* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

пʼятниця, 30 жовтня 2015 р.

Дмитро Яворницький – дослідник історії українського козацтва: до 160-річчя від дня народження
Дмитро Іванович Яворницький увійшов в історію української науки, культури, літератури як видатний історик, фольклорист, етнограф, археолог, лексикограф, краєзнавець, письменник, громадський діяч. Через усе своє життя він проніс щире, романтичне захоплення найколоритнішим явищем в історії України XVIXVIII століття – запорізьким козацтвом. Різнобічний талант, природна обдарованість і неймовірна працелюбність вченого вражали сучасників.Д.І. Яворницький народився 6 листопада (25 жовтня) 1855 року в селі Сонцівці (нині – Борисівка) Харківської губернії. Освіту Дмитро Яворницький здобув у рідному селі, потім у Харківському повітовому училищі, Харківській духовній семінарії, з якої пішов у 1877 році після 6-го класу і тоді ж склав іспити на історико-філологічний факультет Харківського університету.
На студентські роки припадає початок вивчення ним історії запорізького козацтва, студіювання основних наукових праць з історії України. По закінченні університету 1881 році Д.І. Яворницький був залишений як обдарований студент позаштатним стипендіатом для підготовки до професорського звання на кафедрі російської історії. Згодом він переїжджає до Петербургу, де працює в столичних училищах викладачем історії і продовжує збирати матеріали з історії Запорізької Січі. Там же зявляються його перші друковані праці.
З 1892 по 1895 рр. він працює чиновником з особливих доручень при туркестанському генерал-губернаторові. За плідну роботу з вивчення місцевих старожитностей молодий дослідник був нагороджений орденом Бухарської зірки ІІІ ступеня.
Д.І. Яворницький в запорозькому одязі.
Кінець 90-х років 19 ст.


У 1895–1896 роки Д.І. Яворницький працює у варшавських архівах. 1896 році на запрошення В. Ключевського приїздить до Москви і стає доцентом Московського університету, викладає історію українського козацтва. В 1901 році він захистив магістерську дисертацію в Казанському університеті. У 1902 році на запрошення Катеринославського наукового товариства Дмитро Яворницький очолив новостворений Катеринославський історико-краєзнавчий музей, обіймає посаду директора до 1933 року. За час роботи перетворив цей заклад в один із найкращих музеїв України. Поповнюючи його матеріалами власних археологічних та етнографічних експедицій, а також подарованими чи купленими експонатами, створив унікальну колекцію матеріальних пам’яток Запорожжя і Південної України.Штрихи до наукової діяльності вченого:

Дмитро Яворницький один із перших розпочав систематизоване вивчення історії запорізького козацтва, використовуючи архівний матеріал, пам’ятки археології, народні перекази, відомості топоніміки, розповіді населення. Йому належить фундаментальні праці: «Запорожжя в залишках старовини та переказах народу» (1883), «Збірник матеріалів для історії запорозьких козаків» (1890), «Вольності запорозьких козаків» (1890), «Нариси з історії запорозьких козаків Новоросійського краю» (1890), «Джерела для історії запорозьких козаків» (1903).
Справою всього життя вченого, підсумком шістнадцятирічної праці є тритомна «Історія запорозьких козаків» (1892–1897), що вийшла друком в Санкт-Петербурзі. У виданні були використані документи з державних і приватних архівів Одеси, Києва, Катеринослава, Харкова, Москви, Петербургу, Архангельська, Соловецького монастиря.
У серпні 1884 року на VI археологічному з’їзді в Одесі колекцію археологічних знахідок Дмитра Яворницького визнано однією з кращих. На цьому ж зїзді він прочитав два реферати, які викликали інтерес у присутніх і здобули загальне схвалення.
Багато зусиль доклав Дмитро Іванович до підготовки молодих дослідників: у 1920–1933 рр. працював в Інституті народної освіти в Катеринославі, у 1925– 1929 рр. очолював кафедру українознавства, обіймав посаду професора. Як видатному фахівцю з історії України, йому у 1927 році було доручено керувати експедицією з виявлення старожитностей під час будівництва Дніпрогесу.
1920 року Дмитро Яворницький уклав «Словник української мови».
1929 року Д. Яворницький був обраний дійсним членом Академії наук УРСР.
Крім історії Запорожжя Д.І. Яворницький написав історію міста Катеринослава, села Фаліївки-Садової на Херсонщині, видав альбоми «Української старовини» та «Дніпрові дороги», науково-популярне видання «Слідами запорожців», якими започаткував жанр т.зв. краєзнавчої літератури.
Як збирач і колекціонер старожитностей Дмитро Іванович був одним з перших в України організаторів музейної справи, теоретиком-музеєзнавцем, архівістом та археографом, знавцем архівної справи.
Д.І. Яворницькому належить першість відкриття петриківського декоративного розпису, нині відомого в усьому світі. Зразки цього мистецтва завдяки Яворницькому у 1905 році потрапили через археолога та етнографа Федора Вовка до колекції українського розділу етнографічного відділу Російського музею у Петербурзі. А в Катеринославському історичному музеї він зібрав близько тисячі різноманітних узорів цих розписів.
Вчений надавав великого значення виявленню і популяризації талановитих народних співців-кобзарів та розповідачів. Дмитро Іванович відіграв велику роль у житті й творчості багатьох кобзарів, зокрема Пасюги, Кучугури-Кучеренко, Кожушка та ін.
У 1991 році засновано премію імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України – щорічна краєзнавча премія в Україні. Лауреатів визначає Національна спілка краєзнавців України.

Цікави сторінки життя Дмитра Яворницького:Д.І. Яворницький - "писар".
Фрагмент картини І.Ю. РєпінаЗнайомство Дмитра Яворницького з видатним живописцем Іллею Рєпіним відбулось в Санкт-Петербурзі, коли він працював викладачем у Миколаївському інституті благородних дівиць. Картину «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І.Ю. Рєпін малював протягом 1880–1891 років. Знайомство з українським істориком Д.І. Яворницьким, який все своє життя присвятив вивченню історії Запорізької Січі, повернуло його до картини. Яворницький надавав допомогу не лише у збиранні історичного матеріалу, предметів козацької старовини, а й у доборі типажу. Самого Дмитра Яворницького Ілля Рєпін змалював в образі писаря.

М.І. Струнніков "Козак в бою"


В кінці 80-х років минулого століття в Москві сталася подія, яка набрала широкого розголосу. Художник М. Струнніков намалював на згадку про своє знайомство з Д.І. Яворницьким картину «Козак у бою». Картина була намальована на дверях кімнати, в якій жив тоді Дмитро Яворницький. Залишаючи пізніше своє тимчасове помешкання, вчений побажав забрати з собою й картину. Але на заваді став домовласник. Суперечка закінчилася судовим процесом: судді запропонували розпиляти двері навпіл і розв’язати спірку жеребкуванням. На щастя, верхня половина картини дісталася Яворницькому, яка зберігається в Дніпропетровському історичному музеї.Праці Дмитра Яворницького з фонду бібліотеки:
Яворницький Д. І. Вольності запорозьких козаків / пер. з рос. Т. С. Завгородньої; передмова В. С. Мороза; худ. оформ. А. П. Дерев’янка. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359 с.
Історико-голографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Ця книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки  подивуватися титанічній праці вченого. До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.


Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний /пер. з рос. В. Л. Чуйка; передмова, коментарі та примітки Г. Я. Сергієнка; худож.-оформ. В. І. Лопата. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с.
Праця вченого присвячена дослідженню життя, державно-політичної діяльності та давних подвигів гетьмана України Петра Конашевича Сагайдачного – народного героя, козацького полководця, видатного політика і українського просвітителя.


Яворницький Д. І. До історії степової України. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 443 с.
До книги увійшли унікальні документи минулого, які опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Цей яскравий, різноманітний матеріал дає змогу глибше зрозуміти стосунки, що склалися між різними верствами населення.Яворницький Д. І. За чужий гріх: роман, повість, малюнки з життя /передмова Н. Є. Василенко; худож. оформ. А. П. Деревянка. – Дніпропетровськ : Січ, 2006. -  600 с.
До книги видатного вченого і письменника Д. І. Яворницького ввійшли: автобіографічний роман «За чужий гріх», повість «Наша доля – Божа воля» та малюнки з життя «Поміж панами». Цих творив вітали Б. Д. Грінченко, І. С. Нечуй-Левицький, Олена Пчілка, Панас Мирний, І. Ю. Рєпін та ін., особливо відзначаючи їх реалістичність та правдивість, сатирично-гумористичне спрямування, багатство та колоритність мови.
Еварницький Д. І. (Яворницький Д. І.) Запорожжя в залишках старовини і переказах народу: Ч І; Ч. ІІ /упорядкування, передмова М. М. Олійник-Шубранської; худож. оформл. О. В. Коваля. – Київ : Веселка, 1995. – 447 с.; іл.
Праця видатного історика розповідає про поїздки автора по місцях колишньої Запорізької Січі. Для придбання свіжих матеріалів – археологічних, фольклорно-етнографічних, топографічних –Дмитро Яворницький не шкодував ні здоров’я, ні сил, щоб на власні очі побачити й власними руками обміряти вольності запорізькі.

Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків /пер. з рос. В. Л. Чуйка; передмова, коментарі та примітки Г. Я. Сергієнка; худож.-іл О. М. Бузилов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 190 с.; іл.
Праця Д. І. Яворницького присвячена дослідженню життя і подвигів легендарного кошового отамана Запорізької Січі Івана Дмитровича Сірка.Яворницький Д. І. Із української старовини: науково-художня книжка /пер. з рос. Ю. О. Іванченка; малюнки М. С. Самокиша та С. І. Васильківського. – Київ : Веселка, 2001. – 176 с.; іл. – (Іст. Б-ка для дітей «Золоті ворота).
Праця відомого історика присвячена героїчному минулому українського козацтва. Історичне життя України з ії козацьким населенням у містах та пониззях Дніпра, у Запорожжі, не раз висувало таких героїв, імена яких можуть бути сміливо написані на сторінки всесвітньої історії.
Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків у 3-х тт. /пер. з рос. І. І. Сварника; упоряд. іл. О. М. Апанович; худож.  В. М. Дозорець. – Львів : Світ, 1990. 319 с.; іл.
Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.

Видання про життєвий та науковий шлях Дмитра Яворницького:


Абросимова С. В. Дмитро Яворницький. – Запоріжжя: РА «Гандем У.», 1997. – 60 с.
Книжка присвячена видатному досліднику Запорозького краю, неперевершеному знавцю історії запорозького козацтва, «Нестору» запорозької Січі – Дмитру Івановичу Яворницькому. На основі широкого кола документів розкривається енциклопедичність знань, широчінь наукових зацікавлень, наполеглива праця Д. І. Яворницького у царині гуманітарних наук (історії, археології, етнографії, фольклористики, краєзнавства, музейної справи).


Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: збірник наукових праць. Випуск 3 /ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2005. – 324 с.
Збірник наукових праць присвячено 150-річчю з дня народження відомого українського історика, академіка Д. І. Яворницького. Висвітлюються недостатньо розроблені аспекти історії Наддніпрянської України від найдавніших часів до ХХІ ст., зосереджується увага на соціально-політичних та культурних процесах у регіональному та краєзнавчому вимірах.

Шаповал, Іван. В пошуках скарбів. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 304 с.
Книга присвячена життєвому шляху та наукової діяльності відомого українського історика, археолога, етнографа і культурного діяча, академіка Дмитра Івановича Яворницького. Основна мета цієї книжки – показати з якою любовю Д. І. Яворницький збирав, оберігав і вивчав народні скарби, яку проявляв винахідливість під час збирання рідкісних колекцій з народної творчості, як служив він науці, а отже і народові.

Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. – Київ : Наукова думка, 1972. – 256 с.
Ця книга є першою спробою синтетичного дослідження життя, громадської та наукової діяльності Дмитра Яворницького, його плідної праці, насамперед в галузі фольклористики, етнографії та лексикографії. Книга написана на великому архівному та маловідомому матеріалі.

Сторінками періодичних видань:
 • Абросимова, Світлана. Спільна праця на загальну користь України /Світлана Абросимова, Юрій Мицик: [листування Є. Чикаленка і  Д. Яворницького] //Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 30 – 39.
 • Абросимова С. Д. Академік Д. І. Яворницький і розвиток музейної справи в Україні: [з нагоди 150-річчя Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького] // Київська старовина. – 2000. - №1. – С. 100.
 • Алексашкіна, Людмила. Внесок історика Д. І. Яворницького в дослідження та збереження пам’яток козацької доби // Краєзнавство. – 2010. - №4. – С. 45 – 55.
 • Заруба, Віктор. Великий історіограф: [про Дмитра Яворницького] //Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 3 – 9.
 • Кіржаєв С. Східні зорі академіка Д. І. Яворницького /С. Кіржаєв, В. Ульяновський // Всесвіт. – 1992. - №3-4. – С. 169.
 • Лавров Ф. Д. І. Яворницький – збирач і охоронець пам’яток рідної культури // Пам’ятники України. – 1971. – №4. – С. 41.
 • Скупейко, Лукаш. Художня проза Д. І. Яворницького //Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 19 – 27.
 • Тарасенко, Інна. Товариш козацького батька: [листи видатного художника Опанаса Сластьона до Дмитра Яворницького] // Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 10 – 18.
 • Чабан, Микола. У спогадах сучасників //Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 28 – 29.
 • Шаповал, Іван. Заповіт: [Спогади Серафими Дмитрівни,  дружини Д. Яворницького] //Київська старовина. – 1996. - №1. – С. 42 – 44.
 • Шаповал З. Життя для людей //Берегиня. – 2007. - №3. – С. 83 – 85.


четвер, 29 жовтня 2015 р.

Обаяние и многогранность европейского дамского романа 19-20 вв.


Дамский роман – разновидность литературного жанра, в центре которого – женщины разных возрастов и поколений. Сюжетная линия такого романа связана с сердечными переживаниями в развитии отношений с мужчинами и поиском личного счастья.
Джейн Остен (англ. Jane Austen, 1775-1817) английская писательница, провозвестница реализма в британской литературе, основоположница семейного, «дамского романа». Её книги являются признанными шедеврами и покоряют безыскусной искренностью и простотой сюжета, на фоне глубокого психологического проникновения в души героев и ироничного, мягкого, истинно «английского» юмора.
Джейн Остин до сих пор по праву считают «Первой леди» английской литературы. Её произведения обязательны для изучения во всех колледжах и университетах Великобритании.
Недавно в Англии был опубликован список самых популярных женских романов за последние 100 лет. Первое место в нем занял роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». А по интернет-опросу, проведенному в Великобритании в 2007 году, этот же роман провозглашен лучшей книгой всех времен и народов. К числу почитателей ее таланта принадлежали В. Скотт, В. Вулф, С. Моэм, Д.Б. Пристли и Р. Олдингтон. Но и теперь книги Остин не утратили своего очарования и блеска. Они выдерживают все новые и новые издания, появляются все новые и новые их экранизации.

eng
84(4ВЕЛ)
A76
Austen, Jane. Pride and Prejudice /J. Austen.-[London]: Penguin Books, [1994]. – 299, [5]; 115x180. (Penguin Popular Classics).
Джейн Остин начала работу над романом «Гордость и предубеждение», когда ей едва исполнился 21 год. Издатели отвергли рукопись, и она пролежала под сукном более пятнадцати лет. Лишь после успеха романа «Разум и чувства», вышедшего в 1811 году, Джейн Остин смогла, наконец, опубликовать и своё первое детище. Перед публикацией она подвергла его тщательной переработке и достигла необычайного сочетания: весёлости, непосредственности, зрелости мысли и мастерства. В семье Беннет пять дочерей и практически никаких перспектив на их удачное замужество… С толком и расстановкой, с тонким юмором и психологизмом Джейн Остен рисует картину того, что у каждой девушки есть шанс встретить своего "мистера Дарси".


eng
И(Англ)
А
Austen, Jane. Sense and Sensibility /J. Austen. – Bombay; New Delhi; Calcutta; Madras: Jaico Publishing House, [1956]. – 293, [5]; 120x175.
«Разум и чувство» - первое изданное произведение писательницы, опубликованное в 1811 году под псевдонимом Леди. Сюжет романа выстроен вокруг любовных историй двух сестёр: рассудительной и сдержанной Элинор и романтичной, страстной Марианны. Условности английского общества, долг, честь, забота о родственниках и любовные переживания описаны Джейн Остин с присущим ей юмором в лёгком, ироничном стиле.


eng
81.432.1-94
А
Austen, Jane. Sense and Sensibility /J. Austen;Подгот. Текста, коммент. И словарь К. Ю. Михно. СПб: Изд. КАРО, 2007. – 573, [3] p.;(Original Reading: English).
Это книга о любви и предательстве, об искренности и притворстве, о верности и вероломстве, о страсти и привязанности, и, конечно же, о вечной борьбе разума и чувств. Неадаптированный текст на языке оригинала снабжён постраничными комментариями и словарём.eng
И(Англ)
А
Austen, Jane. Northanger Abbey /J. Austen; With an afterword by Elizabeth Hardwick. – New York and Scarborough, Ontario: New American Library, [1965]. – 221, [3] p.; 110x180. ( A Signet Classic: 868).
"Нортенгерское аббатство"(1803) - самая ироничная и самая озорная книга Джейн Остин. Кэтрин обожает читать "готические романы", и вся ее жизнь, как ей кажется, полна мрачных тайн и загадок. И потому старинный особняк превращается в ее глазах в зловещее гнездо преступления, очаровательный молодой аристократ - в демонического, загадочного злодея. Лишь благодаря любви Кэтрин обретает новый взгляд на реальность, ей открываются неведомые прежде стороны жизни.


eng
И(Англ)
А
Austen, Jane. Mansfield Park /J. Austen; Edited with an introduction by Mary Lascelles, M.A., B.Litt.-London; NewYork: Dent/Dutton, [1970]. 363, [17] p.; 110x180. (EL Everyman’s Library:1023).
«Мэ́нсфилд-парк» (англ. Mansfield Park) – воспитательный роман Джейн Остин (1811-13), который принадлежит к зрелому периоду её творчества. Увидел свет в 1814 году. В "Мэнсфилд-парке" во всем блеске проявились мастерство художественной изобразительности Джейн Остен, присущие ей ироничность, увлеченность передачей "игры чувств" и переливов настроений героев, постоянный интерес к людям, особенностям и мотивам их поведения.
Главная героиня обладает той долей деликатности, которая позволяет замечать и верно оценивать все, что происходит вокруг нее. Ее чувства не видны окружающим, она скромна, предупредительна, терпелива, чувствительна, благодарна судьбе и принимает близко к сердцу все, что происходит в ее семье.

eng
И(Англ)
А
Austen, Jane.The Watsons /J. Austen and J. Coates. – [New York]: The New American Library, [1977]. – 313, [7] p.; 104x175. – (A Signet Book: 7522).
Уотсоны (англ.  The Watsons, возможно написание Ватсоны) неоконченный роман английской писательницы Джейн Остин. Писался ею в 1803—1804 годах. Завершён племянницей Джейн Остин уже после смерти писательницы, опубликован под названием «Младшая сестра» (The Youngest Sister). Действие, как обычно у Джейн Остин, происходит в сельской Англии рубежа XVIII—XIX веков. Главная героиня романа – Эмма Уотсон воспитывается в респектабельной семье, однако после замужества её тётки вынуждена вернуться домой. Наблюдая за тем, как охотятся на мужей её сестры, Эмма отклоняет предложение руки и сердца от лорда Осборна и благосклонно принимает ухаживания его бывшего гувернёра мистера Ховарда.
Шелли, Мэри Уолстонкрафт (Shelley, Mary Wollstonecraft) (1797–1851), английская писательница, одна из создателей готического романа. Мэри Шелли прожила долгую и не очень счастливую жизнь. Написав до "Франкенштейна" несколько произведений, она и после него продолжала заниматься литературным трудом, опубликовав в 1826 году еще один фантастический роман – "Последний человек". Однако только "Франкенштейну" суждено было стать явлением мировой культуры.eng
И (Англ)
Sh
Shelley, Mary. Frankenstein or The Modern Prometheus/ M. Shelley; Edited M. K. Joseph. Oxford; New York: Oxford University Press, [1983]. – 239, [21] p.; 120x185. (The World’s Classics).
Знаменитый роман Шелли повествует об истории студента Виктора Франкенштейна, создавшего живое существо из мертвых человеческих органов. Оживив свое творение, Франкенштейн прогнал его. Изгнание и ненависть толкнули уродливое существо к мести. Существо убивает жену своего создателя и наконец самого Франкенштейна. «Франкенштейн» стоит у истоков жанра научной фантастики. Обладающее мрачной, но необыкновенно сильной энергетикой повествование об ученом, уникальное изобретение которого обернулось трагедией для него и окружающих, предвосхитило пессимистические мотивы ряда современных научно-фантастических произведений. Не случайно уже в XX веке к этому сюжету обращались многие писатели, а имя же самого Франкенштейна, человека, создавшего злую силу, с которой он не смог справиться, сделалось нарицательным.
Шарлотта Бронте (1816-1851) – выдающаяся английская писательница, автор знаменитых романов: "Джейн Эйр", "Городок", "Учитель". Обладала потрясающей силой воображения, тем что Гёте называл секретом Гения – способностью моментально проникать в индивидуальность и особенности восприятия совершенно посторонних людей и вымышленных образов.


eng
И(Англ)
В
Brontë, Charlotte. Jane Eyre /Ch. Brontë; With an afterword by Arthur Zeiger. New York; Scarborough; Ontario: New American Library, [1960]. – 461, [3] p.; 115x190.
Оригинальное издание снабжено кратким изложением жизни и творчества писательницы."Джен Эйр" – роман во многом автобиографический. Он посвящен истории скромной, но гордой и независимой девушки-сироты. Героиня книги Джен Эйр упорно борется со множеством препятствий, стоящих на ее пути к самостоятельной жизни и личному счастью.

eng
И(Англ)
В885
Brontë, Charlotte. Jane Eyre /Ch. Brontë; [Foreword by Z. Grazhdanskaya; Notes by M. F. Lorie]. – M.: Foreign Languages  Publishing House, 1954.-571, [7] p.: illus.; 130x205.
Данное издание знаменитого романа «Джейн Эйр» содержит вступительную статью с художественным анализом произведения на русском языке, а также заметки об особенностях художественного стиля писательницы на английском языке.
Дошедшее до нас наследие Эмили Джейн Бронте (1818-1848), одной из сестёр знаменитой Шарлоты Бронте, очень невелико. Оно включает в себя около двухсот стихотворений, единственный опубликованный роман «Грозовой перевал»роман-загадка, вошедший в десятку лучших романов всех времен и народов, шесть небольших эссе, написанных на французском языке по заданию учителя литературы в брюссельском пансионе, четыре так называемые «дневниковые бумаги» и два письма, точнее, коротенькие записки, адресованные к подруге старшей сестры Шарлоты.
eng
И(Англ)
В
Brontë, Emily. Wuthering Heights /by E. Brontë; [автор предислов. М. Гритчук; автор коммент. В. Мурат]. – M.: Foreign Languages Publishing House, 1963. – 366, [2] p.; 130x205.
Роман «Грозовой перевал» это история бурной, поистине демонической страсти, которая будоражит воображение читателей вот уже более полутора сотен лет. Кэти отдала свое сердце двоюродному брату, но честолюбие и жажда богатства толкают ее в объятия богача. Запретное влечение превращается в проклятие для тайных любовников, и однажды... Яркий реалистичный рассказ о жизни английской провинции со всеми ее предрассудками, тайными пороками, страстями, ханжеством и драмами. Издание содержит предисловие с литературно-художественным анализом произведения и постраничный комментарий текста.

Жорж Санд (1804-1876) – знаменитая французская писательница 19 века. Её имя ассоциируется с женской независимостью, передовыми идеями, мечтаниями о пересоздании общественного строя, стремлениями к идеальной справедливости и братству.
Начав свою литературную деятельность в дни побед французской романтической школы, продолжая ее в годы расцвета буржуазного реализма, Санд определила свое место в литературе, не примыкая к литературным группировкам, но неся в своем творчестве следы современных ей передовых течений философии, политики, искусства.
В ее жизнь в искусстве вплетены и дружба с Сент-Бёвом, и близость с Мюссе, и благоговейная преданность Ламенне; она сотрудничала с Пьером Леру, проповедовала учение Сен-Симона, училась политической агитации у Мишеля де Буржа и мечтала о возрождении Польши с Мицкевичем. Бурный опыт ее личной жизни, ее смелая независимость, столь необычная для женщины современного ей буржуазного общества, придавали особое обаяние ее пламенной и зажигающей пропаганде свободы чувства, ее борьбе за социальные и политические права исторически обездоленных классов. Узнав о её смерти, Гюго сказал: «Оплакиваю умершую, приветствую бессмертную!»

fre
И(Фр)
S 18
Sand, George. La petite Fadette /G. Sand; Chronologie et introduction par Geneviève van den Bogaert assistante á la Sorbonne. Paris: Garnier-Flammarion, [1975]. – 246, [6] p.; 110x180.
«Маленькая Фадетта» («La Petite Fadettes») – один из значительных романов Жорж Санд, входящий в цикл под названием «Рассказ конопельника», написан в 1848 г.` по кровавым следам июньского расстрела рабочих в Париже, в переломный момент истории Франции. Это шедевр французской литературы 19 века, о двух неразлучных братьях-близнецах и молодой девушке Фадетте, перевернувшей их жизнь. Про Фадетту думают: уж не колдунья ли она? Ведь ей известны секреты лечебных трав, и она не боится блуждающих огней. У нее дерзкий характер, но в то же время она хитра и озорна. В деревне Фадетту не любят все, включая близнецов Ландри и Сильвена Барбо. Но однажды, оказав услугу Ландри, она берет с него слово, что он пригласит ее танцевать на деревенском празднике... Данное издание содержит хронологическое описание жизни и творчества знаменитой писательницы.

fre
И(Фр)
S 18
Sand, George. La Mare au Diable /G. Sand;Préface et commentaries de Pierre de Boisdeffre. [Paris]: Le Livre de Poche, [1978]. – 160, [32] p.: illus.; 110x165.
Повесть "Чертово болото"(1846) входит в цикл «Рассказ конопляника». Это безыскусственная и поэтическая история Жермена, вдовца и отца троих детей, и Мари, шестнадцатилетней девушки, идущей наниматься в батрачки – простых сельских жителей, обладающих такими высокими человеческими качествами, как доброта, честность, искренность и бескорыстие. Данное издание содержит очерк жизни и творчества Ж. Санд.

fre
И(Фр)
S 18
Sand, George. François le Champi; La petite Fadette /G. Sand. – M.: Éditions du Progrès, 1978.-432 p.: illus.; 110x180.
«Франсуа-Найдёныш» и «Маленькая Фадетта» входят в цикл «Рассказ конопляника». Это история о нравах французской деревни середины XIX века. Младенца-подкидыша отдают на воспитание бедной пожилой крестьянке. Его детство было бы совсем безрадостным, если бы не встреча с Мадленой Бланше, ставшей второй матерью для заброшенного ребенка. Франсуа взрослеет, и теперь уже он посвящает свою жизнь Мадлене и ее близким.

Вирджииния Вулф (англ. Virginia Woolf, 1882-1941) британская писательница, литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы первой половины XX века.В межвоенный период Вулф была значительной фигурой в Лондонском литературном обществе и являлась членом кружка Блумсбери. К наиболее известным её работам относят романы: «Миссис Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928) и рассказ «Своя комната», содержащий известный афоризм: «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната». Её романы считаются классическими произведениями «потока сознания».


eng
И(Англ)
W
Woolf, Virginia. Mrs Dalloway /V. Woolf. [Harmondsworth[: Penguin Booksin association with the Hogarth Press, [1974]. 213, [7] p.; 110x180. (Penguin Modern Classics).
Данное оригинальное издание содержит один из самых известных романов писательницы, опубликованный в 1925 году «Миссис Дэллоуэй». Действие романа разворачивается в Лондоне в среде английской аристократии в 1923 г. и повествует о героине Клариссе Дэллоуэй, светской женщине пост-военной Англии, и  по времени занимает всего один день. Наряду с реально происходящими событиями читатель знакомится и с прошлым героев, благодаря "потоку сознания".

eng
И(Англ)
W
Woolf, Virginia. Orlando: A Biography / by V. Woolf. New York: Penguin Books INC., [1946]. 216,[8] p. ;110x180. (Penguin Modern Classics; 590).
В 1928 году Вульф отобразила свою подругу Викторию (Виту) Сэквилл-Уэст в романе "Орландо" – фантасмагорической биографии, где жизнь эфемерного главного героя, становящегося то мужчиной, то женщиной, продолжается в течение трех веков. Роман "Орландо" необычен даже для самой В. Вулф. О чем эта книга, получившая всемирную известность благодаря блестящей экранизации? Романтизированная биография автора? Фантазия? Пародия? Все вместе и не только. Эта книга о безжалостном времени, о неповторимости мгновения, о томительных странностях любви, о смерти и превратностях судьбы.

eng
И(Англ)
W
Woolf, Virginia. A Room of One’s Own /V. Woolf; Edited by Jenifer Smith. – Cambridge: Cambridge University Press, [1995]. 156, [2] p.; 130x195. (Cambridge Literature: Series Editor: Judith Baxter).
Знаменитое эссе Вирджинии Вульф "Собственная комната" (1929) по сей день считается основополагающим произведениям феминистской литературы. Давая ответ на вопрос "А что бы, скажем, было, если бы у Шекспира была не менее одаренная, чем он, сестра?" - Вульф придумала мини-роман ("Собственная комната") - историю о том, что случилось бы, если бы Шекспир был женщиной, как бы эта женщина прожила и трагически завершила свою жизнь - не имея возможности быть оцененной, оставшись оскорбляемой и угнетаемой мужчинами. Со страниц своего произведения Вульф призывала своих современниц не довольствоваться "своим углом в общей комнате" (как миллионы женщин прошлого), но "обживать свои комнаты, развивая в себе привычку свободно и открыто выражать мысли, признав, наконец, факт, что опоры - нет, мы идем одни..." Данное издание является учебным изданием Кембриджского университета и содержит кроме художественного текста учебные задания для литературоведческого анализа произведения.
Дафна Дю Морье (1907-1989) занималась писательской деятельностью всю свою жизнь, она писала детективные и исторические романы, биографии книги о жизни известных людей, театральные пьесы, написала книгу о графстве Корнуолл. Первый роман Дафны Дю Морье «Дух любви» был издан в 1931 году, кода ей было всего двадцать с небольшим лет. Большинство рассказов Дафны Дю Морье написаны в жанре психологического триллера, а самый знаменитый её роман «Ребекка» представляет собой классический готический роман. Множество произведений Дафны Дю Морье были экранизированы: рассказы «Птицы» и «Не оглядывайся», романы «Ребекка», «Трактир 'Ямайка'», «Французова бухта», «Моя кузина Рейчел». В 1969 году за вклад в английскую литературу Дафна Дю Морье была награждена командорским крестом ордена Британской империи.


eng
И(Англ)
М
Maurier, Daphne, du. Gerald: A Portait /D. du Maurier. [Harmondsworth]: Penguin Books, [1977]. – 250, [2] p.; 110x180. (Penguin Books: Biography).
«Джералд: портрет» (1934) – знаменитая биография, посвященная  отцу писательницы, выдающемуся актеру и режиссеру сэру Джеральду дю Морье, который всегда был центром притяжения в этом мире для Дафны и от подавляющего обаяния которого Дафна долгие годы пыталась освободиться. Отец, которого она любила больше остальных; отец, на которого она стремилась быть похожей, как мальчик; отец, отношения с которым были столь запутанными и сложными, что обывательский взгляд не смог бы удержаться от ханженского возмущения, доведись ему проникнуть во все их особенности… Он предстает выросшим Питером Пеном Дж. Барри (Р. Келли), парадоксально слабым в своей мужественности. Именно такой человек способен принести счастье ее героиням, ищущим в мужчине одновременно мудрость отца и страстность любовника.

eng
И(Англ)
М
Maurier, Daphne, du. Rebecca /D. du Maurier. [Harmondsworth]: Penguin Books,[1962].-376, [8] p.;110x180. (Penguin Books; 1719).
Дафна Дю Морье создала «Ребекку» в 1938 году. Юная компаньонка капризной пожилой американки становится женой импозантного английского аристократа Максимилиана де Уинтера, терзаемого тайной печалью – потерей своей жены, и прибывает вместе с ним в его родовое поместье Мэндерли. В огромном мрачном особняке и люди, и стены, и, кажется, сам воздух напоминают новой хозяйке о её погибшей предшественнице – прекрасной и утонченной Ребекке де Уинтер. События романа повествуются от лица юной героини, которая делится с читателями своими воспоминаниями, переживаниями и чувствами. Читателю не дают расслабиться ни на минуту. Напряженный сюжет захватывает с головой.

eng
И(Англ)
М
Maurier, Daphne, du. Frenchman’s Creek /D. du Maurier. [New York]: Avon Books, [1971]. [Third Printing]. 216,[8] p.;110x180.
В романе "Французов ручей"(1941) красавица Дона Сент-Коламб на пороге тридцатилетия отчетливо осознает пустоту и никчемность великосветской жизни и, подчиняясь порыву, уезжает из Лондона в уединенный замок Наврон на побережье Корнуолла. Там она встречает неуловимого предводителя пиратов, которого все зовут просто Французом, а вместе с ним – и свою любовь, и свое, пусть недолгое, счастье.

eng
И(Англ)
М
Maurier, Daphne, du. The House on the Strand /D. du Maurier. [New York]: Avon Books, [1970]. [Sixth Printing]. 336 p.: illus.; 110x180.
Роман «Дом на берегу» (1969) сочетает в себе элементы реального и фантастического, повседневного и романтического, объяснимого и таинственного. Действие романа разворачивается в Корнуолле, юго-западной части Англии, одновременно в наши дни и в четырнадцатом веке, причем события и люди, разделенные шестью веками, оказываются странным образом связанными друг с другом. Эта увлекательная, динамичная, полная неожиданных «сюрпризов» книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
Айрис Мердок (1919-1999) знаменитая британская писательница-интеллектуалка и культовая фигура английской словесности. Она мастер психологической прозы. Если вам нравится мысль о своем «немножко безумии», если вы любите считать себя странным, а окружающие вас люди болеют сумасшедшинкой, да и весь мир, что там говорить, болен… книги Мердок – для вас. В романах Мердок нет излишней загадочности, в них все реально, но концовки всегда непредсказуемы. Иногда она рассматривает вопросы этики и морали в свете мифов и легенд. Как писательница она была необыкновенно требовательна и не позволяла редакторам ни на йоту менять ее текст. За 40 лет она написала 26 романов, последние из которых она создавала, страдая от болезни Альцгеймера.


eng
И(Англ)
М
Murdoch, Iris. The Italian Girl /I. Murdoch. – [Reprint]. [Harmondsworth]: Penguin Books in association with Chatto & Windus, [1974]. 171, [5] p.; 110x180. – (Penguin Books:Fiction).
Роман "Итальянка" был опубликован в 1964 году. Его действие разворачивается в старинной усадьбе на севере Англии, на фоне готических пейзажей. На похороны хозяйки дома собирается все немногочисленное семейство, приезжает и "блудный сын", художник-гравер Эдмунд. Ничего не зная о подлинной жизни своих родных, он поневоле сталкивается со страшными, позорными тайнами, которые прежде были тщательно скрыты от посторонних глаз. Все так безнадежно запуталось, что, кажется, выхода уже не найти, однако ужасное событие неожиданно разрубает этот трагический узел.

eng
И(Англ)
М
Murdoch, Iris. The Time of the Angels /I. Murdoch. – [Reprint]. [Harmondsworth]: Penguin Books in association with Chatto & Windus, [1974]. 235,[5] p.; 110x180. – (Penguin Books:Fiction).
"Время ангелов"(1966) – роман, изысканно, умно и зло пародирующий классические штампы викторианской и поствикторианской "семейной прозы". Старинный особняк в сердце Англии становится сценой, на которой разыгрываются почти античные по накалу драмы любви, ненависти и измены. Респектабельные интеллектуалы с наслаждением предаются саморазрушительным страстям, привычная жизнь превращается в безумный хаос, поглощающий человеческие судьбы, а попытки обрести очищение и искупление приводят лишь к новым трагедиям...


Франсуаза Саган (1935-2004) – писательница, драматург, в 1985 году удостоена премии князя Монако за вклад в литературу. Родилась в городе Карьяк. Обучалась в частных школах Франции и Швейцарии, окончила Сорбоннский университет.
Известность Саган принес дебютный роман "Здравствуй, грусть" (1954), который она опубликовала в возрасте 19 лет. За этим романом последовали многочисленные рассказы, пьесы, повести - и другие романы, в том числе «Любите ли вы Брамса?» (1959), «Немного солнца в холодной воде» (1969), «Потерянный профиль» (1974), «Нарисованная леди» (1981), «Уставшая от войны» (1985).
В своих романах Ф. Саган детально рассматривает взаимоотношения людей, с поразительной тщательностью объясняет мотивы их поступков, глубоко проникает в психологию персонажей, обнажая “темные” закоулки их душ. Именно внимание к психологии дало основание критикам причислять писательницу к модернистам, хотя по сути ее произведения реалистичны. Создавая свои романы, сама она то и дело становилась героиней скандальных светских хроник, сама себя называя «прожигательницей жизни». В её жизни было множество скандалов, неуплаченных налогов, странных замужеств, автомобильных аварий, шикарных яхт, пристрастие к наркотикам и алкоголю, условные тюремные сроки, азартные игры – и в конце жизни бедность, несмотря на все полученные ею гонорары. Все произведения Франсуазы Саган – о любви и одиночестве, неудовлетворенности жизнью; они отличаются ясностью повествовательной манеры и точностью психологического рисунка.

fre
84(4ФРА)6
S 12
Sagan, Françoise. Aimez-vous Brahms..: Roman /F. Sagan. [Paris]: René Julliard, [1970]. 179, [9] p.; 110x165. (Le Livre de Poche).
« Любите ли вы Брамса?»(1959) – пронзительный роман о настоящих чувствах, о любви и одиночестве, о юности и зрелости, о верности и предательстве. Обстоятельства дают героине шанс не пройти мимо настоящей любви, избежать пресловутый «кризис среднего возраста», обрести возможность остановиться и осознать, какая ты на самом деле и что для тебя важнее всего в этой жизни. Поль должна сделать выбор между мужчиной своей мечты Роже и пылким влюбленным юношей Симоном. Пессимисты и мудрые читатели наверняка предположили, каким будет конец этого романа и кого предпочтет героиня…


fre
84(4ФРА)6
S 12
Sagan, Françoise. Aimez-vous Brahms…: Roman /F. Sagan. М.: «Издат-во «Менеджер», [2006]. 142 p.: illus.; 115x165.
Данное учебное издание романа «Любите ли вы Брамса?» снабжено комментарием и предназначено для широкого круга читателей, изучающих и знающих французский язык.
fre
84(4ФРА)6
S 12
Sagan, Françoise. Les merveilleux nuages: Roman /F. Sagan. М.: «Издат-во «Менеджер», [2006]. 144 p.; 115x165.
Роман «Волшебные облака» («Чудесные тучи») (1961) – это история семейной жизни, в которой супруги в одночасье и несчастны и счастливы и нет ответа на вопрос: любовь - это наказание или дар небес?.. Книга предназначена для широкого круга читателей, изучающих французский язык и совершенствующихся в нём.fre
84(4ФРА)6
S 12
Sagan, Françoise.Un peu de soleil dans l’eau froide /F. Sagan. М.: «Издат-во «Менеджер», [2006]. 192 p.; 115x165.
Самый пронзительный роман это роман «Немного солнца в холодной воде» (1969). Слова из стихотворения Поля Элюара необыкновенно красивы: «И грусть моя подобна солнцу в холодной воде». Этот эпиграф нам помогает понять основную мысль романа. Солнце не согрело воду, оно лишь на мгновение осветило её. Великая любовь не изменила обыденность, а только вызвала глубокую грусть по тому, что не сбылось.

eng
И(Фр)
S
Sagan, Françoise. Boniour Tristesse; A Certain Smile /by F. Sagan; Translated by Irene Ash. – London: The Reprint Society, [1958]. – 250,[6] p.; 125x180.
Данное издание произведений Франсуазы Саган на английском языке содержит два самых первых романа писательницы. «Здравствуй, грусть» (1954) – это произведение, которое вызвало целую сенсацию и породило стойкий интерес критиков и публики. В этом романе рассказ ведётся от лица  главной героини 17-тилетней девушки Сессиль. Она центр интриги, Сессиль ловко использовала слабость своего отца Реймона, глупость и самоуверенность его любовницы Эльзы и принципиальность Анны, давно влюбленной в Реймона. В произведении затрагивается проблема предательства, которое совершает мужчина, не способный оценить верность и жертвенность истинной любви, слишком привыкший к беспорядочной жизни, к раскованности, поэтому герою так страшно связать себя какими-либо обязательствами. Роман «Смутная улыбка» (1956) нисколько не уступил в успехе дебютному роману и только закрепил славу писательницы. Подобно виртуозной музыке, эта книга отражает огромный диапазон человеческих чувств, она вызывает улыбку и печаль, трепет и упоение, она волнует и трогает, восхищает изяществом, лиричностью и тонкостью стиля. Юная растерянная студентка и преуспевающий адвокат, измученный вялотекущей скукой, - любовь, которая невозможна, как бы эти двое ни были близки и как бы ни понимали друг друга…