* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

пʼятниця, 21 листопада 2014 р.

Український костюм: історія, літопис, традиції


Традиційне українське вбрання є одним із символів українства, складовою, без якої немислима національна ідентичність українського народу. Що являє собою традиційне українське вбрання і чому інтерес до нього не зникає в сучасному урбанізованому суспільстві?
Своєрідність природних та історико-культурних умов життя населення окремих регіонів України, взаємозв’язки українців з іншими народами віддзеркалились у багатоманітні і різнобарвності українських строїв.

Костюм - частка народної душі. Велике історичне та художнє значення українського народного костюма безумовне. Від глибокої давнини і протягом усього існування він задовольняв не лише матеріальні, а й духовні потреби людини, виконуючи необхідні побутові, соціальні, обрядові функції. Його високий мистецький рівень, емоційна насиченість яскраво відбивають світогляд, естетичні уподобання, саму психологію українського народу. Це самобутнє явище посідає визначне місце не тільки в національній, а й у європейській та загалом світовій культурі.

Література з фондів бібліотеки:


Васіна З.О. Український літопис вбрання: [Книга-альбом].  К.: Мистецтво, 2003. –Текстівки, рез. англ., рос.
Т. 1:11000 років до н. е. – ХІІІ ст. н.е.: Наук.-худож. реконструкції. – 448 с.: іл. – Бібліогр.: с. 436-444.
Книга-альбом відомої української художниці Зінаїди Васіної, що охоплює період понад десять тисяч років, є унікальним поєднанням науково-художніх досліджень історії одягу племен і народів, які проживали на теренах сучасної України з доби пізнього палеоліту до часів Київської Русі. В художніх образах автор відтворила еволюцію вбрання різного призначення, характерні особливості його крою, оздоблення, декорування тощо. Книга-альбом є новим словом в українській та світовій культурі.Васіна З.О. Український літопис вбрання: [Книга-альбом].  К.: Мистецтво, 2003-2006.  Текстівки, рез. англ., рос.
Т. 2: XIII – початок XX ст.: Наук.-худож. реконструкції. – 2006.  448 с.: іл. - Бібліогр.: с. 435-443.
Логічним продовженням теми історичного розвитку національного одягу в Україні е видання другого тому книги "Український літопис вбрання". Починаючи з XIII і до початку XX століття автор у яскравих художніх образах відтворила комплекси вбрання усіх верств населення: духівництва, козацтва, дворянства, а також міщан, городян та селян різних регіонів України. Акцентуючи увагу на розмаїтості одягу, що увібрав у себе багатотисячолітній розвиток духовної та матеріальної культури народу, автор розкриває процеси формування українського костюма. Книга-альбом у двох томах стане невичерпним джерелом пізнання культурної спадщини українського народу.Вбрання // Супруненко В.П. Ми – українці. Енциклопедія українознавства. У 2 кн. – Дніпропетровськ: ВАТ "Дніпрокнига", 1999. –
Кн. 1. – С. 189-208: іл.
Ця книга є спробою представити для широкого загалу національну своєрідність українців, їх духовну спадщину, світогляд, традиційно-побутову культуру.
Розділ 7 "Вбрання" містить інформацію про одяг, взуття, головні убори, шаровари, пояси, зачіски українців.

Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців. – К.: Балтія-Друк, 2008. 
Т. 1: Лісостеп. Степ. -  160 с.: іл. – Рез. англ.Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма / іл. 3. Васіної, Л. Міненко, Т. Ніколаєвої, О. Слінчак, М. Старовойт. – К.: Либідь, 1996.  176 с.: іл.
Висвітлюються витоки традиційного українського костюма, його багатовікова історія, тісно пов’язана з процесом розвитку української спільноти. Представлене широке розмаїття народного вбрання відповідно до історико-етнографічних регіонів України, детально розглядаються його численні компоненти та прийоми оздоблення.

Матейко К.І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С. 210-222.
Автор розглядає український одяг як показник розвитку матеріальної культури і художньої творчості народу.
Досліджено шляхи формування і розвитку одягу періоду Київської Русі, феодально-кріпосницьких відносин і капіталізму на Україні.
Здійснено аналіз комплексів селянського одягу різних етнографічних районів України.

Матейко К. Український народний одяг: Етнографічний словник. – К.: Наук. думка, 1996. – 196 с.
 В книзі читач знайде цікавий етнографічний матеріал з питань термінології українського традиційного одягу кінця XIX - початку XX ст. Словникова частина видання засвідчує багатство народно-побутової лексики, широкі етнокультурні взаємозв'язки українців з сусідніми народами. 

Український костюм // Стамеров К. Нариси з історії костюмів. – К.: Мистецтво, 2007. – С. 168-188.
Книга становить короткий систематизований і узагальнений огляд історії костюмів народів світу від найдавніших часів до початку XX ст. Використовуючи багатий іконографічний матеріал, спеціалізовану вітчизняну і зарубіжну літературу, К. К. Стамеров відтворив картину історичного розвитку костюмів як невід'ємної частини матеріальної культури людства. Автор не лише подав загальні відомості про костюми різних народів, а й познайомив з основними силуетами, особливостями крою, тканинами, головними уборами, зачісками, прикрасами й різноманітними складовими костюма на кожному етапі його розвитку.
Розділ ХІІ присвячений українським костюмам.
Чорно-білі та кольорові ілюстрації до видання виконав заслужений художник України М. Н. Грох.

Вишиванка як один з видів декоративного мистецтва є особливою галуззю художньої творчості. Вишиванка - символ здоров’я, краси, щасливої долі, родової пам’яті, любові, святості, це справжній оберіг. Народ ставився до вишиванок як до святині. Вони ревно зберігалися й передавалися з покоління в покоління, з роду в рід як родинні реліквії. За традицією, матері вишивали сорочки та рушники своїм дітям; дівчата, готуючи придане, вишивали своїм нареченим сорочки на знак вірності й кохання. Вишивка на грудях захищає душу людини від руйнування, занепаду. Кружала, зубці, ромби, зиґзаґи  знаки, які символізують землю й воду, людей і тварин, птахів і рослин. Вони складають орнамент-сюжет, який може прочитати досвідчена людина.Кара-Васильєва, Т. Історія української вишивки. – К.: Мистецтво, 2008. – 464 с.: іл. – Текстівки парал. англ., рез. англ., рос. та фр.
Книга-альбом повно і всебічно висвітлює основні етапи розвитку української вишивки від часів її зародження до сьогодення, розкриває роль і місце цього виду декоративного мистецтва в оформленні одягу, житла, у використанні в храмових інтер’єрах, під час різноманітних свят і народних обрядів. У виданні широко представлено унікальні зразки вишивок, виконаних за малюнками Тараса Шевченка, Василя Кричевського, Ганни Собачко-Шостак, представників авангарду початку XX століття, а також сучасних народних і професійних майстрів.

Українська вишивка: Альбом / авт. тексту та упоряд. Кара-Васильєва. – К.: Мистецтво, 1993. – 264 с.: іл. – Рез. та перелік іл. – рос., англ., фр., нім.
У багато ілюстрованому альбомі, побудованому на матеріалах музейних колекцій України, повно і широко висвітлено історію розвитку української вишивки. Показано також роль і місце вишивки в оформленні народного одягу та житла.

Чумарна М.I. Код української вишивки. – Львів: Апріорі, 2008 – 192.: іл.
Відчути живий подих космічної таємниці, закодованої у давній культурі наших предків, усвідомити необхідність заново увійти в живі джерела енергетичного омолодження нашого сучасного життя, доторкнувшись до великого Знання  така мета автора цієї унікальної розвідки.

Вишивка козацької старшини XVII XVIII століть. Каталог колекції Чернігівського обласного музею ім. В.В. Тарновського. – К.: Родовід, 2001. – 200 с.
Поряд з традиційними прадавніми геометричними орнаментами, існування яких не можна окреслити хронологічними рамками, в XVII-XVIII століттях серед верхівки українського суспільства великої популярності набула вишивка рослинними орнаментами. Вона виконувалася шовковими нитками, золотою і срібною сухозліткою, заполоччю на вжиткових речах козацької старшини  простирадлах, наволоках, скатерках, рушниках, одязі та церковних речах. Велика збірка таких творів зберігається в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В. В. Тарновського.
Вперше у друкованих джерелах подібні пам’ятки зафіксовані у книзі "Каталог украинских древностей. Коллекция В. В. Тарновского", яка вийшла в Києві 1898 р. Незважаючи на те, що твори були зведені у великі групи й описані досить стисло, завдяки старим інвентарним номерам їх майже всі вдалося ідентифікувати.Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарук. – Гриф Фонд, 2010. – 96 с.
Тим, хто любить і цінує народне мистецтво...
Стрункі смереки в променях ранкового сонця, світло весни і перші ніжні квіти, радість Великодня, Різдва і святість Молитви складними величними взорами засвітились у художній вишивці Ольги Писарук. Ті унікальні роботи, заповнені вишиттям і мережкою по всій площині полотна, ввібрали в себе барвистий голос Покуття, строгість Горган, щирість своєї родини, мудрість нелегкого життя і безмежну любов – до людей, до природи, до рідного душі Карпатського краю.
Всі вишивки, подані в даному виданні, виконані Заслуженою майстринею України, членом Спілки художників України Ольгою Писарук і зберігаються в автора. Близько двох сотень робіт знаходиться в приватних колекціях в Україні та за кордоном – у Канаді, Сполучених Штатах Америки, країнах Європи. Загальна кількість робіт, виконаних майстринею, сягає чотирьохсот. Переважна більшість візерунків вишивок – авторські орнаменти Ольги Писарук. Публікуються вперше.Українські релігійні вишивки. 8-ма збірка. 200-літтю християнства присвячується. - Львів: Свідчадо, 1999. Цибульова Г.К., Гаврилова Г.Ф. Ручне вишивання. – К.: Техніка, 1982. – 55 с.: іл.
Барвисті художні народні вишивки  один з поширених видів народного мистецтва. Вони характеризуються своєрідною технікою, типовими для певної місцевості малюнком і композицією, неповторною кольоровою гамою.
У книжці викладено способи і техніку виконання основних художніх швів (початкових, хрестиком, з'єднувальних, гладдьових та інших), а також мережок (одинарної, подвійної, з настилом тощо). Подано різні узори українських вишивок. Художнє вишивання: Альбом. – 6-е вид., стер. – К.: Вища шк., 1989. – 247 с., 287 іл. – Бібліогр.: С. 103 (22 назви). – Текст парал. на укр. і рос. мовах.
В альбомі показано розквіт мистецтва народної вишивки, дано короткий історичний огляд розвитку мистецтва вишивання на Україні, розкрито мотиви українського народного орнаменту. Описано різні види мережки, швів, методи вишивання, наведено зразки вишивок для оздоблення виробів і приклади деяких характерних виробів, прикрашених художньою вишивкою та аплікацією.

Українське вбрання** При  наведенні курсору миші на зображення можна дізнатись більш конкретно про деталі вбрання.


Підготовлено науково-бібліографічним відділом та відділом мистецтв бібліотеки

Вольтер – символ эпохи европейского ПросвещенияВольтер Мари Франсуа Аруэ (1694-1778) - один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века, поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник; основоположник вольтерьянства.

Вольтерианство -  это особое жизнерадостное свободомыслие. В понятие Вольтерианство входит понятие деизм. Деизм – двоебожие, это особая форма верования, когда мир считался созданным богом(бог как первотолчок, первооснова, создатель всего сущего) и в то же время человек понимался как свободомыслящее существо не зависимое от догматов церкви, от всевозможных религиозных книг и т.д. Вот это двоемирие, двоебожие, когда человек и признает существование бога и живет, согласуясь с какими-то законами божьими и в то же время по-своему. Вольтерианство – это яростная борьба с французской католической церковью: по мнению Вольтера очень многие несвободы человека идут именно от влияния католической церкви и от ее абсолютной власти над очень многими человеческими душами. Вольтерианство – это борьба с догматами, уже ставшими каноническими в 18в. представлениями о власти, о роли, о функции просвещенного монарха, который сделает просвещенным, счастливым народ, и поэтому не нужны никакие революции и никакие восстания. Вольтер пошел дальше этих просветительских взглядов – он их обличал и осмеивал. И он создал такую сатиру на просвещенную монархию, что этого ему уже простить не могли.


Мысли Вольтера:

 • Нашего почитания заслуживает тот, кто господствует над умами силою правды, а не те, которые насилием делают рабов.
 • Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов.
 • Нельзя желать того, чего не знаешь.

Фильмы по произведениям Вольтера:
 • Кандид, или Оптимизм в XX веке (Франция, 1960)
 • Простодушный (Россия-Франция, 1994)


fre
Б
V88
Lettres choisier de Voltaire avec le traité de la connaissance: Des beautés et des défauts de la poésie et De l’éloquence dans la langue française [Text] /Précédées d’une notice et accompagnées de notes explicatives sur les faits et sur les poersonnages du temps par Louis Moland.-Paris: Garnier fréres, libraries-éditeurs, 1883-1883.-Tome second.-1883.-406,[4] p.;115x180.  
Данное редкое издание знакомит читателей с перепиской великого французского просветителя и философа Вольтера со многими знаменитыми и великими людьми его эпохи. Письма помогают читателю расширить представление о многогранности и глубине энциклопедического интеллекта их автора, а также познакомиться с особенностями его личности.


fre
И(Фр)
V
Voltaire. Romans et contes [Text] /Voltaire; [Сост., предисл. и коммент. В. Я. Бахмутского; Худ. Е. А. Ганнушкин].-Moscou: Éditions “Radouga”, M. CM. LXXXV(1985).-582 ,[2]c.: illus.;130x205.
В настоящее издание входят «Задиг, или Судьба», «Мемнон, или Человеческая мудрость», «Кандид, или Оптимизм», «Простодушный», «Вавилонская царевна» и другие философские повести Вольтера, в которых его гений нашёл своё зрелое и блистательное выражение. Книга сопровождается предисловием и комментариями к тексту, предназначена всем читающим по-французски.


eng
И(Фр)
V
Voltaire. Candide or Optimism [Text] / Voltaire; Translated by John Butt.-[Harmondsworth]:Penguin Books [Ltd], [1980]. -144 p.;115x180. - (Penguin Classics).
Издание содержит философскую повесть  «Кандид, или Оптимизм» — наиболее часто публикуемое и читаемое произведение Вольтера. Несмотря на попадание в Индекс запрещённых книг, повесть стала одним из первых международных бестселлеров своего времени. Спрос был таков, что в Англии одновременно вышло три перевода, сделанных разными авторами. Данный английский перевод повести предваряется краткими биографическими сведениями об авторе и вступительной статьёй переводчика о самом произведении.


fre
8И(Фр)
V
Voltaire. Candide [Text] /Volraire; avec une Notice biographique, une Notice historique et littéraire, des Notes explicatives, des Jugements, un Questionnaire et des Sujets de devoirs, par André Séailles ,Agrégé de l’Université, Chargé de cours complémentaires á la Sorbonne.-Édition abrégée.-[Paris]: Librairie Larousse, [1970].-162 p.: illus.;110x170.-(Nouveaux Classiques Larousse: Spécial:Documentation thématique).
Данное литературоведческое издание содержит философскую повесть  Вольтера «Кандид», комментарии и вопросы к тексту произведения, хронологическое изложение жизни писателя и хронологическую  таблицу его произведений в контексте истории мировой литературы, а также высказывания и суждения знаменитых деятелей литературы и культуры о «Кандиде» и литературоведческий анализ повести.fre
8И(Фр)
V
Voltaire. Oeuvres philosophiques (extraits) [Text] /Voltaire;avec une Notice biographique,une Notice historique et littéraire, des Notes explicatives, des Jugements, un Questionnaire et les extraits et  des Sujets de devoirs, par Roger Petit, Agrégé des Lettres Professeur au Lycée Charlemagne.-18e edition.-Paris: Librairie Larousse, [1934].-112,[4] p.: illus.; 110x170.-(Classiques Larousse).
Данное литературоведческое издание содержит отрывки из Философских писем (1734), в которых Вольтер доказывает, что английский общественный строй намного превосходит французский, поскольку во Франции господствует абсолютизм. Это произведение было немедленно раскритиковано французским парламентом и отправлено на сожжение. Издание содержит вступительную статью об этапах развития философских воззрений великого мыслителя, хронологическое изложение его жизни, комментарии и вопросы к отрывкам из «Философских писем», а также высказывания и суждения знаменитых деятелей литературы и культуры о Вольтере философе. Кроме этого произведения в книге помещены некоторые поэтические философские работы  великого просветителя, а также его письмо к Ж.-Ж. Руссо, отрывки из «Трактата о веротерпимости»(1763), некоторые выдержки из его «Карманного философского словаря» (1764) .


spa
8И(Фр)
V
Voltaire [Text] /[Tradujo y adaptó Jaime de Echánove Guzmán.-[Madrid]: Editorial Prensa Espaňola,[1971].-134,[2] p.: illus.;165x215.-(Los Gigantes:La nueva biblioteca para todos:Núm. 8.).
Эта  книга о жизни и творчестве Вольтера  является одним из выпусков знаменитой и красочной серии “Los Gigantes” испанского издательства “Prensa Espaňola”,посвящённой выдающимся писателям. Книга содержит интересные факты из жизни великого французского литератора, знакомит с особенностями его эпохи и снабжена прекрасными иллюстрациями.
ger
8И(Фр)
B
Voltaire: Leben und Werk eines streitbaren Denkers Biografie [Text] /von Tilly Bergner.-[3. Auflage].-Berlin: Verlag Neues Leben, [1981].-335,[5] s.: illus.;145x205.
Монография немецкого литературоведа о жизни и творчестве Вольтера – это глубокий и вдумчивый рассказ об эпохе Просвещения, которая породила целую плеяду знаменитых мыслителей, поэтов и писателей, попытка  анализа предпосылок такого мощного всплеска философской мысли, художественных достижений литературы и искусства, всесторонний и целостный взгляд на творчество великого француза.


fre
83.3(4ФРА)
V
Voltaire, entre la légende et l’histoireх [Text]/S. Pujol.-[Paris]: adpf,[1994].-88 p.: illus.;150x250.
Литературоведческое издание представляет очерк жизни и творчества Вольтера с подробным анализом его философских и эстетических воззрений через призму современной ему эпохи. Книга снабжена интересным иллюстративным материалом.fre
8И(ФР)
С
Voltaire [poésie, conte] / Litterature et langages:les genres et les themes[Text]/R. Laufer, B. Lecherbonnier.-Paris: Fernand Nathan Editeur,[1986] – [1986].-Vol 2: Le conte- La poésie: texts et travaux.-1986.- p. 48-59 : illus.; 185x220.
Литературоведческое учебное пособие по французской литературе знакомит читателей с историей создания некоторых произведений выдающихся французских писателей и поэтов, а также предлагает познакомиться с некоторыми образцами их творчества. Издание содержит  литературный анализ данных произведений и учебные задания по тематическим разделам. Вольтер представлен философской сказкой «Кривой ключник»(Le crocheteur borgne) и стихотворением «Мечтатель»(Le songe creux).


fre
8И(Фр)
Ch
Volraire [prose (extraits)] / Chevaillier, J.-R., Audiat, P., Aumeunier, E. Les nouveaux texts français[Text]: ouvrage conforme aux programmes officials: classe de quatrième/ J.-R. Chevaillier, P. Audiat, E. Aumeunier.-[Paris]: Librairie Hachette classiques, [1955].-p. 57-60, 289-309, 313-321:illus.; 125x200.-( Les humanites françaises).
Хрестоматия по французской литературе знакомит французских учащихся  с отечественной прозой и поэзией от средневековья до  восемнадцатого века, а также представляет античную литературу в переводах на французский язык. Тексты сопровождаются комментариями и учебными заданиями. Вольтер представлен отрывками из его философских повестей «Мир каков он есть, видение Бабука, записанное им самим», «Задиг, или Судьба», «Кандид, или Оптимизм».fre
83.3(4ФРА)
К 49
Voltaire [prose(extrait)] / Клименко, Ольга. Література Франції [ Текст ]: 10-11 класи/ О. Клименко.-К.: «Шкільний світ», 2009.-с. 74-85: іл.; 150х200.-(Бібліотека «Шкільного світу»: Гуманітарний напрям: Le français. Бібліотека).
Данное учебное пособие является продолжением курса «Литература Франции.8-9 классы» и предназначено как для учеников 10 -11–х  классов общеобразовательной средней школы, так и для специализированных школ, где изучается курс французской литературы. Произведения в хрестоматии подобраны в соответствии с возрастными особенностями учеников. Творчество Вольтера представлено отдельными главами из его философской повести « Кандид, или Оптимизм».


fre
83.3(4ФРА)
Х 91
Voltaire [prose (extraits)] /Хрестоматия по французской литературе [Текст]=Anthologie de la literature française/ Автор-состав. А. Е. Лукина.-Санкт-Петербург: КОРОНА принт, 2006. - с. 156-164: илл.; 140х205.-(CORONA LECTEURS).
Хрестоматия содержит отрывки из произведений французских писателей и поэтов с древнейших времён до наших дней. В книге приводятся биографии авторов. Тексты сопровождаются небольшими словарями, а также вопросами и заданиями, помогающими закрепить полученные знания. Вольтер представлен отрывком из философской повести  « Кандид, или Оптимизм».fre
8И(Фр)
D
Voltaire [prose, letters (extraits)] / Domerc, M., Hyvernaud, G., Mantoux, Ch. Plaisir de lire[Text]: classe de quatrième/M. Domerc, G. Hyvernaud, Ch. Mantoux.-Paris: Librairie Armand Colin, 1963.-p.204-215: illus.; 180x230.-(Collection littéraire).
Учебное пособие по всемирной литературе является хрестоматией, которая знакомит французских учащихся с лучшими образцами мировой и отечественной литературы со времен Древней Греции, средних веков и до  эпохи Просвещения. Творчество Вольтера представлено некоторыми выдержками из его писем, а также отрывками из его философских повестей «Царевна Вавилонская», «Задиг, или Судьба», «Микромегас», «Кандид, или Оптимизм».


fre
4И(Фр)
З 12
Voltaire [biographie, poésie, prose] /Заботкина, О. С. Хрестоматия по французской литературе XVIII века [Текст]: учебное пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. – Л.: «Просвещение», 1976.-с.95-132: илл.; 150х220.
Хрестоматия знакомит студентов с произведениями французских писателей XVIII в. В ней помещена вступительная статья с литературно-историческим обзором: тексты снабжены справкой об авторе, реальным и филологическим комментарием. Вольтер представлен отрывками из эпической поэмы «Генриада», трагедии «Фанатизм, или Пророк Магомет», а также выдержками из его философских повестей « Кандид, или Оптимизм», «Простодушный», «Философского словаря», и исторического произведения  «Век Людовика XIV».fre
4И(Фр)
П 55
Voltaire [prose] / Помогаева, А. Д. , Берлин, И. С.  Хрестоматия по французской литературе для уч-ся VIII-X классов школ с преподаванием ряда предметов на французском языке/Сост.: А. Д. Помогаева, И. С. Берлин.- М. : «Просвещение», 1972.- с.136-149: илл.; 145х220.
В хрестоматии помещены образцы французской литературы от средних веков  до середины 20 века. Вольтер представлен отрывками из философских  повестей «Задиг, или Судьба» и «Кандид, или Оптимизм».fre
8И(Фр)
T
Voltaire [prose, lettres (extraits)] / Textes français et histoire littéraire XVIIIe siècle[Text]: Classes des lycées/D. Rincé; Collection dirigée par H. Mitterand.-Nouvelle édition augmentée.-[Paris]: Fernand Nathan, [1986].-p.12-16, 56-57, 70-71, 87-88, 98-131, 147-149, 168-172:illus.; 180x215.
Данная хрестоматия французской литературы 18 века предназначена для французских учащихся –лицеистов. Вольтер предстаёт перед читателями как гениальный мыслитель, писатель, поэт, драматург и общественный деятель. В книге помещены отрывки из его философских повестей, а также драматических и исторических эпических произведений.


fre 
8И(Фр)
L
Voltaire [[prose (extraits)] / Lasseur, L., Talon, G. Paroles et regards[Text]: B.E. P. 1-re année brevets de technicians formations complémentaires/L. Lasseur, G. Talon.- Paris: Éditions Foucher,[1985].-p. 6-12: illus.;160x245.
Учебное пособие по французской литературе для французских учащихся технических лицеев. Творчество Вольтера представлено отрывком из философской повести «Задиг , или Судьба», а также его философским рассказом « Мемнон, или Благоразумие людское».fre
8И(Фр)
B
Voltaire [biographie (extraits)] / Barre, P., Teindas, G. Lecture dirigée et explication française[Text]: lycées et colleges classe de quatrième/P. Barre, G. Teindas.-Paris: Charles-Lavauzelle & Cie éditears, 1961.-p.266-269, 416-418: illus.; 160x225.
Учебное пособие по всемирной литературе предназначено  для французских учащихся лицеев и колледжей. В учебнике помещён интересный материал о французских писателях энциклопедистах, в том числе и о Вольтере, а также раскрывается  его правозащитная деятельность в деле Жана   Каласа. Пособие снабжено учебными заданиями к соответствующим разделам  и отрывками из литературных произведений разных эпох и авторов.


fre
9И
B
Voltaire [biographie] /Bouthier, C., Bruffa, A., Charles, R., Williame, Ch.Collection “en toutes lettres” Français/B.E.P.2[Text]. - Paris: Nathan technique, [1985].-p.144-147: illus.;175x225.
Культурологическое учебное пособие для французских учащихся технических учебных заведений посвящено истории развития французского общества, литературы, философии, различных видов искусства. Вольтер представлен как великий правозащитник в деле Жана Каласа, как человек, стоявший у истоков правозащитного движения в мире.


fre
9И
B
Voltaire [biographie] / Bouthier, C., Bruffa, A., Charles, R., Williame, Ch.Collection “en toutes lettres” Français/B.E.P.1[Text].-Paris: Nathan technique, [1987].-p.12-13,129,145: illus.;175x225.
Культурологическое учебное пособие для французских учащихся технических учебных заведений посвящено истории развития французского общества, литературы, философии, различных видов искусства. В данном контексте Вольтер представлен как глубокий философ и историк.


четвер, 13 листопада 2014 р.

"Найвеселіший українець ХХ століття": до 125-річчя від дня народження Остапа Вишні

Скільки доброти було в обличчі,
Скільки мудрості в очах було,
Як дивився приятелю в вічі
Любий наш Михайлович Павло!
Ну, а вмів же бути і суворим,
І безжальним бути Вишня міг,
Як назустріч чорним поговорам
Підіймав свій праведний батіг!

Максим Рильський


13 листопада 2014 року виповнюється 125 років з дня народження відомого письменника, гумориста і сатирика Остапа Вишні. Його справжнє ім’я – Павло Губенко. За життя пережив і полон більшовиків, і в’язницю, звинувачення в контрреволюційній діяльності й тероризмі, був незаконно репресований... Проте, його врятувала усмішка...Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович, * 1 (13) листопада 1889, хутір Чечва, Сумська область — † 28 вересня 1956, Київ) — український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ ст.

Цікаві факти із життя Остапа Вишні:
 • У Остапа Вишні було шістнадцятеро рідних сестер і братів;
 • За освітою – військовий фельдшер;
 • Є засновником нового жанру – усмішка;
 • Псевдоним "Остап Вишня" вперше з'явився в 1921 році;
 • письменника називали "найбільш знаним в Україні після Шевченка і поруч із Леніним";
 • Був редактором відомого гумористичного журналу «Перець»


Невідоме з історії. Остап Вишня Дивіться ТУТ

Життєвий та творчий шлях Остапа Вишні (таймлайн)


Твори Остапа Вишні з фондів бібліотеки:


Остап Вишня. Твори. У 7 т. Т. 1. Фейлетони. Гуморески. Усмішки (1919-1924). – К.: Держ. вид-во художньої літ., 1963. – 398 с.
Твори Остапа Вишні, в яких головними героями виступають позитивні персонажі – будівники індустріальних гігантів Запоріжжя, шахтарі, люди військового та трудового подвигу, - зворушують серця читача глибоким ліризмом, щирим поетичним словом, душевністю.
Вишня Остап (Губенко Павло Михайлович). Твори: В 4 т. / Редкол: І. О. Дзеверін (голова) та ін.— К.: Дніпро, 1988 — Т. 1: Усмішки, фейлетони, гуморески, 1919—1925 / Авт. передм. Ю. I. Цеков; Підгот. текста, упоряд. і склав приміт. І. В. Зуб. 526 с.
До тому ввійшли усмішки, фейлетони, гуморески Остапа Вишні (Губенка Павла Михайловича, 1889-1956). З перших кроків своєї літературної діяльності видатний український радянський сатирик і гуморист піднімав важливі питання соціального і політичного життя країни, нещадно викривав усе, що заважало рухатися вперед.


Вишня Остап. Вибране / [Передм. С. Олійника; Худож. Р. О. Волинський]. – X.: Прапор, 1981. – 304 с.
Павло Михайлович Губенко, широко відомий під літературним псевдонімом Остапа Вишні – неперевершений майстер сміху, письменник багатогранного обдарування. В його творчому доробку читач знайде гострі памфлети, дошкульні сатиричні оповідання, ліричні мисливські усмішки й веселі гуморески.
Вишня Остап. Вишневі усмішки /Упоряд. І. Зуба; Вст. ст. Ф. Маківчука; іл. худож. А. Василенка. – К.: Дніпро, 1985. – 317 с. – (Б-ка української класики «Дніпро»).
До збірки ввійшли кращі твори видатного українського радянського письменника-сатирика Остапа Вишні (1889-1950). Усмішки сповнені гумору, глибокої любові до людини, до рідної природи, непримиренності до антиподів моралі.Вишня, Остап. Вишневі усмішки: Усмішки, фейлетони, нариси; Для серед, та ст. шк. віку / Вступ, ст. та упоряд. І. М. Дузя; Худож. О. М. Бузилов. – Одесса: Маяк, 1989.— 248 с., іл, – (Шк. б-ка).
У творах видатного українського радянського сатирика й гумориста Остапа Вишні звеличується радянська людина-трудівник, висміюються негативні явища, які, на жаль, ще зустрічаються в нашому житті.Вишня О. Вот так и пишу; Пер. с укр. /Вступ. ст. Ф. Макивчука; Ил. Ю.Копылова. – М.: Правда, 1984. – 256 с., ил.
В книге «Вот так и пишу» известного украинского советского писателя-сатирика Остапа Вишни (1889-1956) собраны рассказы, фельетоны и юморески.

Вишня, О. Ни пуха вам, ни пера: охотничьи рассказы. – М.: Мол. гвардия, 1958. – 224 с.
Остап Вишня – юморист и сатирик. Тематический диапазон его очень широк. "Улыбками" назвал Остап Вишня свои шутливые рассказы об охоте.

Вишня, О. Чечвянский, В. Ответственность момента: юмористические рассказы. – М.: Правда, 1990. – 48 с.
В этой книжке собраны ранние рассказы выдающегося украинского писателя Остапа Вишни, столетие которого страна отмечала в 1989 году. В сборник включены также и юморески Василя Чечвянского, старшего брата Остапа Вишни. Столетие В. Чечвянского было отмечено в 1988 году.
Вишня Остап. Усмішки. – К.: Дніпро, 1965. – 326 с.
До збірки увійшли фейлетони "Як ми колись учились", "Ярмарок", "Лисиця" та ін.

Ілюстрація Ю.В. Северина до фейлетону "Бенгальський тигр"
Вишня Остап (Губенко Павло Михайлович). Усмішки. – К.: Дніпро, 2001. – 350 с. (Б-ка школяра).
До видання ввійшли усмішки, фейлетони, гуморески, написані відомим сатириком і гумористом в різні роки життя.

Літературознавчі матеріали про життя й творчість сатирика:


Дузь, І. Остап Вишня: Літературний портрет. – К.: Держ. вид-во худож. літ., 1962. – 86 с.
У цій книзі щиро і схвильовано розповідається про життєвий і творчий шлях Остапа Вишні (Павла Михайловича Губенка) – представника першого покоління українських радянських письменників, найвидатнішого гумориста і сатирика.
І. Дузь досліджує новаторство Остапа Вишні, національний характер його гумору.
Книга написана образною мовою, тому читається легко і з цікавістю.


Дузь І. Остап Вишня: життя і творчість. – К.: Вид-во Київс. ун-ту, 1965. – 250 с.
Монографія Івана Дузя "Остап Вишня" присвячена вивченню життя і творчості видатного українського радянського письменника, основопо-ложника українського гумору та сатири Остапа Вишні – Павла Михайловича Губенка. У книзі вперше так повно висвітлюються факти біографії гумориста, розглядаються забуті ранні твори та сатира першої половини двадцятих років, вивчаються гуморески про українське село.
театральні усмішки. Окремі розділи присвячені дослідженню воєнної та післявоєнної творчості Остапа Вишні. Дослідник визначає національну специфіку творів гумориста, їх майстерність та войовничість.


Дузь I. М. Остап Вишня: Нарис про творчість. – К.; Одеса: Вища шк., 1989. – 184 с. – Бібліогр.: 38 назв. I
Присвячена творчості відомого українського сатирика Остапа Вишні. Показана сила художнього слова гуморесок Остапа Вишні, в яких автор боровся з закостенілістю, рутиною, бюрократизмом. Розглянуто етапи творчих шукань письменника.
Журавський А.Ф. Ніколи не сміявся без любові: Сторінки життя і творчості Остапа Вишні. – К.: Мистецтво, 1983. – 199 с., 1 л. портр.
Це перше дослідження театрально-мистецької діяльності видатного майстра сміху. Побудована з тематичних мініатюр художньо-документальна книжка відтворює у своєрідній формі маловідомі сторінки життя і творчості Фундатора українського радянського гумору та сатири Остапа Вишні.


З порога смерті: Письменники України – жертви сталінських репресій /Авт. кол.: Бойко Л. С. та ін. – К.: Рад. письменник, 1991. – Вип. І /Упоряд. О. Г. Мусієнко. – 494 с.
У книзі вперше поіменно названо письменників України, які стали безне-винними жертвами сталінського терору. Вивчення архівів КДБ дозволило документально точно розкрити методику й механіку політичних процесів над творчою інтелігенцією на Україні у довоєнний і повоєнний періоди.


Зуб І.В. Остап Вишня. Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 1989. – 239 с.
Творчість Остапа Вишні (1889-1956) – видатного українського митця – здобула всенародну популярність і визнання. У нарисі йдеться про ідейно-тематичні шукання сатирика, про особливості його художньої майстерності, аналізується і ряд творів 20-х років, що в повоєнний період замовчувались і не перевидавались, а також нариси, написані на засланні (внаслідок репресій письменник майже десятиліття був одірваний від звичайного життя й літературної праці).


Зуб І. В. Остап Вишня. Риси творчої індивідуальності /АН УРСР. Ін-т літератури ім.. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук, думка, 1991. – 172 с.
У книзі досліджується творчий шлях Остапа Вишні – видатного українського письменника, одного із зачинателів радянської сатири. Розкриваються майстерність письменника, ідейно-естестичні та стильові особливості його творів. Аналізується вплив творчості Остапа Вишні на наступні покоління радянських сатириків, розвиток його традицій у сучасній літературі.


Навколо Парнасу: Літ. бувальщини / Зібр. та упоряд. І. Артемчук. – К.: Дніпро, 1989. – 223 с.: іл.
З іменами видатних письменників, як правило, пов’язано чимало цікавих і дотепних історій, відомих під назвою – «літературні бувальщини». Вони розповідають про неймовірні випадки з життя, про дивовижні захоплення – те, що нині називається «хобі», про винахідливість у складних ситуаціях, про взаємини між видатними людьми, про їхні, сказати б, дивацтва.


Бернадська Н.І. Українська література XX століття: Довідник. – К.: Знання-Прес, 2007. – 272 с.
У пропонованій праці висвітлено найважливіші особливості літературного процесу в Україні XX століття. Стосовно кожного автора визначені його місце в літературному процесі, стильові ознаки художньої спадщини, основні віхи життя і творчості, проаналізовано конкретні літературні твори. Автор намагалася максимально охопити постаті і твори письменників XX століття: від Павла Тичини до Василя Стуса. У додатках пропонується система правил для здійснення цілісного аналізу літературного твору зі своїми інструментарієм і терінологією.Сторінками періодичних видань:

 1. Вишня Остап. Автобіографія (з камери № 15) // Слово і час. – 1989. - № 12. – С. 12 – 19.
 2. Вишня О. Як ми колись учились: гумореска // Пенсионный курьер. – 2014.- № 45. – С. 13.
 3. Гальченко С. Горьована путь Остапа Вишні // Київ. – 1989. - № 12. – С. 104 – 106.
 4. Давайте улыбнемся вишнево [К 125 годовщине со дня рождения Остапа Вишни] // Пенсионный курьер. – 2014. - № 45. – С. 13.
 5. Костюк Г. Остап Вишня [Лектура з літератури для вчителя й учня] //Урок української. – 2001. - № 5. -  С. 49 – 52.
 6. Куюков Ю. Короп – не бере!  [Спомин про Остапа Вишню] // Березіль. – 2005. - № 1 – 2. – С. 163 – 164.
 7. Семенюк Г. Великий правдолюб [ До ювілею Остапа Вишні] // Мова і література в школі. – 200. - № 3. С. 31 – 34.
 8. Сокол Т. Творчість Остапа Вишні періоду заслання (1933 – 1944 рр.) //Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. - № 3. – С. 45 – 48.
 9. Ткаченко Н. Голгофа Остапа Вишні [Літературна вітальня] // Дивослово. – 2003. - № 6. – С. 32 – 35.
 10. Шершель Л. «Пошли мені, доле, сили, уміння… щоб народ мій усміхнувся!...» [ 125 років від дня народження Остапа Вишні 91889 – 1956)] // Чорноморські новини. – 2014. – 8 листопада – С. 5.