* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

субота, 22 вересня 2018 р.

«Серце віддаю дітям»: до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського


В історії вітчизняної і світової педагогічної науки Василь Олександрович Сухомлинський цілком заслужено займає визначне місце як видатний педагог, гуманіст, мислитель. Будучи послідовником відомих педагогів минулого, він створив власну, самобутню, оригінальну систему освіти, навчання і виховання дітей, яким протягом десятиліть віддавав свої знання, розум, почуття, серце.


Народився Василь Олександрович Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка Олександрійського повіту Херсонської губернії (тепер Кіровоградська область) у селянській багатодітній родині. Умови, в яких зростав майбутній педагог, були дуже складними: революція, зміна урядів, громадянська війна, насильницька колективізація, голодомор 1933 р.
В ці роки село в Україні виживало завдяки віковим патріархальним традиціям з їх відданістю народній моралі, родині, природі. Воно спиралося передовсім на трудові цінності й традиції: невпинна і тяжка праця, самообмеження, відповідальність стали тим стрижнем, який допомагав людям вистояти у важких умовах. Це спонукало юного Василя наполегливо вчитися, шукати своє місце в житті.
Протягом 1926-1933 років хлопець навчається в семирічній школі, виявляючи творчу натуру – він гарно малює, пише вірші, грає на народних музичних інструментах. У цей же час проявляються і педагогічні нахили юнака: він часто в оточенні дітей, заміняє вчителя, допомагає однокласникам.


В.О. Сухомлинський біля батьківської хати
Навчання в педагогічних вузах (Кременчук, Полтава) збігається із початком роботи в школі у 1935 р., яку Сухомлинський не залишає до кінця свого життя. Шкільна практика у поєднанні з самостійним засвоєнням педагогічних знань давала простір для творчості, вироблення самостійного підходу до питань навчання та виховання.
У роки війни Василь Олександрович на фронті (1941), після поранення (1942) – комісований до Удмуртії, де продовжує педагогічну роботу.
У 1944 році В.О. Сухомлинський одружується із Галиною Іванівною Дев’ятовою, і як тільки було звільнено Україну від фашистських загарбників, подружжя їде на Батьківщину: Україна збирала своїх дітей на відбудову.
З 1948 року і до кінця свого життя Василь Олександрович працював директором у середній школі в Павлиші, неподалік від рідного села. Саме тут він був удома, мав повноправне життя, почуття внутрішньої свободи. Тут Сухомлинський міг висловлювати власні погляди, відстоювати свої переконання, виявляти особистісні якості. Тут реалізувався як педагог, як особистість, як письменник-мораліст.Щоденне спілкування з дітьми поставило перед директором велику кількість педагогічних проблем, які вимагали теоретичного осмислення, практичної перевірки. В центрі його уваги перебувають питання організації та керівництва всією навчально-виховною роботою школи. Творчі пошуки педагога в ці роки спрямовані на підвищення грамотності, дисципліни, ідеологічного навчання та виховання, що відповідало вимогам офіційної педагогіки.
З кінця 50-х років Василь Олександрович йде від державної політики спрямованості на розвиток інтелекту до трудової школи як основи розвитку дітей і підготовки їх до життя. Ці ідеї звучать у працях «Виховання комуністичного ставлення до праці» (1959), «Виховання радянського патріотизму у школярів» (1959), «Формування комуністичних переконань молодого покоління» (1961).

Уроки мислення
«Хрущовська відлига» надала могутнього стимулу творчій інтелігенції всього Радянського Союзу для розвитку ідей, що спиралися на вибір власних інтересів і потреб особистості. До числа «шістдесятників» належав і В.О. Сухомлинський.
Від середини 50-х до середини 60-х років Василь Олександрович розробляє свою педагогічну систему. Рушієм творчого процесу для нього стає невдоволеність авторитарно-догматичними структурами виховання і відірваним від життя змістом освіти. Праці педагога цього періоду стали визначальними для подальших творчих шукань, критичного ставлення до політико-партійного керівництва школою.


У розвитку В.О. Сухомлинського як педагога-мислителя позначилися процеси, які зводили нанівець здобутки початку 60-х років. Василь Олександрович продовжував експериментувати. В цілісному вигляді гуманістичні ідеї педагога вперше викладені в «Етюдах про комуністичне виховання» (1967). Найголовніші з них: любов до дитини, довіра й повага її особистості, навчальна діяльність школярів як творчий процес відкриття, пізнання та самопізнання, обмеження впливу колективу на особистість, виховання без покарань, роль слова та особистості вчителя для дитини.
Особливу увагу педагог приділяє ідеї самоцінності й неповторності, талановитості кожної дитини, вільному розвитку особистості; вихованню в єдності з природою як головного чинника формування людини – її розуму, почуттів («уроки мислення на природі», «школа під голубим небом», «школа радості»); розробці комплексної програми «виховання красою»; відмові від колективних засобів впливу на особистість, зокрема коли йдеться про проступок; вирішенню проблем біологічного та соціального впливу тощо.


Праці, останніх років педагога, присвячені формуванню духовності як визначальної якості дитини. В.О. Сухомлинський ввів етику в структуру педагогіки, наповнив її культовими засадами, основаними як на соціальних реаліях, так і народній та класичній культурі. Він вибудовує виховний процес як прищеплення «культури почуттів», «культури бажань» краси і любові, створює «філософію для дітей», основою яких виступають написані ним художні мініатюри, а педагогічна аргументація закладається у книзі «Як виховати справжню людину».
В останніх працях учитель-практик розмірковує над питаннями: що таке людина, яке її призначення – і намагається відповісти на них засобами педагогічної науки. Василь Олександрович все більше говорить про такі прості й необхідні для кожної людини і суспільства в цілому речі: про добро й милосердя, про смисл життя і правильне ставлення до смерті, про зло і його подолання, про необхідність гармонійних людських стосунків, про любов, про жінку-матір – основу людського життя.
Після 1970 р. почався новий етап біографії педагога – «життя після смерті». Це стосується його 48 книг, 500 наукових статей, більш як 1 500 оповідань і казок для дітей. Спадщина В.О. Сухомлинського розійшлася по всьому світу, живе своїм життям, його праці перекладені на 59 мов світу. Найпопулярніша книга Василя Олександровича «Серце віддаю дітям», яку жодне радянське видавництво не хотіло публікувати й випустило в 1969 році тільки тому, що вона вийшла роком раніше в НДР, має 55 видань на 32 мовах.
Ідеї Сухомлинського значно вплинули на подальший розвиток педагогічної науки та практики і лягли в основу широкого руху «педагогіки співробітництва», стали органічною частиною сучасної української школи.Твори В. О. Сухомлинського з фонду бібліотекиСухомлинский В. А. Избранные произведения. в 5 т. / В. А. Сухомлинский. – Киев : Рад. шк., 1979-1980.
У вибраних творах перед читачем постає постать видатного педагога світового рівня, педагогічна спадщина якого може використовуватися в сучасній практиці виховання та навчання молодого покоління. До першого тому ввійшли праці «Проблемы воспитания всесторонне развитой личности», «Духовный мир школьника», «Методика воспитания коллектива». До другого тому ввійшли «Как воспитать настоящего человека» та «Сто советов учителю». До третього тому ввійшли «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина», «Письма к сыну». До четвертого тому ввійшли «Павлышская средняя школа» та «Разговор с молодым директором школы». До п’ятого тому ввійшли педагогічні статті.

Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека (Этика коммунистического воспитания) : педагогическое наследие / В. А. Сухомлинский. – Москва : Педагогика, 1990. – 288 с.
Проблему морального виховання В. Сухомлинський вважав найголовнішою в роботі школи. В книгу включені бесіди, які вчитель може використовувати в своїй роботі.
Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. Сухомлинский ; сост. А. B. Сухомлинская. – Москва : Мол. гвардия, 304 с. : ил.
В цю книгу увійшли твори з педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Сімейна педагогіка завжди хвилювала автора, який не відділяв шкільне виховання від сімейного і вважав, що «немає складнішої мудрості, ніж батьківська і материнська мудрість вихователів людини». Як виховати справжню людину – ось головне питання його творчості.
В. А. Сухомлинский о воспитании : для педагогов, родителей и студентов педвузов / сост. Д. И. Латышина. – Москва : Школьная Пресса, 2003. – 192 с. – ( «Воспитание школьников. Биб-ка журнала». Вып. 37).
В. О. Сухомлинський талановитий педагог і людина великої душевної щедрості, який присвятив своє життя дітям та роздумам про їх виховання. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського актуальні і в наш час.

Сухомлинский В.А Павлышская средняя школа : обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе / В. А. Сухомлинский. – Москва : Просвещение, 1979. – 393 с. : ил.
Розповідаючи про зусилля педагогічного колективу по вихованню всебічно розвиненої особистості, автор прагнув показати цю працю по можливості з усіх боків, не тільки роз'яснити методи що застосовуються, але і розкрити їх внутрішні зв'язки і взаємозв'язки.
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – Кишинев : Лумина, 1979. – 624 с.
У книгу ввійшли широко відомі твори В. О. Сухомлинського «Сердце отдаю детям» и «Рождение гражданина», в яких автор порушує актуальні проблеми виховання дитини та підлітка.Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / В. А Сухомлинский. – Киев : Рад. шк., 1984. – 256 с. – (Сер. «Пед. биб-ка»).
У книзі подаються поради з питань організації, змісту, форм, методів і прийомів навчально-виховної роботи, самовиховання учнів, формування та виховання громадянського обов’язку.
Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А.Сухомлинский ; сост. О. В. Сухомлинская. – Москва : Педагогика, 1990. – 304 с.
До книги включені орігінальні твори: оповідання, новели, притчі, які були написані В. О. Сухомлинським. Вони можуть бути використані вчителями і батьками для проведення етичних бесід с дітьми про добро і зло, працьовитість, любові до ближнього, про ставлення до товаришів. Багато творів було взято із архіву В. О. Сухомлинського і публікуються вперше.

Видання про життя та педагогічну діяльність В. О. Сухомлинського


В. А. Сухомлинский : биобиблиография / сост. А. И. Сухомлинская, О В. Сухомлинская. – Киев : Рад. шк., 1987. – 255 с.
До книги ввійшли хронологічні та алфавітні покажчики творів В. О. Сухомлинського, які вийшли в різних країнах світу, літератури про життя і діяльність видатного педагога і вченого.

Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Борис Тартаковский. – Москва : Мол. гвардия, 1972. – 270 с.
Письменник дуже добро знав вчителя В. Сухомлинського та в цієї повісті використав записи своїх бесід з ним. Повість розкриває образ людини дивовижної чистоти і благородства, який зробив сенсом свого життя професію педагога.


У збірниках та періодичних виданнях

 • Антоненко М. Проблема взаємостосунків учителя і учнів у поглядах В. О. Сухомлинського / М. Антоненко // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 3-8.
 • Баранюк І. Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дітей / Ірина Баранюк // Рідна школа. – 2017. – № 3-4. – С. 46-51.
 • Богуш А. Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд В. О. Сухомлинського / Алла Богуш // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 7-9.
 • Богуш А. Патріотичний вектор образу «Батьківщина» в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / Алла Богуш // Рідна школа. – 2017. – № 1-2. – С. 27-31.
 • Василь Олександрович Сухомлинський : життя і педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського // Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги : підручник / за заг. ред. А. М. Бойко. – Київ, 2004. – С. 542-570.
 • Гурдуз А. І. Слово в педагогічній системі В. О. Сухомлинського як центральний засіб виховання і розвитку особистості / А. І. Гурдуз // Освітянські вітрила : гуманітарний альманах / Миколаїв. держ. ун-т. – Миколаїв, 2003. – № 1. – С. 100-104.
 • Демченко І. В. О. Сухомлинський про творчий розвиток молодших школярів через образотворче мистецтво / І. Демченко // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 18-19.
 • Історія національної педагогіки : особистість формується особистістю : Василь Сухомлинський // Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. – Київ: 2003. – С. 267-274.
 • Калініченко Н. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського в сучасній школі / Н. Калініченко // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 8-11.
 • Кисельова О. І. Казка як засіб розвитку мовлення 6-річних дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. І. Кисельова // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 108-110.
 • Кіскіна О. М. Ідеї В. О. Сухомлинського щодо організації і керівництва навчально-виховним процесом ДНЗ освіти / О. М. Кіскіна // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 72.74.
 • Кузь В. Свобода і відповідальність учня у виховній системі В. О. Сухомлинського / В. Кузь // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 4-7.
 • Магідович К. Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського і В. О. Сухомлинського в удосконаленні підготовки студентів до розумового розвитку дітей у дошкільному закладі / К. Магідович, Н. Г. Грама // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 42-45.
 • Мариновська О. Ідеї В. Сухомлинського у векторному аналізі виховного проекту / О. Мариновська // Відкритий урок. – 2007. – № 4. – С. 52-58/
 • Мартинюк Г. І Використання ідей народності В. О. Сухомлинського у формуванні природознавчої компетентності дошкільників / Г. І. Мартинюк, Н. Л. Буханенко // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 74-77.
 • Монке О. С. виховання почуття національної гідності і патріотизму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / О. С. Монке, В. В. Чепурна // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С. 110-113.
 • Олешко Л. Д. Школа і здоров’я учнів (до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського, видатного педагога, вченого, гуманіста) / Л. Д. Олешко // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 8. – С. 5-6.
 • Павленко М. Споріднення і перегукування душ : П. Тичина і В. Сухомлинський : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / М. Павленко // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 22-24.
 • Педагогічна система В. Сухомлинського // Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник. – Київ, 2006. – С. 302-314.
 • Петренко В. В. В. О. Сухомлинський про патріотичну вихованість особистості / В. В. Петренко // Наука і освіта. – 2001. – № 5. – С. 86-89.
 • Розенберг А. Я. Системний підхід у педагогіці Василя Сухомлинського / А. Я. Розенберг // Наука і освіта. – 2001. – № 5. – С. 95-97.
 • Скрипка Н. М. Добротворець В. О. Сухомлинський / Н. М. Скрипка // Наука і освіта. 2001. – № 5. – С. 102-104.
 • Скрипник М. І. Педагогіка особистості Василя Сухомлинського / М. І. Скрипник // Наука і освіта. – 2001. – № 5. – С. 104-106.
 • Соцкая Е. П. Использование педагогического наследия В. А. Сухомлинского в процессе формирования выразительной речи детей / Е. П. Соцкая // Всеукраїнські науково-практичні читання студентів і молодих науковців, присвячені педагогічній спадщині К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського, 18-19 трав. 2004 р. / ПУДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – С.99-101.
 • Сухомлинська О. Ідеї свободи у поглядах В. О. Сухомлинського: Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю / О. Сухомлинська // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 1-3.
 • Сухомлинська О. Проблеми розвитку особистості в історичному контексті психології та педагогіки / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2005. – № 1. – С. 42.
 • Сухомлинський Василь Олександрович (1918-1970) // Українська педагогіка в персоналях : у 2 кн. Кн. 2 : ХХ століття : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – С. 380-386.
 • В. А. Сухомлинский в журнале «Народное образование» : [о публикации работ В. А. Сухомлинского на страницах журнала] // Народное образование. – 2003. – № 1. – С. 243-254.З мережі Інтернет
О.О. Бурлак, завідувач відділу періодичних видань 

Немає коментарів:

Дописати коментар

Надеемся на комментарии