парфёнов; авторы коммент. М.М. Морозов и А.Т. Парфёнов].M.: Vysšaja Škola,1985.288 p.130x205.(Библиотека иностранной литературы).
Предлагаемые вниманию читателя две трагедии у. Шекспира – «Гамлет» и «Макбет» принадлежат к шедеврам мировой литературы. Книга снабжена подробным комментарием и словарём устаревших слов.


eng
И(Англ)
S
Shakespeare, William. A Midsummer Night’s Dream /W. Shakespeare; Abridged and edited with glossary and commentaries by prof. M. M. Morozov. M.: State Text-book Publishing House of the People’s Commissariat of Education of the RSFSR, 1939.120 p.:i ll.; 135x195.
Издание предлагает комедию У. Шекспира « Сон в летнюю ночь» в сокращённом варианте в редакции, с комментариями и литературоведческим анализом известного русского литературоведа-специалиста по шекспировской эпохе М.М. Морозова.eng
84(4ВЕЛ)4
S 41
Шекспір, Вільям. Сонети = Shakespeare, William. Sonnets /пер. з англ. Г. Пилипенка. Тримовне вид. – К.; Ірпінь: [ВТФ] «Перун», 2008. – 320 c.; 125х170. – eng/rus/ukr. – (Поет. поличка «Перуна»).
В этом уникальном издании «Сонеты» У. Шекспира представлены в оригинале, и в двуязычном переводе Г. Пилипенко: на русском и украинском языках. Вадим Скуратовский отмечает в своём послесловии, что «Главное в Пилипенковских переводах – и русских, и украинских – их интонация. Отложившаяся от изысканной филологии в сторону чувства. Разделённого и  неразделённого. 

eng
84(4ВЕЛ)4
S 41
Shakespeare, William. Sonnets = Шекспір, Вільям /W. Shakespeare; пер. Дмитра Павличка; [передм. Д. Павличка; вступ до комент., комент. Марії Габлевич]. – Львів: Літопис, 1998.368 с.; 150х220.(Бібліотека банку «Аваль»: Світова класика рідною мовою.
Книга содержит тексты сонетов У. Шекспира в оригинале  и их переводы на украинский язык  Д. Павлычко. Издание содержит литературоведческий материал и комментарии М. Габлевич.


Литературоведческие издания о жизни и творчестве Шекспира

eng
С 40
Сиссон, Р.
Молодой Шекспир: книга для чтения в VII классе школ с преподаванием ряда предметов на английском языке = The Young Shakespeare /по Р. Сиссон; адаптация и комментарий Н. Л. Утевской. – М.: «Просвещение», 1978. 144 с.: ил.;130х200.(Читаем по-английски).
В книге «Молодой Шекспир», представляющей адаптацию одноименной повести английской писательницы Розмари Энн Сиссон, говорится о воспитании юного У. Шекспира в семье, о его ранних годах учения в грамматической школе, о первых шагах в области поэтического творчества. Большой познавательный интерес представляет жизнь горожан и аристократии, положение актёров и многое другое в эпоху средневековья.

eng
81.432.1
B 27
Bassett, Jennifer. William Shakespeare /J. Bassett.Fifth impression.Oxford: Oxford University Press, [1998].56 p.: ill.; 130x195.(Oxford Bookworms Collection: Stage 2/ Series Editor: Tricia Hedge).
Данное учебное пособие предназначено для развития навыков чтения и письма на английском языке, а также может доставить удовольствие ценителям хорошего литературного стиля и качества. Автор произведения о жизни У. Шекспира прежде всего сосредотачивает свое внимание не на фактах его жизни, а на его личности. Что это был за человек? О чём он думал, когда ехал в Лондон впервые, когда писал пьесу «Ромео и Джульетта»,..когда его единственный сын умер?.. Нам известны факты его жизни, но мы можем только догадываться о его надеждах, его страхах, его мечтах.


spa
83.3(4ВЕЛ)4
S
William Shakespeare /Tradujo y adaptó: Antonino González Morales. Madrid: Editorial Prensa Española, [1970].136 p.:ill.; 160x220.(Los Gigantes la nueva biblioteca para todos /Director: Enzo Orlandi: Núm. 3).
Данная книга из знаменитой испанской серии «Los Gigantes» повествует о жизни и творчестве гения английской литературы и культуры У. Шекспира. Издание содержит прекрасный иллюстративный материал. Книга на испанском языке.


eng
8И(Ан)
F 35
Finkelstein, Sidney. Who Needs Shakespeare? /S. Finkelstein.First Edition]. – New York: International Publishers, [1973].262 p.;140x205. (New World Paperbacks: 171).
На ярком фоне эпохи, в которую жил У. Шекспир, его произведения анализируются таким образом, чтобы раскрыть его как великого общественного мыслителя, писателя, связанного с политикой в самом глубоком смысле, т.е. через теорию и практику форм правления и гражданскую мораль. Эта проблемная и современная тема раскрывается с помощью обращения к мощной и неповторимой красоте шекспировской поэзии.


eng
8И(Ан)
H
Halliday, F. E. Shakespeare and His Critics: [From Ben Jonson to T. S. Eliot] /F. E. Halliday. – Second Printing. New York: Schocken Books, [1963]. 350 p.; 135x200.
Данное издание является путеводителем  для тех, кто хочет изучать произведения У. Шекспира в компании великих критиков, таких как Бен Джонс, Драйден, Гёте, Колеридж и др.
eng
8И(Ан)
W
Watt, Homer A., Holzknecht, Karl J., Ross, Raymond. Outlines of Shakespeare’s Plays: Synopses of Comedies, Histories, Tragedies Sources,Bibliography, Genealogical Charts /H. Watt, Late of New York University, K. J. Holzknecht, Late Head Department of English Graduate School of Arts and Science New York university, R. Ross, Department of Speech Washington Square College New York University. Fourteenth printing. New York: Barnes & Noble, INC., [1957]. 224 p.: il.; 135x210. (College Outlines Series).
В книге содержится литературоведческий материал о жизни и творчестве У. Шекспира, а также  краткое содержание некоторых его произведений.


eng
8И(Ан)
S
Sprague, Arthur Colby. Shakespeare’s Histories: Plays for the Stage /by Arthur Colby Sprague. London: The Society for Theatre Research, 1964. 180 p.; 140x215.
Книга посвящена литературоведческому анализу исторических хроник У. Шекспира: «Король Джон», «Король Ричард II», «Король Генрих IV», «Король Генрих V», «Король Генрих VI», «Король Ричард III», «Король Генрих VIII».


eng
8И(Ан)
P
Parrott, Thomas Marc. Shakespearean Comedy /Th. M. Parrott. Copyright. New York: Russell & Russell INC., 1962. 434 p.;150 x225.
Книга знаменитого американского учёного-литературоведа посвящена творчеству У. Шекспира. Автор исследует творческую лабораторию английского писателя через призму театра эпохи Возрождения, анализирует шекспировские комедии, трагедии и исторические хроники, опираясь на глубокое знание и понимание не только эпохи Елизаветы Первой, но и  всеобщей истории человечества.


eng
8И(Ан)
S
Shakespeare in Perspective /edited by Roger Sales. Copyright. [London]: Ariel Books; British Broadcasting Corporation, [1985]. Vol. 2: [Series Four; Series Five; Series Six]. [1985]. 334 p.; 120x195. (Ariel Books: Literature).
Во втором томе издания собраны 36 эссе с комментариями к радио и телевизионным передачам БиБиСи, посвящённым У. Шекспиру и его пьесам, которые транслировались в эфире этой компании. Данные материалы дают возможность всем почитателям  великого писателя открыть для себя его творчество как через призму его эпохи, так и с точки зрения настоящего времени.