* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

четвер, 12 травня 2016 р.

Маестро української новели: до 145-річчя від дня народження
Василя Стефаника
Стефаник – це митець із вродженим талантом. Він досконало володіє формою, має гідний подиву смак у використанні художніх засобів. Він завжди знає, як за допомогою найпростіших засобів можна досягти найбільшого враження.
Іван Франко


Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 р. в с. Русів Гнятинського повіту на Станіславщині (нині – Івано-Франківщина) у сім’ї заможного селянина.
Після навчання в школах у с. Русові та м. Снятині він 1883 р. вступив до польської гімназії у м. Коломії.
Тут зав’язалася дружба В. Стефаника з Л. Мартовичем. За українську громадсько-політичну діяльність їх обох у 1890 р. виключили з гімназії. В. Стефаник переїхав до Дрогобича і вступив до місцевої гімназії, яку закінчив 1892 р. Того ж року він вступив на медичний факультет Краківського університету, де вчився до 1900 р.
Перша збірка новел – "Синя книжечка", яка вийшла у світ 1899р. у Чернівцях, принесла Стефаникові загальне визнання, була зустрінута захопленими відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім І. Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, стала помітною віхою в розвитку української прози. Автор "Синьої книжечки" звернув на себе увагу насамперед показом трагедії селянства.
У 1900р. вийшла друга збірка Стефаника – "Камінний хрест", яку також було сприйнято як визначну літературну подію. Для другої збірки Стефаника характерне посилення громадянського пафосу (завдяки таким творам, як "Камінний хрест", "Засідання", "Лист", "Підпис"). У другій збірці головне місце займає тема, що хвилювала письменника протягом усього творчого життя, – одинока старість, трагедія зайвих ротів у бідних селянських родинах. Цій темі цілком присвячені твори із "Синьої книжечки" ("Сама-саміська", "Ангел", "Осінь", "Школа"), новели зі збірок "Камінний хрест" ("Святий вечір", "Діти"), "Дорога" ("Сніп", "Вістуни", "Озимина"). Цікавить Стефаника вона й у другий період творчості, хоч уже в іншому плані ("Сини", "Дід Гриць", "Роса", "Межа").
1901 р. вийшла в світ третя збірка новел Стефаника – "Дорога", яка становила новий крок у розвитку його провідних ідейно-художніх принципів. Це наявне у своєрідній поетичній біографії Стефаника "Дорога" та роком раніше написаній ліричній сповіді "Confiteor", що в переробленому вигляді була надрукована під назвою "Моє слово". У збірці переважають новели безсюжетні, лірично-емоційного плану ("Давнина", "Вістуни", "Май", "Сон", "Озимина", "Злодій", "Палій", "Кленові листки", "Похорон").
Стефаник В., 1903 р. 
У вересні 1903 р. В. Стефаник відвідав Наддніпрянську Україну: був присутнім на відкритті пам’ятника І. Котляревському в Полтаві й зустрічався з Лесею Українкою, Михайлом Коцюбинським та ін.
З 1903 р. В. Стефаник постійно жив у селі: до 1909 р. – у Стецеві, а потім до кінця життя – у Русові.
У 1904 р. одружився на дочці священика Ользі Гаморак мав трьох синів.
1905р. вийшла в світ четверта збірка письменника – "Моє слово". В ній уперше була надрукована новела "Суд", яка завершує перший період творчості Стефаника.
1907 року письменник став заступником депутала австрійського парламенту В. Охрімовича. Після того як 1908 року В. Охрімович зрікся мандату, В. Стефаникові довелося виконувати обов’язки депутата аж до розпаду Австро-Угорської імперії 1918 р.
У період визвольних змагань В. Стефаник брав участь у роботі Української національної ради Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), у складі делегації ЗУНР відвідав Київ під час проголошення соборності українських земель 22 січня 1919 р.
Перебуваючи в тій частині України, що була під владою Польщі, В. Стефаник активно цікавився подіями в УРСР, відсилав до радянських журналів свої нові твори.
1916р. Стефаник пише новелу "Марія", яку присвячує пам'яті Франка. За "Марією" письменник публікує шість новел, які разом із двома названими творами другого періоду ("Діточа пригода" і "Марія") склали п'яту збірку – "Вона – земля", видану 1926р.
У 1927 – 1933 рр. Стефаник опублікував ще більше десяти новел.
Відгуком на літературну дискусію 1925-1928 рр. стала новела «Межа» (1926 р.), яка мала присвяту «М. Хвильовому» і була надрукована у «Літературно-науковому віснику», що його редгував Д. Донцов.
В останні роки життя Стефаник пише також автобіографічні новели, белетризовані спогади. До них належать такі твори, як "Нитка", "Браття", "Серце", "Вовчиця", "Слава Йсу", "Людмила", "Каменярі".
Радянський уряд з пропагандивною метою призначив йому в 1928 р. персональну пенсію, від якої, Стефаник у 1933 р. відмовився, коли довідався про штучно створений голод і переслідування української інтелігенції.
До самої смерті не полишало Стефаника бажання "сказати людям щось таке сильне і гарне, що такого їм ніхто не сказав ще". І на його долю випало найбільше для художника щастя – він сказав те, що хотів, і сказав так, як хотів.Твори Василя Стефаника з фонду бібліотеки

Я робив, що міг… І все, що я писав, мене боліло.
Василь Стефаник

Стефаник В. С. Повне зібрання творів. в 3 т. Т. 1 : новели / Василь Стефаник ; уклад. М. С. Грудницька та ін. ; покажч. склала К. М. Секарєва. – К. : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1949. – 376 с. : фото.
Перший том містить всі художні твори Василя Стефаника з іншими редакціями та варіантами. Принцип розташування матеріалу в основному хронологічний. Тексти новел подано за автографами та рукописними копіями. Твори, автографи яких відсутні, - за першими авторизованими виданнями збірок та за першодруками в періодичних виданнях.
Стефаник В. С. Повне зібрання творів. в 3 т. Т. 3 : листи / Василь Стефаник ; відп. ред. М. К. Гудзій, С. А. Крижанівський ; уклад. М. С. Грудницька та ін. ; покажч. склала К. М. Секарєва. – К. : Вид-во Акад. наук Укр. РСР, 1954. – 330 с. : фото, іл.
Третій том містить листи Василя Стефаника.Стефаник В. С. Вибрані твори / Василь Стефаник. – 2-ге вид. – К. : Держ. вид-во України, 1928. – 128 с.
У збірку увійшли новели із різних збірок.


Стефаник В. С. Камінний хрест : новели / Василь Стефаник ; глосарій В. Г. Яськова ; худож.-оформлювач А. С. Ленчик. – Х. : Фоліо, 2006. – 255 с. – (Укр. класика).
У реалістичних, самобутніх соціально-психологічних новелах письменника постають правдиві картини життя західноукраїнських трудящих кінця ХІХ – початку ХХ століття, трагедії і драми бідняків, що позбувалися землі, праці, покидали рідні місця і змушені були емігрувати за океан або гинути від голоду й хвороб.


Стефаник В. С. Катруся : вибрані твори / Василь Стефаник ; вступ. ст. В. Яременко ; худож. М. Попович. – К. : Веселка, 1965. – 112 с. : іл.
У видання увійшли вибрані новели з перших трьох збірок письменника.

Стефаник В. С. Кленові листки / Василь Стефаник ; худож. І. Іжакевич, Ф. Коновалюк. – К. : Держ. вид-во худож. літ-ри, 1949. – 56 с. : іл.
У збірку увійшли п’ять новел із різних збірок: «Кленові листки», «Синя книжечка», «Новина», «Камінний хрест», «Палій».Стефаник В. С. Кленові листки : оповідання / Василь Стефаник ; вступ. ст. М. Ф. Нечиталюка ; іл. Г. В. Якутовича. – К. : Дніпро, 1987. – 237 с. : іл.
У глибоколіричних, сповнених драматизму оповіданнях письменник змалював тяжку долю селян Західної України на рубежі ХІХ-ХХ ст.Стефаник В. С. Моє слово : новели, оповідання, автобіографічні та критичні матеріали, витяги з листів / Василь Стефаник ; упоряд. передм. і прим. Л. Дем’янівської. – 2-ге вид., доп. – К. : Веселка, 2000. – 319 с. : іл. – (Шк. б-ка).
Короткі, як спалах блискавки, психологічно сильні й гармонійно цілісні щодо змісту й форми новели Василя Стефаника вражають драматизмом і правдивістю. Трагічні конфлікти минулого викликають глибоке співпереживання.Стефаник В. С. Новина : [новели] / Василь Стефаник ; худож. В. Бунова. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1953. – 24 с. : іл.
У збірку увійшли три новели «Новина», «Камінний хрест», «Кленові листки».


Стефаник В. Публіцистика : вибране із статей, промов та листів / Василь Стефаник. – К. : Держ. вид-во худож. літ-ри, 1953. – 112 с.
Вміщені в цій книжці публіцистичні статті, виступи, промови та листи розширюють уявлення про масштаби громадської діяльності видатного письменника і характеризують його як полум’яного публіциста, людину послідовно демократичних поглядів, палкого захисника прав трудящого люду, викривача брехні і гнилі експлуататорського суспільства в конкретних умовах галицької дійсності.
Стефаник В. Синя книжечка : [новели] / Василь Стефаник. – Львів : Літ-ра і мистецтво, 1931. – 24 с.
У збірку ввійшли такі твори: «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «В корчмі», «Лесева фамілія».


Літературознавчі праці про життєвий та творчій шлях Василя Стефаника

«Нариси й новели Стефаника є се твори цілком нові в українському письменстві. Автор зриває з манерою повістярів, замість широких малюнків із життя люду схоплює психологічні нариси, що в них форма пристосовується до змісту»
А. Крушельницький

Горак Р. Д. Крок на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 608 с.
Його називали Володарем дум селянських, Мужицьким Бетховеном, а він вважав себе Великим страдником.
Над ним висіло прокляття за сподіяний предками злочин – знав, що має спокутувати його. Від того все навколо було чорним, як мужицьке поле.
Чув себе листком берези, котрого пірвав вітер, забрав від мами.
Постійно мучив його неспокій. Ніде не знаходив пристановища.
Вчився на лікаря, але не став ним. Був послом до віденського парламенту, але нічого суттєвого зробити не зміг.
Жив у боргах. Соромився своєї бідності.
Таким постає Василь Стефаник в есе-біографії Романа Горака «Кров на чорній ріллі».

Жук Н. Й. «Його новели – як найкращі народні пісні» : до 100-річчя від дня народження Василя Стефаника / Н. Й. Жук. – К. : Знання, 1971. – 48 с.
Серед могутньої плеяди талановитих діячів мистецтва одне з найпочесніших місць займає Василь Стефаник – оригінальний, неперевершений майстер реалістичної соціально-психологічної новели в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Лесин В. М. Василь Стефаник : нарис життя і творчості / В. М. Лесин. – К. : Дніпро, 1981. – 150 с. – (Сер. «Літературні портрети).
У книжці популярно розповідається про життя письменника, його ідейно-творчі шукання, аналізуються особливості стилю і самобутність новеліста, простежується місце письменника в історії української літератури.

Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника / Федір Погребенник. – К. : Дніпро, 1980. – 350 с.
У книзі на основі документальних і архівних даних розповідається про життя і творчість В. Стефаника – видатного українського письменника, співця селянської долі. Дослідження цікаве документальною точністю викладу матеріалу, всебічним висвітленням різних сторін життєдіяльності новеліста.

Процюк С. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / Степан Процюк. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 184 с. : фото. – (Серія «Автографи часу»).
Цей психобіографічний роман є історією загадкового внутрішнього світу і харизми Василя Стефаника. Його манила й переслідувала троянда – символ життя і смерті. Ритуалом власної творчості він прагнув подолати трагізм і суперечності буття. У його житті і творчості чорне та біле, нехтуючи безпекою, часто опинялося поруч.
Співець знедоленого селянства : відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника / упоряд. Федір Погребенник. – К. : Дніпро, 1974. – 200 с.
Це пам’ятна книжка про відзначення в Україні, а також за її межами сторіччя з дня народження класика української літератури. Матеріали збірника розкривають нові сторінки життя і творчості Василя Стефаника, показують його важливе значення в історії української, а також інших слов’янських літератур.
Василь Стефаник : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-уклад. Ф. П. Погребенник. – К. : Рад. шк., 1987. – 144 с. : фото, іл.
В альбомі висвітлюється життєвий та творчій шлях видатного українського письменника. У численних фотографіях, документах, ілюстраціях, значна частина котрих публікується вперше, в уривках з його творів та листів, висловлюваннях передових діячів української, руської, польської, чеської, словацької, болгарської та інших культур, спогадах сучасників розкриваються важливі сторінки життя, літературної та суспільної діяльності В. Стефаника.

Про життя і творчість сторінками періодичних видань
 • Виноградник Т. Василь Стефаник та Іван Федорак / Теофіл Виноградник // Українське слово. – 2005. – № 39. – С. 10 : іл.
 • Голик О Сповідь наболілої душі : [поезія в прозі Василя Стефаника «Моє слово» як духовний маніфест, кредо письменника. Роздуми автора про призначення художнього слова] / Олена Голик // Укр. мова й літ-ра в сучасній шк. – 2012. – № 7-8. – С. 34-36. – Бібліогр. : С. 36.
 • Горболіс Л. Карби життєвого шляху Василя Стефаника (урок-конференція) / Лариса Горболіс // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 42-46.
 • Гоян Я. Білий кінь лицарства : таїна новели Василя Стефаника «Давня мелодія» / Ярема Гоян // Літературна Україна. – 2007. – № 26. – С. 1, 7 : іл.
 • Гоян Я. Дорога (Життєва дорога і творча доля Василя Стефаника) / Ярема Гоян // Укр. літ-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 2. – С. 2-9 ; № 3. – С. 2-10 ; № 4. – С. 5-15.
 • Гоян Я. Камінний хрест України : до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника / Ярема Гоян // Літературна Україна. – 2001. – № 17-18. – С. 10 : іл.
 • Денисюк І. Карбівничий чистого металу / Іван Денисюк // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 94-104.
 • Дорошко Л. «Слово, сказане самим буттям» (Природа слова Василя Стефаника) / Лідія Дорошко // Слово і Час. – 2004. – № 12. – С. 36-41.
 • Іваничук Р. Ходімо пішки до Стефаника / Роман Іваничук // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 105-111.
 • Казанова О. Проблема жанрового визначення малої прози В. Стефаника / Ольга Казанова // Проблеми сучасного літературознавства : зб. наук. пр. / [редкол. : Є. М. Черноіваненко та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 20. – С. 129-137.
 • Кучеренко Л. «І приріс він до села серцем і душею» (урок-вистава за творчістю Василя Стефаника) / Любов Кучеренко // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 36-38.
 • Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу / Микола Кучинський // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 32-35.
 • Лепкий Б. Із спогадів. «Василь Стефаник» / Богдан Лепкий // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 3-5 : іл.
 • Лепша І. «…І простягаю до вас руки» / Іван Лепша // Наука і суспільство. – 1986. – № 10. – С. 34-37 : фото.
 • Матвіїшин В. Життя і творчість Стефаника / Володимир Матвіїшин // Дніпро. – 1981. – № 5. – С. 139-142 : іл. – Рец. на кн. : Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. К. : Дніпро, 1980.
 • Мафтин Н. «…бо Україні потрібні її діти» : до вивчення в школі новели Василя Стефаника «Марія» / Наталя Мафтин // Дивослово. – 1998. – № 8. – С. 41-44.
 • Музичка М. Штрихи до біографії Василя Стефаника / Микола Музичка // Дивослово. – 1995. – № 5-6. – С. 30-32.
 • Нежива Л. «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі» : художньо-стильовий аналіз новели В. Стефаника «Камінний хрест», 10 клас / Людмила Нежива // Укр. мова й літ-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 11-12. – С. 50-57. – Бібліогр. : С. 57.
 • Погребенник Ф. Без цензурних купюр : пам’яті синів Стефаника – Семена, Кирила, Юрка – присвячує автор / Федір Погребенник // Вітчизна. – 1991. – № 5. – С. 149-166.
 • Погребенник Ф. З думою про суверенність народу (до 125-річчя з дня народження В. Стефаника) / Федір Погребенник // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 6-7.
 • Погрібний А Віч-на-віч з майстром / Анатолій Погрібний // Вітчизна. – 1981. – № 7. – С. 209-212. – Рец. на кн. : Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. К. : Дніпро, 1980.
 • Савчук Н. Складання кіносценарію за новелою Василя Стефаника «Камінний хрест» : моделювальна гра для десятикласників / Наталка Савчук // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 17-21. – Бібліогр. : С. 21.
 • Солоненко В. Поборник возз’єднання / Василь Солоненко // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 87-93 : іл.
 • Софійчук Г. Той, що у «виплакані очі блискавиці кладе» : вивчення ознак експресіонізму в новелах письменника / Галина Софійчук // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 34-38 : фото, іл. – Бібліогр. : С. 38.
 • Стельмахович М. И. Педагогический феномен писателя Василя Стефаника / М. И. Стельмахович // Советская педагогика. – 1990. – № 8. – С. 116-121.
 • Тимків Н. Філософія повноти життя в новелі «Марія» / Надія Тимків, Юлія Романенко // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 21-25. – Бібліогр. : С. 25.
 • Ткачук М. «Крізь призму чуття і серця» (новела «Злодій» та деякі проблеми експресіонізму В. Стефаника) / Микола Ткачук // Слово і Час. – 1994. – № 7. – С. 27-31.
 • Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності : конспект уроку / Марта Токарик // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 64-66 : іл.
 • Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності / Марта Токарик // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 28-33. – Бібліогр. : С. 33.
 • Хорунжий Ю. Писано коротко і… страшно : до 110-річчя від дня народження Василя Стефаника / Юрій Хорунжий // Людина і світ. – 1981. – № 5. – С. 36-39 : іл.
 • Шевченко Ж. «І все, що я писав, мене боліло» : підсумковий урок за темою «Василь Стефаник» / Жанна Шевченко // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 38-39.
 • Шудря М. Бетховен українського слова / Микола Шудря //Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 7-8.
 • Шумило Н. Літературний феномен Василя Стефаника (національний варіант експресіонізму) / Наталя Шумило // Укр. літ-ра в загальноосвіт. шк. – 2001. – № 3. – С. 34-42. – Бібліогр. : С. 41-42.
 • Щербак М. Російські переклади Василя Стефаника / Марія Щербак // Слово і Час. – 1996. – № 4-5. – С. 20-25.
 • Яценко Т. Експресіоністичне письмо Василя Стефаника. Вивчення новели «Камінний хрест» у 10 класі / Таміла Яценко // Укр. мова і літ-ра в школі. – 2005. – № 4. – С. 24-27.Образ Василя Стефаника в українській літературі

 • Василишин Я. Тернова гілка і вінок Стефанику : [новели : ці оповіді написані за спогадами рідної сестри Василя Стефаника по батькові – Марти Семенівни (Махтиної)] / Ярослава Василишин // Літературна Україна. – 1997. – № 20. – С. 5.
 • Влад М. Василь Стефаник : уривок з поеми / Марія Влад // Жовтень. – 1984. – № 5. – С. 7-8 : фото.
 • Качурівський Р. Земля Стефаника : поезія / Роман Качурівський // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 11.
 • Сенатович О. Три поезії : [Стефаник. «Виключаю перемир’я». Спогадання] / Оксана Сенатович // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 7-8.Про життя і творчість Василя Стефаника в мережі ІнтернетПідготувала Бурлак О.О., зав. відділу періодичних видань

Немає коментарів:

Дописати коментар

Надеемся на комментарии