* * * 2024 * * * 255 років від дня народження Івана Котляревського* * * 2024 * * * М210 років від дня народження Тараса Шевченка * * * 2024 * * * 150 років від дня народження Августина Волошина, президента Карпатської України * * * 2024 * * * 100 років від дня народження Павла Загребельного * * * 2024 * * * 450 років із часу видання першої друкованої книги в Україні «Апостола» * * * 2024 * * * 100 років з дня написання першого українського науково-фантастичного роману «Сонячна машина» Володимира Винниченка* * * 2024 ***За рішенням ЮНЕСКО Рік кінорежисера Сергія Параджанова * * * 2024 * * * Книжкова столиця світу 2024 року — французьке місто Страсбург* * *

пʼятницю, 30 серпня 2013 р.

"Історія України-Руси" Михайла Грушевського: історична Біблія українського народу


115 років тому(1898 р.) побачив світ перший том  "Історії України-Руси" Михайла Грушевського, академіка, історика.
М. Грушевський - це вчений світового рівня, творча спадщина якого вражає своїм тематичним діапозоном, енциклопедичністю, фундаментальністю.Ця подія відзначена оформленням виставки "Історична Біблія українського народу".


Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський.- К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2005. - 352 с; іл.
Це перша в Україні спроба створити узагальнюючий нарис українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів відтворено його складний життєвий шлях, наукову та науково-організаційну діяльність. Життєпис М. Грушевського подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.Михайло Грушевський: Фотоальбом /Авт. тексту Л. В. Решодько. - К.: Україна, 1996. - 140 с.: іл.
Фотодокументальна розповідь про великого літописця, будівничого нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, інтелектуального, державного відродження української нації в ХХ столітті, створив цілу епоху у вітчизняній і світовій історії.Грушевський М. С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. /П. С. Сохань(голова) та ін.- К.: Наук. думка, 1994. - (Пам'ятки іст. думки України).
Т.1.- 1994.- 736 с.
У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку ХІ ст.вівторок, 13 серпня 2013 р.

Як між зір, ти зоря, Україно моя, Україно!

24 серпня - День Незалежності України


Цій знаменній даті в історії нашої держави присвячена виставка в читальному залі.


Постанова Верховної Ради УРСР "Про проголошення незалежності України" Текст оригіналу

четвер, 8 серпня 2013 р.

Ю. Лисянський - перший вітчизняний навколосвітний мореплавець

13 августа исполняется 240 лет со дня рождения Юрия Лисянского, известного мореплавателя.К этой дате в читальном зале гуманитарных наук презентована выставка.Предлагаем почитать книги:Магидович В.И., Магидович И.П. Географические открытия и исследования XVII— XVIII веков. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. –  495 с.
В этой книге рассказано о географических исследованиях в промежутке между двумя революциями — Английской и Великой французской. Авторы поведают о первопроходцах, исследователях Крайнего Севера, Сибири, Средней Азии и Кавказа; познакомят с Великой Северной экспедицией Беринга, с амурской одиссеей Бекетова, а также с путешествиями иезуитов в Тибет, документальными отчетами о неизвестных ранее областях Индии и Китая. 
Иван Крузентштерн и Юрий Лисянский // 100 великих мореплавателей /авт.-сост.: Авадяева Е.Н., Зданович Л.И. – М.: Вече, 2002. – С. 334 – 347.
Именно мореплаватели ярче всего воплотили в жизнь извечное стремление людей к открытиям и поиску неведомого. Серия "100 великих" — пополняется книгой о самых знаменитых мореплавателях в истории человечества от Одиссея до Тура Хейердала и Жака-Ива Кусто.Мореплавець з України Юрій Федорович Лисянський //Корнеев В. П., Корнеев О. В. Видатні мандрівники, мореплавці та дослідники-краєзнавці. – X.: Вид. група «Основа», 2005.— С. 95-99.
У книзі відображено цікаву епопею мандрівок видатних дослідників нашої планети, які відіграли значну роль у розвитку географічних знань. Головна увага приділяється дослідженням тих мандрівників і мореплавців, імена яких зазначені в шкільній програмі з географії. Окремим розділом подаються відомості про українських дослідннків-красзнавців, відомих учених-географів нашої держави, які прославили Україну своїми дослідженнями.


 
 Предлагаем посмотреть фрагмент фильма "Русские кругосветки": 

О первом плавании на шлюпах "НЕВА " и "НАДЕЖДА" Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского ЗДЕСЬ

О жизни и деятельности Ю. Лисянского узнайте подробнее:


Володимир Великий: життя, християнський подвиг, втілення ідей єдності держави

В читальном зале открылась выставка, посвященная 1025-летию со дня крещения Украины - Руси.


На фото: Тищенко А.В., магистр богословских наук

Знаменитые одесситы

О знаменитых одесситах от основания Одессы до наших дней, родившихся и творивших в Одессе