* * * 2024 * * * 255 років від дня народження Івана Котляревського* * * 2024 * * * М210 років від дня народження Тараса Шевченка * * * 2024 * * * 150 років від дня народження Августина Волошина, президента Карпатської України * * * 2024 * * * 100 років від дня народження Павла Загребельного * * * 2024 * * * 450 років із часу видання першої друкованої книги в Україні «Апостола» * * * 2024 * * * 100 років з дня написання першого українського науково-фантастичного роману «Сонячна машина» Володимира Винниченка* * * 2024 ***За рішенням ЮНЕСКО Рік кінорежисера Сергія Параджанова * * * 2024 * * * Книжкова столиця світу 2024 року — французьке місто Страсбург* * *

пʼятницю, 29 березня 2019 р.

Пам’ятки китайської літератури з найдавніших часів до XVIII століття
Скарбниця художньої літератури Китаю налічує величезну кількість творів. Найдавніші, що дійшли до нас пам'ятники китайської літератури, відносяться до першого тисячоліття до нашої ери. Це «Книга пісень» і «Книга змін». Перший поет, ім'я якого відомо в історії китайської поезії - Цюй Юань (бл. 340 - ок. 278 до н. е.). Найбільш відомими поетами епохи Хань (260 до н. е. - 220 н. е.) були Лу Цзи, Мей Шен, Ян Сюнь. Особливо популярна була поезія Тао Юань Миня, яка близька і зрозуміла простому народу:

«У світі життя людини не має коренів глибоких.
Упурхне вона, немов над дорогою легка пил ...»

Знаменитим поетом був Сун Юй, що жив в ІІІ столітті до н. е. Його лірика пронизана відчуттям радості життя. Поета називають в Китаї співаком любові і жіночої краси. Серед блискучої плеяди літераторів епохи Хань виділяється видатний поет Сима Сянжу. Урочистим стилем він оспівував могутність імперії та «великої людини» - імператора У-ді. Знаменитими поетами перших століть нової ери були Лу Цзя, Цзя І, Цзі Кан.
За часів династії Хань написана головна китайська історична праця - «Історичні записки» Сима Цяня. Він детально описав історичні події та особистості. Це - високохудожній зразок історичної літератури, що зробив глибокий вплив на подальшу китайську прозу і драму. Роботи істориків, філософів, поетів того часу займали почесне місце в імператорських бібліотеках.
Вершиною культурного розвитку країни вважаються часи правління династій Тан (618-907) і Сун (960-1270). У «Повне зібрання Танських віршів» увійшли твори 2300 поетів. Складанням віршів захоплювалося майже все освічене китайське суспільство. Вірші дарували друзям, родичам, покровителям, їх надсилали поштою і влаштовували змагання поетів.
В епоху Сун з'явилися перші китайські повісті, мова яких близька до розмовної. За часів династій Мін (1368-1643) і Цин (1644-1911) великого поширення набули романи, які вплинули на китайську культуру і переведені пізніше на багато мов світу.


Цікаві факти

Цан Цзе, придворний історіограф міфічного імператора Хуан Ді, вважається творцем китайської писемності - набору піктограм, які стали основою для подальшого виникнення ієрогліфів, що послужило причиною відмови від вузликового письма.

Перші китайські книги написані на бамбукових або дерев'яних планках. Передбачається, що бамбукова книга виникла в XIV - XIII століття до н. е. і проіснували до ІІ століття н. е. На бамбукових планках, довгих або вузьких, вміщувалося невелика кількість ієрогліфів. Планки пов'язували в певному порядку шкіряним або шовковим шнуром. Книга виходила громіздка, незручна для читання. Почався пошук нового матеріалу для письма. У V-IV століття до н. е. стали писати на шовку, але він був занадто дорогим.

Винаходом паперу людство завдячує Китаю. У книжці «Історія Другої Ханської династії» є згадка про те, що винайшов папір чиновник Цай Лунь, який у 105 році до нашої ери запропонував переробляти для цієї мети молоді пагінці бамбуку, кору тутових дерев, верби, коноплі, а також старі рибальські сіті та зіпсований одяг. Не відразу папір було оцінено по достоїнству. Його стали вживати лише в ІІІ столітті нашої  ери, а в кінці династії Цзінь (IV століття н. е.) вийшов імператорський указ про перехід з бамбукових планок на папір. Рецепт виготовлення паперу в Піднебесній був великою державною таємницею, проте монополія на його виготовлення скінчилася на початку ХІІІ століття.

На бамбукові планки текст наносили загостреними дерев'яними паличками, вмочуючи їх у чорний лак, виготовлений з деревного соку. З переходом китайської писемної культури на новий матеріал - шовк - були винайдені волосяна кисть і туш. Кисть виготовлялася з пучка хутра соболя або лисиці, якому надавалася конусоподібна форма, і  кріпився до бамбукової ручці. Рецептура приготування туші на основі лампадної сажі датується V - IV століттями до н. е. Згодом в туш для блиску додавали яєчний білок, мускус і сік рослини. Туш зберігалася у вигляді твердих блоків, які розтиралися на спеціальних кам'яних плитах. Безпосередньо перед вживанням туш розбавлялася водою і наливалася в спеціальний прилад. Писальний матеріал, кисть, туш і плитка для розтирання туші мають загальну назву «Чотири коштовності».

Техніка друкування зародилася в часи стародавнього Китаю, Єгипту і Месопотамії. У Китаї за династії Хань використовували метод вирізання тексту і малюнків на дерев'яних дошках, які заливали чорнилом і друкували, притискаючи до тканини, а за династії Тан - до паперу. У VIII - IX століття в Китаї утвердився спосіб масового зняття копій - ксилографія. За його допомогою були віддруковані такі шедеври, як буддистська «Алмазна Сутра» (868 рік).

Саме китайський винахідник Бі Шен в 1040-1048 роки виготовив рухомі зображення ієрогліфів китайської мови. Матеріалом для такого шрифту служила глина. Склавши з окремих зображень ієрогліфів текст, сформувавши його в спеціальну текстову форму і покривши її фарбою, Бі Шен накладав на таку форму паперовий лист і так отримував відповідні тексти.

В Китаї у 1340 році червоним і чорним кольором була видрукувана буддистська книга «Коментарі Сутри». Це найдавніша в світі книга, видрукувана в дві фарби. А найбільший китайський енциклопедичний словник був складений в XV столітті і включав 1195 томів.Поезія

Китайська поезія - одна з найдавніших національних поетичних традицій у світі. Антологія «Канон поезії» і звід поетичних творів Китаю ІІІ століття до н. е. царства Чу «Чуські строфи» - два основоположних пам'ятника усієї китайської художньої словесності, в яких закладені всі поетичні форми, що вплинули на появу жанрових різновидів національної поезії: оди-фу, пісні-юзфу і віршів-ши.

Шицзин : книга песен и гимнов / пер. с кит. А. Штукина ; подгот. текста и вступ. ст. П. Федоренко ; коммент.  А. Штукина. - Москва : Художественная литература, 1987. -  351 с.
«Шицзін» - «Книга пісень і гімнів» - найдавніший китайський літературний пам'ятник. Народні пісні, оди і культові гімни створювалися в XII-V століттях до н. е. Конфуцій зібрав їх в одну книгу «для торжества ідеального стану речей». Як говорив в I столітті до н. е. стародавній китайський історик Сима Цянь, вони склали поетичну літопис, що відобразила життя, духовні інтереси і давню культуру китайського народу.Поэзия эпохи Тан (VII - XX веков) / пер. с кит. ; ред. кол.  Л. Делюсин, Т. Редько, В. Сорокин и др. ; сост. и вступ. ст. Л. Эйдлина. - Москва : Художественная литература, 1987. - 479 с.
Поезія епохи Тан в Китаї - величезний світ високих людських почуттів і думок, художніх одкровень і філософських узагальнень. Життя природи і її сприйняття людиною, радості і печалі земного існування, любов до батьківщини, дружба, щастя спілкування і смуток при розлуці, громадянські мотиви, вірність ідеалам  в цьому поезія танських ліриків. У цьому томі представлено творчість Мен Хаожаня і Ван Вея, Лі Бо і Ду Фу, Бо Цзюйн і Сикуни Ту, чиї творіння назавжди увійшли в скарбницю світової культури, а також вірші ще п'ятдесяти найбільш відомих танських поетів.

Яшмовые ступени : из китайской поэзии эпохи Мин (XIV-XVII веков) / пер. с кит. и предисл. Ильи Смирнова. - Москва : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. - 351 с.
Книга охоплює три століття класичної китайської поезії - час правління династії Мін. Особливість збірки полягає в тому, що його основою є вірші, які цінувалися китайською поетичною традицією у особі найбільших середньовічних укладачів антологій. Окремий розділ книги відведено перекладам зі спадщини чудового поета Гао Ци.


Проза «малих» і «середніх» форм

Художня проза займає найважливіше місце в літературній спадщині Китаю. Першою з'явилася розповідь - «сяошо», в який використовувалися фольклорні мотиви і образи. Одним з жанрів, що з'явилися в Танський період, була новела, відома в сучасному китайському літературознавстві як «чуаньці». Танська новела, як правило, невелика за розміром, її відрізняє цікавість сюжету і динамічність дії. Всі ці якості в поєднанні з обов'язковою новизною сюжету ріднять чуаньці з європейської новелою. Найбільш популярним в китайській прозі став пісенно-розповідний жанр, побудований на поєднанні віршів і прози. В XI-XVIII століття широкого поширення набула повість «хуабень» - «міська» новела з різними сюжетами, заснованими на національних легендах і переказах.

Заклятие даоса : китайские повести XVII века / пер. с кит. ; предисл. и коммент. Д. Н. Воскресенского. - Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987. - 317 с.
Книга знайомить з одним з провідних жанрів середньовічної китайської літератури – «міською» повістю. У неї включені твори із знаменитих збірок, складених в XVII столітті Фен Менлун і Лін Менчу. Ряд повістей належить до «судового циклу», в інших - дидактичний або авантюрний сюжет.

Оповідки Давнього Китаю : збірник / пер. з кит. І. Зуєв та О. Лишега ; вступ. слово Г. Хорошилова. - Київ : Дніпро, 1990. - 142 с., іл.
До збірника увійшли повчальні оповідки жанру «юйянь» з життя Давнього Китаю, подані жваво, легко й дохідливо. В них засуджуються чесноти, виразно звучить заклик до самовдосконалення.Проделки праздного дракона : двадцать пять повестей XVI - XVII веков / пер. с кит. Д. Воскресенского ; редкол. : Г. Гоц, Л. Делюсин, Д. Мамлеев и др. ; сост., вступ. статья и коммент.  Д. Воскресенского. - Москва : Художественная литература, 1989. - 719 с. - (Б-ка китайской литературы).
Повісті (хуабень) - героїчні, чарівні, любовні - створювалися середньовічними оповідачами і оброблялися пізніше літераторам. Постійні персонажі повістей - торговці і розбійники, перевертні і духи, воєначальники, співачки і ченці.Пу Сунлин. Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайных / пер. с кит. В. Алексеева ; сост. Н. Федоренко ; предисл. и коммент. В. Алексеева. - Москва : Правда, 1988. - 580 с., ил.
Книгу класика китайської літератури XVII століття Пу Сунліна (Ляо Чжая) склали збірки новел «Ченці-чарівники» і «Розповіді про людей надзвичайних». Спираючись на традиції народної літератури епохи Сун, що існувала «на ринках і біля колодязів», письменник у фантастичній і гостро сатиричній формі висміює багатіїв і захищає тих, хто чесний і справедливий, розумний і талановитий.Путь к Заоблачным Вратам : старинная проза Китая / пер. с кит. ; сост., вступ. ст. и примеч. И. Смирнова ; ил. И. Гусевой. - Москва : Правда, 1989. - 608 с., ил.
До збірки увійшли кращі зразки оповідної прози стародавнього і середньовічного Китаю різних епох від I до XVII століття: новели, що відтворюють світ історичних переказів з благородними героями-розбійниками, які борються зі злом; повісті про суддів, що зображують звичаї середньовічного міста, з елементами фантастичного і побутового детектива; розповіді про духів, лисиць-перевертнів з дивовижними перетвореннями і ін. Ці твори, завжди повчальні й цікаві, малюють яскраву картину життя старого Китаю.

Рассказы у светильника : китайская новелла XI - XVI веков / пер. с кит., предисл. и коммент. К. И. Голыгиной. - Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. - 410 с.
Збірник містить переклади старих китайських новел, написаних на книжній мові «веньян». До нього увійшли зразки оповідної прози з найбільш відомих зібрань різних епох, передають характер і стиль цього найважливішого жанру середньовічної китайської словесності.

Удивительные истории нашего времени и древности / пер. с кит. и коммент. В. А. Вельгеса и И. Э. Циперович. - Москва : Художественная литература, 1988. - 479 с. - (Б-ка китайской литературы).
До збірки середньовічних китайських повістей увійшли найбільш захоплюючі і гостросюжетні повісті XVI - XVII століть - періоду, який по праву вважається «золотим віком» в історії розвитку китайської міської повісті. Вони створені безіменними письменниками в манері популярних свого часу оповідань вуличних оповідачів-професіоналів. Ці повісті зображують різні сторони китайського середньовічного побуту, звичаї і психологію людей, що жили в ті далекі від нас часи.Роман

Найпізніший за часом виникнення рід китайської оповідної прози - роман. Початковий етап його становлення припадає на XIV століття, а розквіт і пік популярності на епоху Цін. Класичний китайський роман зазвичай починається і закінчується віршованими передмовою і післямовою повчального характеру.
Традиційно китайські романи розділяються за тематичними напрямками. Еталоном історичного роману вважається «Троєцарствіє» Ло Ганьчжуна - епічне оповідання про події кінця ІІ - початку ІІІ століть. У серії авантюрно-пригодницьких романів особливе місце займають «Річкові заплави» Ши Найана - легенди про «благородних розбійників». Сага про багате сімейство «Сон в червоному теремі» Цао Сюеціня яскравий зразок побутового роману. Серед дидактичних романів найвідоміший твір У Цзін-Цзи «Неофіційна історія конфуціанців». Перлина серії любовних романів - «Квіти оливи в золотій вазі, або Цзин, Пін, Мей». Феноменальною популярністю в Китаї користується роман «Подорож на захід» У Ченьеня - неперевершений шедевр всієї китайської художньої прози.

У Цзин-Цзы. Неофициальная история конфуцианцев : роман /пер. с кит.  Д. Воскресенского. - Москва : Изд-во «Гудьял-Пресс», 1999. - 640 с.
У Цзін-цзи (1701-1754) - письменник, поет. Уже в самому кінці життя він закінчив свій перший і єдиний твір у прозі - роман «Неофіційна історія конфуціанців», який в повній мірі можна назвати одним з видатних зразків китайської класичної літератури. У Цзін-Цзи хотів показати життя не так, як її зображували «офіційні» історики того часу. Він прагнув розкрити внутрішні процеси в житті суспільства, допомогти читачеві побачити ті непомітні важелі, які рухали в той час помислами і вчинками людей. Малюючи життя конфуціанців, представників різних верств населення, письменник по суті показав все суспільство цілком, від нижчої його сходинки до імператорського двору.вівторок, 19 березня 2019 р.

Найзнаменитіші літературні героїні зі сторінок минулих століть


«У долі немає випадковостей; людина швидше створює, ніж зустрічає свою долю »
Абель-Франсуа Вільмен
Клеопатра, Марія Стюарт, Мотря Кочубей, Марія-Антуанетта, Марія Валевська...Клеопатра

Ореол слави, яким оточено ім'я цієї видатної жінки, до сих пір не має собі рівних. Клеопатра остання з царських правителів Стародавнього Єгипту з династії Птолемеїв, дочка Птолемея XII. У світову історію вона увійшла під ім'ям Клеопатра VII Філопатор. Резиденція Птолемеїв Олександрія була найбільшим центром ремесла, торгівлі і культури. У гавані Олександрії заходили сотні кораблів з усіх кінців елліністичного світу. На острові Фарос, з яким Олександрія була з'єднана довгим насипом, був побудований знаменитий маяк висотою 100 метрів. Цей маяк в давнину вважався одним з чудес світу. Місто було побудоване видатним архітектором Дейнократом з Радоса. Олександрія ділилася на п'ять кварталів. У царському кварталі були розташовані палац Птолемеїв, театр, Мусейон, бібліотека. У місті було безліч садів, храмів, парків. Олександрія була найбільшим культурним центром епохи еллінізму. У ній жили і працювали видатні вчені, поети, художники і архітектори того часу. Клеопатра отримала прекрасну освіту і вільно говорила на декількох мовах, вивчала філософію, була добре знайома з літературою і грала на різних музичних інструментах.
Давньогрецький історик Плутарх в біографії Марка Антонія описує зовнішність Клеопатри так «…Краса цієї жінки була не тою, що зветься незрівнянною і вражає з першого погляду, зате обличчя її відрізнялося чарівною красою, і тому її зовнішність, що поєднувалася з рідкісною переконливістю мови, з величезною чарівністю, протягала в кожному слові, в кожному русі, дуже міцно врізалася в душу. Самі звуки її голосу пестили і радували слух, а мова була наче багатострунний інструмент, що легко настроюється на будь-який лад, на будь-яку мову ...»
Завдяки романтичним історіям, пов’язаних з її ім’ям, впродовж двох тисяч років єгипетська цариця Клеопатра вважалася втіленням краси, надихала художників, поетів і скульпторів на створення шедеврів. У художній літературі їй присвячено чимало творів, найвідоміші з яких – трагедія Шекспіра і п'єса Бернарда Шоу.

Шекспир, Уильям. Антоний и Клеопатра : трагедия / пер. с англ. - Харьков : Фолио, 2011. - 352 с.
Знаменита трагедія Вільяма Шекспіра, в основу якої покладена надзвичайна і сповнена драматизму історія фатального кохання знаменитого полководця римлянина Марка Антонія і цариці єгипетської Клеопатри. На думку критиків, ця п'єса належить до числа найбільш видатних творінь Шекспіра.

Хаггард Г. Р. Клеопатра : роман // Генри Райдер Хаггард. Клеопатра. Владычица Зари; пер. с англ. - Москва, 1991. - С. 5 - 292.
Роман «Клеопатра» вперше був опублікований в 1889 році. Генрі Райдер Хаггард створює ще одну легенду про знамениту Клеопатру VII, володарку незалежного Єгипту. У захоплюючій і живій манері розказана історія нездоланної любові і безжальної боротьби за трон Єгипту, чий тисячолітній спокій був порушений вторгненням чужоземних військ Олександра Македонського.
Шоу, Бернард. Цезар і Клеопатра : п’єса //  Бернард Шоу. Вибрані твори. Т. ІІ. - Київ, 2009. - С. 5 - 125.
П'єса Бернарда Шоу була написана в 1898 році і вперше поставлена на сцені в 1899 році. Дія п'єси відбувається в 48-47 роках до н. е. в Єгипті, куди Юлій Цезар прибув в ході громадянської війни і включився як вирішальна сила в династичний конфлікт між Клеопатрою і її братом Птоломеєм XIII.

Хоуссэй Г. Клеопатра; Эберс Г. Клеопатра; Хаггард Г. Клеопатра : исторические романы. - Москва : Новая книга, 1993. - 576 с. - (Всемирная история в романах).
Важко знайти в історії особистість, яку оточувало б так багато переказів і легенд. Три історичні романи, що увійшли в цю книгу, створюють живий образ правительки Стародавнього Єгипту.


Жанр - історична драма
Режисер - Джозеф Манкевич
Рік - 1963
Сценарій фільму був заснований на книзі Карла Маріо Франдзеро та історичних оповіданнях Плутарха, Светонія і Аппіана.Марія Стюарт

Ось уже чотири століття життєва трагедія Марії Стюарт привертає письменників і вчених. Марія Стюарт була дочкою шотландського короля Якова V і французької принцеси Марії де Ґіз. Народилася Марія вночі з 7 на 8 грудня 1542 року, а через 6 днів після народження помер її батько. Марія Стюарт була проголошена королевою Шотландії. Регентом країни при малолітньої королеві став Джеймс Гамільтон, найближчий родич Марії Стюарт і її спадкоємець.
Долю Шотландії і самої Марії вирішував регент, якій влітку 1543 року уклав Гринвичский договір, відповідно до якого Марія повинна була вийти заміж за сина короля Англії Генріха VIII принца Едварда, що означало фактично об'єднання Шотландії та Англії під владою однієї королівської династії. Однак незабаром між Англією та Шотландією спалахнула війна, в якій на боці шотландців виступив король Франції Генріх II. Після цього рука і серце маленької королеви були обіцяні спадкоємцю французького престолу Франциску. 7 серпня 1548 року королева Марія, якій на той час виповнилося лише п'ять років, відпливла до Франції.
Французький двір в ці роки вважався блискучим і витонченим серед усіх монархій Європи. Як стверджували сучасники, він поєднував традиції середньовічного лицарства і ідеали Ренесансу. Генріх II і Катерина Медичі були шанувальниками музики, поезії і мистецтва. У цій атмосфері росла і вчилася Марія Стюарт. Вона стала вивчати класичні та сучасні мови: латину, грецьку, італійську, іспанську, англійську, французьку. Марія навчається висловлювати свої почуття в поезії, чарівно співає, акомпануючи собі на лютні, і підкорює всіх танцями. Знаменитий іспанський драматург і поет Лопе де Вега захоплено складає їй гімни: «Зірки дарували її очам свій ніжний блиск, а ланітам - фарби, що додають їй настільки дивовижну красу ...».
24 лютого 1558 року в Соборі Паризької Богоматері відбулася весілля Марії Стюарт і дофіна Франциска. Цей чудовий день завершується балом з несподіваними сюрпризами. Шість кораблів з вітрилами з срібною парчі, немов погойдуючись на бурхливих хвилях, випливають в зал. Вони символізують щасливе плавання по хвилях життя, повної розкоші і блиску, але життєвий корабель Марії Стюарт попливе до інших, небезпечних берегів.
У той самий 1558 рік на англійський престол вступила Єлизавета, але претендувати на нього має і правнучка Генріха VII - Марія Стюарт. Перед юною Марією два шляхи. Вона може визнати свою кузину Єлизавету королевою Англії або захищати свої домагання зі зброєю в руках. Фатальним чином Марія Стюарт і її радники вибирають третій, самий згубний шлях ...
Марії Стюарт присвячені драми і романи, біографії та дискусії. Романтичний образ королеви надихнув італійського композитора Гаетано Доніцетті на створення опери «Марія Стюарт». Леся Українка присвятила їй вірш «Остання пісня Марії Стюарт».

Que suis je, helas!..
Що я тепер, о боже! жить мені для чого?
Слаба, мов тіло, в котрім серця вже нема,
Тінь марна я, мене жаль-туга обійма,
Самої смерті прагну, більше вже нічого.
Не будьте, вороги, ненависні до того,
Хто в серці замірів владарних не здійма,
Бо муку більшую, ніж має сил, прийма,
Не довго втримувать вам лютість серця свого!
Згадайте, друзі, – ви, котрі мене любили, –
Що я без щастя-долі у житті сьому
Нічого доброго зробить не мала сили;
Кінця бажайте безталанню мойому,
Бо вже коли я тут недолі досить маю,
Хай буду я щаслива там, у іншім краю!


Цвейг, Стефан. Марія Стюарт : романізована біографія. - Київ : Глобус, 1992. - 349 с.
Відомий твір Стефана Цвейга, присвячений трагічній долі Марії Стюарт, королеви Шотландської, жінки, про життя якої створена така багата література – драми, романи, біографії.Шиллер Ф. Мария Стюарт : драма // Фридрих Шиллер. Драмы. Стихотворения. - Москва, 1975. - С. 437- 592. - (БВЛ).
Історія Шотландської королеви Марії Стюарт захопила Шиллера ще в юності. Але тільки 26 квітня 1799 року Шиллер записав у своєму робочому календарі: «Почав вивчати історію Марії Стюарт». 4 червня новий запис: «Приступив до роботи над «Марією Стюарт». 24 липня була закінчена перша дія... 9 червня 1800 року він заносить в свій календар: «Закінчив «Марію Стюарт». Через п'ять днів, 14 червня 1800 року, відбулася прем'єра «Марії Стюарт» на сцені Веймарського театру.
Жанр - драма, історичний
Режисер - Джон Форд
Рік - 1936
Дія відбувається в середині XVI століття. Марія Стюарт повертається з Франції в рідну Шотландію, щоб взяти управління країною в свої руки.


Мотря Кочубей

Про історію кохання гетьмана Івана Мазепи і юної Мотрі Кочубей ходять перекази та легенди. Мотря Кочубей народилася 1688 року на Полтавщині, в родині генерального судді Василя Кочубея та доньки полтавського полковника Любові Жученко (Кочубей). Кочубеї походили з давнього татарського роду Кучук-беїв, один із представників якого прийшов на Запоріжжя, охрестився і став козаком. Його діти вже обіймали високі старшинські посади.
 Івана Мазепу та Василя Кочубея пов’язували давні дружні взаємини. Обидва були ровесниками. Свого часу Мазепа та Кочубей служили гетьманові Петру Дорошенку, а потім разом перейшли на службу до гетьмана Івана Самойловича. З 1699 року Кочубей був генеральним суддею, мав багатий маєток Диканьку на Полтавщині та великий будинок у Батурині. Свої стосунки Іван Мазепа і Василь Кочубей скріпили родинним зв’язком. Гетьман хрестив молодшу дочку Кочубея Мотрону. Інша дочка Кочубея - Ганна - вийшла заміж за ніжинського полковника Івана Обідовського, племінника  Івана Мазепи.
Мазепа час від часу навідувався до оселі Кочубеїв, де гетьмана завжди гостинно приймали. Він кожного разу привозив родині кума дорогоцінні подарунки, особливо відзначаючи свою хрещеницю Мотрю. Дівчинка підростала й дорослішала. Вона була надзвичайною красунею. Кочубей, напевно, пишався вродою Мотрі і плекав надії віддати її заміж за якогось заможного полковника. Йшли роки, Мотря дорослішала. Якось до Кочубеїв завітав старий гетьман. Він давно не бачив своєї хрещениці й був уражений її вродою. Дівчині було тоді 15–16 років. У своїй знаменитій поемі «Полтава» Олександр Пушкін так описує Мотрю:

«В Полтаві, між красунь, вона
Найкраща на дівочу вроду.
Вона - мов квітка весняна.
Що розцвіла до сонця сходу».

Після 1702 року 63-річний гетьман залишився сам і мав право подумати про своє особисте життя. Незважаючи на поважний вік, гетьман Іван Мазепа  виглядав дуже молодо. Французький посол Жан де Блюз, який зустрічався з ним у 1704 році в Батурині, так описує його: «Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки, хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького рейтара, вершник з нього знаменитий». Саме в цей час Іван Мазепа побачив прекрасну Мотрю Кочубей і закохався. Вікова різниця між ними була вражаючою. Іван Степанович був для неї уособленням мудрості, шанованою всіма людиною. Хрещений, який часто гостював у домі Кочубеїв, міг проворожити дівчину й знанням мов, і власними віршами.
Іван Мазепа почав плекати надії про можливість поєднання себе з Мотрею Кочубей законним шляхом, хоча головною перепоною тут була та обставина, що Мазепа був батьком у Христі для цієї дівчини, яку так несподівано покохав. Однак головною перепоною стали батьки дівчини – генеральний суддя Василь Леонтійович Кочубей і його жінка Любов Федорівна. Вони категорично відмовилися дати згоду на такий шлюб.
Між гетьманом і Мотрею зав’язалося таємне листування, яке проходило без відома її батьків і тривало кілька місяців. Перекази, що збереглися в Батурині, кажуть про старезний дуб на алеї, що з'єднувала маєтки Кочубея і Мазепи, в дуплі якого закохані ховали листи. Збереглося дванадцять листів Івана Мазепи до Мотрі Кочубей. Всі ці послання сповненні теплих і ніжних слів, які виказують високі романтичні почуття до дівчини: «Моє серденько, мій квіте рожаний! Сердечно на теє болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очиць твоїх і личка біленького видіти; через теє письмечко кланяюся, всі члонки твої цілую любезно!».
Вершиною відносин між закоханими стала втеча Мотрі з батьківської оселі у гетьманський палац у Батурині. Конфлікт між Мазепою і родиною Кочубеїв все більше розгорався. Генеральний суддя написав гетьманові гнівного листа, у якому вимагав негайного повернення дочки додому. Гетьман намагався залагодити конфлікт миром., але змушений був проститися з Мотрею і відправити її назад до батьків.  Дівчина була прибита горем розлуки, розуміючи, що вже ніколи не буде з коханим чоловіком.
Романтична історія Івана Мазепи і Мотрі Кочубей стала сюжетом багатьох літературних творів. Олександр Сергійович Пушкін в поемі «Полтава» так писав про почуття Івана Мазепи до Мотрі Кочубей:

«Старий він. Змучений літами.
Війною, тяжкими трудами,
Та почуття киплять, і знов
Мазепа відчува любов.
Жага у серці молодому
Горить і гасне. В нім любов
Минає і приходить знов,
І він в захопленні новому.
Та не на жарти, не на мить,
Як юний запал легкокрилий,
Старого серце клекотить,
За довгий вік окаменіле.
Повільно, вперто вирина
Остання пристрасть огняна».


Взаємини між гетьманом і Мотрею надихнули композитора Петра Ілліча Чайковського на створення опери «Мазепа», а художника Іллю Юхимовича Рєпіна  на написання історичного портрету «Мотря Кочубей». Геніальний композитор Ференц Ліст створив чудову музичну поему «Мазепа». В український літературі відомі творі Степана Руданського, Богдана Лепкого, Володимира Сосюри.

Лепкий Б. С. Мотря: історична повість. - Київ : Дніпро, 1992. - 464 с.
У виданні вміщено першу з історичних повістей Богдана Лепкого, що складають трилогію «Мазепа». Насправді ж - повістей п’ять. І хоч вони послідовно відтворюють хронологію подій, кожна з них має самостійне значення, тому й публікується автором окремо. Над романом-епопеєю про гетьмана Івана Мазепу письменник почав працювати у 1923 році. Робота тривала аж до кінця життя, але так і не була завершена. Найпопулярнішими стали такі частини епопеї, як «Мотря» (1926), «Не вбивай»(1926) і «Батурин» (1927). Половину четвертої частини епопеї «Орлик» уже після смерті автора під назвою «З-під Полтави до Бендер» видав брат письменника Лев Лепкий. Сюжет першої повісті «Мотря»  охоплює історичні події в Україні після того, як Іван Мазепа був обраний гетьманом. Одним із центральних образів повісті є Мотрі, донька генерального судді Василя Кочубея. Красою й розумом вона зачаровує гетьманове серце. Її почуття до Мазепи народжене не блиском гетьманської булави, бажанням влади й почестей. За задумом автора, Мотря втілює «взірцеву поведінку» жінки-українки.

Сосюра В. Мазепа : поема; Любить Україну : вірш / вступ. Ст. М. П. Ткачука. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2000. - 72 с.
Перші розділи  поеми «Мазепа» Володимир Сосюра написав ще у 20-х роках ХХ століття. Робота над твором завершилася лише через три десятиліття, у 1959-1960-х роках, і тільки в 1988 році поему опубліковано на сторінках журналу «Київ». Володимир Сосюра прагнув художньо осмислити неординарну особистість українського гетьмана, який у своїх сучасників здобув славу політика, дипломата, полководця. Мазепа був високоосвіченою людиною, знав кілька мов, зібрав велику бібліотеку, займався меценатством. Почуттям Івана Мазепи до Мотрі Кочубей автор присвятив таки рядки:


Горить зоря… Так і Мазепа,
Старий, як осені мотив,
У Мотрі юність полюбив,
І груди рвуть йому зітхання.
Він знає, це любов остання…


Пушкин А. Полтава : поэма // А. Пушкин. Стихотворения. Поэмы. Сказки. - Москва, 1977. - С. 552 - 593. - (БВЛ).
Поема Олександра Пушкіна написана в 1828 році. Назва поеми пов'язана з Полтавською битвою, що відбулася 27 червня 1709. Поема складається з трьох пісень. У першій пісні розповідається про Марію, дочку генерального судді Кочубея та хрещеницю українського гетьмана Мазепи, що стала, відповідно до сюжету, коханою гетьмана.

Марія-Антуанетта

Однією з найдраматичніших сторінок світової історії XVIII століття було життя королеви Франції Марії-Антуанетти. Доля піднесла цю жінку на запаморочливу висоту щастя, і тим трагічніше було її повільне падіння: з чудового королівського палацу - в тюремну камеру, з розкоші - в злидні, з престолу - на ешафот ...
Марія-Антуанетта (Марія Антонія Йозефа Йоганна Габсбург-Лотарингская) народилась 2 листопада 1755 у Відні і була п'ятнадцятою  дитиною Марії-Терезії та імператора Франца I Лотаринзького. Дитинство Марії-Антуанетти пройшло в літній резиденції Габсбургів - замку Шенбрунн. У віці чотирнадцяти років австрійська ерцгерцогиня Марія-Антонія стала дофіною Франції Марією- Антуанеттою і дружиною дофіна Франції Людовіка. На грандіозну сцену французької історії з нерішучістю дебютантки вперше виходить юна Марія-Антуанетта. Спочатку вона грає лише маленьку роль дофіни, але цієї маленької ерцгерцогині з Австрії призначена основна роль в Версалі - роль королеви.
10 травня 1774 року Марія-Антуанетта вступила на престол, їй було вісімнадцять, а Людовику XVI двадцять років. Образ королеви намагалися відобразити будь-якими засобами художнього відтворення - в мармурі і порцеляні, пастеллю і граціозними віршами, - в цьому прагненні змагалися скульптори, художники і поети. Її образ і манери повністю відповідали ідеалу того часу. Ніжна, струнка, витончена, чарівна, грайлива і кокетлива, з першої години сходження на престол Марія-Антуанетта стає богинею рококо, досконалим зразком моди і пануючого смаку.
За три місяці правління королева стала зразком для всього елегантного світу, законодавицею костюмів і зачісок, а подарунок Людовика XVI - Малий Тріанон - крихітної країною у Французькому королівстві. Витончений палац став улюбленим місцем перебування молодої королеви. Марія-Антуанетта приїжджала в улюблену резиденцію, коли хотіла відпочити від суєтного життя королівського двору. І якщо раніше вона замовляла для себе у модистки сукню за сукнею, у придворних ювелірів - все нові і нові коштовності, то тепер до цих турбот додалася ще одна - прикраса своєї  маленької суверенної держави.
За її наказом навколо палацу був створений особливий світ: село в театралізованому стилі і чудовий сад з рослинами з усього світу. У 1780 році був побудований Театр Королеви, що відтворював в мініатюрі версальську Оперу. На його сцені виступали італійські і французькі комедіанти, а також ставилися аматорські вистави, в яких Марія-Антуанетта демонструвала свій акторський талант.
Першою фатальною помилкою Марії-Антуанетти було бажання мати успіх як жінка, а не як королева. Вона прагнула бути самою вишуканою, самої кокетливою, найелегантнішою і перш за все найприємнішою жінкою королівського двору, перед якою все прихиляються.
За двадцять років правління Марія-Антуанетта жодного разу не побажала познайомитися зі своєю державою, подивитися провінції, міста багатою контрастами країни. Реальний світ з його бідами і потребами для неї просто не існував. Стурбована поведінкою доньки Марія-Терезія писала: «... Твоє щастя може дуже скоро скінчитися, і ти по своїй же власній провині опинишся ввергнутою в найбільше нещастя, і все це – наслідки жахливої спраги насолод, яка не дає тобі можливості зайнятися якою-небудь серйозною справою ... ». Ці слова виявилися пророчими ...

Цвейг С. Мария Антуанетта : портрет ординарного характера / пер. с нем. И примеч. Л. М. Миримова; авт. предисл. П. П. Черкасов. - Москва : Мысль, 1989. - 495 с.
Це біографія французької королеви Марії Антуанетти, написана в 1932 році австрійським письменником Стефаном Цвейгом. Автор майстерно дає психологічний портрет королеви на тлі подій Великої французької революції.

Дюма А. Ожерелье королевы : роман / пер. с фр. - Харьков : ИКП «паритет» ЛТД, 1993. - 671 с.
Придворні ювеліри Бамер і Боссанж пропонують Людовику XVI купити для його дружини Марії-Антуанетти чудове діамантове намисто, але королева відмовляється прийняти такий дорогий подарунок, запропонувавши Людовику побудувати на ці гроші корабель. Через деякий час інтриганка Жанна де Ламотт де Валуа затіває грандіозну аферу. Представившись довіреною особою Марії-Антуанетти, вона береться роздобути дорогоцінне намисто нібито для королеви…
Жанр - драма
Режисер - Софія Коппола
Рік - 2006
Біографічний фільм про життя королеви Франції Марії-Антуанетти, знятий за книгою Антонії Фрейзер «Marie Antoinette: The Journe»Марія Валевська

Марія Валевська, уроджена Лончинська, народилася 7 грудня 1786 року в польському селищі Бродно поруч із селищем Кернозя Ловицького повіту і була четвертою дитиною в сім'ї Мацея і Еви Лончинських. Її батько походив із знатного польського роду. Початкову освіту, як було прийнято в благородних родинах, діти Лончинських отримали від домашніх вчителів. Марія добре знала французьку та німецьку мови, грала на фортепіано і чудово танцювала. Відомий письменник і економіст Фредерік Флоріан Скарбек, який хлопчиком часто бував з матір'ю у сусідів в Кернозі, згадував, що в його пам'яті назавжди залишилися рідкісна краса і чарівність Марії Лончинської.
Для завершення освіти Марію відправили до Варшави, в монастирський пансіонат, але там вона була недовго. На прохання матері-ігумені пані Лончинська забрала дочку додому. Біографи припускають, що причиною виключення Марії з пансіону було те, що її патріотичні інтереси виявилися сильнішими релігійного покликання. Марії на той момент було неповних шістнадцять років, але, незважаючи на такий юний вік, вже з'явилися претенденти на її руку. За наполяганням сім'ї вибір припав на знатного польського аристократа Анастазія Колона-Валевського, який був набагато старший за свою наречену. Так Марія Лончинська стала графинею Валевською. В 1805 році, після подорожі по Італії, молода сім'я оселилася в Валевицях - родовому маєтку графа. 13 червня цього року у них народився син Антоній Базиль Рудольф.
В кінці XVIII століття Польща, як самостійна держава, зникла з карти Європи. Втрата політичної незалежності Польщі спонукала польське суспільство до розгортання національно-визвольної боротьби за відновлення державності, рушійною силою якої стала патріотична шляхта. Політичні події в Європі 1805-1806 років підштовхнули Марію Валевську до створення в маєтку конспіративного центру патріотичної пропаганди. Наполеонівська армія переможно наближалася до кордонів Польщі. У листопаді 1806 року французькі передові пости досягли Ловича, а палац Валевських був перетворений на штаб-квартиру одного з маршалів.
Історики висувають кілька версій першої зустрічі Марії Валевської та Наполеона Бонапарта… Січень 1807 року. Історичний варшавський карнавал за участю Наполеона. 7 січня о королівському замку відбулося урочисте представлення імператору дам столичного суспільства, на яке була запрошена і графиня Марія Валевська. А через десять днів відбувся бал. Варшавська «Газета кореспондента» помістила потім короткий опис цього торжества: «В суботу 17-го дня цього місяця імператор був присутній на балу у князя Беневентського, під час якого танцював контрданс з дружиною Анастазія Валевского ...». Внучата племінниця останнього польського короля і знаменита мемуаристика Анетка Потоцька дає словесний портрет Марії Валевської: «Чарівна, вона являла тип краси з картин Греза. У неї були чудові очі… Посмішка її була такою свіжою, погляд таким м'яким…». Марія Валевська зачарувала найвидатнішого полководця ХІХ століття з першого погляду. Славнозвісний роман історії, героями якого стали польська графиня Марія Валевська та імператор Франції Наполеон Бонапарт, оповитий легендами. 4 травня 1810 року Марія Валевська подарувала йому спадкоємця - Олександра Жозефа Флоріана. 28 червня 1815 року, через десять днів після поразки під Ватерлоо, відбулася остання зустріч Марії Валевської та поваленого імператора. Зустріч в Мальмезоне - заключний акорд легендарного роману. З цього моменту граф Філіп-Антуан д'Орлана займе чільне місце в її житті і серце.

Брандыс М. Мария Валевская // Мариан Брандыс. Исторические повести. - Москва, 1975. -  С. 339 - 537.
У 1969 році побачила світ повість відомого польського письменника Маріана Брандиса «Марія Валевська». Ця цікава дама полонила уяву письменника ще в ті часи, коли він належав до числа шанувальників історичного роману Вацлава Гонсеровского «Пані Валевська». Він навіть здійснив паломництво до місць, пов'язаних з цією легендарною жінкою. Результатом цієї репортерської поїздки стала публікація в журналі «Свят» невеликого нарису «Клопоти з пані Валевської». Нарис викликав багато доброзичливих відгуків з різних кінців Польщі і з-за кордону. Читачі вимагали, щоб Маріан Брандис написав повну і сумлінну біографію «польської дружини Наполеона».