* * * 2022 * * * Міжнародний рік кустарного рибальства та аквакультури * * * 2022 * * * Місто Гренобль (Франція) - Європейська зелена столиця * * * 2022 * * * Каунас (Литва) та Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурні столиці Європи * * * 2022 * * * Гвадалахара (Мексіка) - Всесвітня столиця книги * * * 2022 * * * Рік збреження природи та живого миру в Україні * * * 2022 * * * 300-річчя від дня народження видатного українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Григорія Савича Сковороди * * * 2022 * * * 150-річчя від дня народження зірки світового оперного мистецтва Соломії Крушельницької * * * 2022 ***

середа, 11 травня 2022 р.

«Словник – це всесвіт за абеткою» : двомовні словники українських видань у фондах відділу літератури іноземними мовами


Значення словників у житті кожної людини очевидне . Культура мовлення , індивідуальний словниковий і фразеологічний запас збагачуються за допомогою словників різних видів. Словники сприяють розвитку логічного мислення. Їх називають ще супутниками цивілізації, вони є важливим елементом національної культури того чи іншого народу. Пропонуємо вашій увазі двомовні словники українських видань, що є у фондах відділу літератури іноземними мовами бібліотеки. Вони можуть зацікавити всіх, хто вивчає чи прагне вивчити одну чи де-кілька іноземних мов.Словник німецько-український, українсько-німецький = Wörterbuch Deutsch-Ukrainisch, Ukrainisch – Deutsch [Текст]: 250 000+220 000: два в одному томі 470 000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь : Перун, 2012. – XVI, 1567 с.: іл. - (Українська книга; XXXVI).

У словнику вказано основні значення німецьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців. Словник містить мануальні алфавіти для сурдоперекладу.


Словник французько-український, українсько-французький = Dictionnaire français – ukrainien, ukrainen – français [Текст]: 220 000+210 000: два в одному томі 430 000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь : Перун, 2012. – XVIII, 1088 с.: іл.- ( Українська книга; XXXIV).

У словнику вказано основні значення французьких та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців. Словник містить мануальні алфавіти для сурдоперекладу.


Словник іспансько-український, українсько-іспанський = Diccionario espaňol-ucraniano, ucraniano – espaňol [Текст] : 230 000+210 000: два в одному томі 440 000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь : Перун, 2012. – XII, 1122 с.: іл. - (Українська книга; XXXVIII).

У словнику вказано основні значення іспанських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців. Словник містить мануальні алфавіти для сурдоперекладу.


Словник італійсько-український, українсько-італійський = Dizionario italiano – ucraino, ucraino – italiano [Текст]: 230 000+210 000: два в одному томі 440 000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь: Перун, 2012. – XII, 1124 с. : іл.- (Українська книга; XXXVII).

У словнику вказано основні значення італійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців. Словник містить мануальні алфавіти для сурдоперекладу.


Тищенко, Дмитро. Їдиш-український словник [Текст]: близько 30 000 сл. / Д. Тищенко; Ред.: О. Бейдерман, С. Вашецька, М. Потольський. – К. : АРТ ЕКОНОМІ, 2014. – XVI, 944 c.

Словник містить близько 30 000 слів та виразів мовою їдиш, і є самим повним за лексикою із словників, що видавалися в Україні. Усі матеріали стосовно фонетики, граматики та орфографії подаються за прикладом самого надійного джерела, за одностайною думкою спеціалістів, їдиш-французького словника І. Ніборського та Б. Вайсброта. Завдяки цьому, а також ретельному відбору лексичних одиниць словник може бути використаний при читанні художнього, публіцистичного або наукового тексту будь-якої складності, який видається мовою їдиш у будь якій країні світу.


Словник англійсько-український, українсько-англійський = English-Ukrainian Dictionary, Ukrainian- English Dictionary [Текст]: 250 000+250 000: два в одному томі 500 000 од. пер. / заг. ред. В. Бусела. – Ірпінь: Перун, 2012. – XV1, 1552 с. : іл.- (Українська книга; XXXIII).

У словнику вказано основні значення англійських та українських слів за сучасним діючим правописом. Окрім літературної та побутової, лексика словника охоплює термінологію майже усіх галузей науки і техніки. Відповідники до різних значень розмежовано, що дозволяє вибрати потрібний відповідник; наведено фразеологічні звороти, ілюстративні вислови та словосполучення. Словник розраховано на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, військових, аспірантів, студентів і старшокласників, українців та іноземців. Словник містить мануальні алфавіти для сурдоперекладу.


Гороть, Є. І. Англо-український словник = English – Ukrainian Dictionary [Текст]: близько 100 000 слів та словосполучень / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Вінниця: Нова Книга, 2006. - 1700 с.

Англо-український словник охоплює близько 100 000 англійських слів та словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд з загальновживаними словами у словнику подано спеціальну лексику з різних галузей науки. До багатьох словникових статей, під рубрикою USAGE додані коментарі, націлені на попередження можливих помилок. Словник призначається для фахівців англійської мови, але може стати у пригоді усім тим, хто вивчає англійську мову чи удосконалює своє володіння нею.


Великий англо-український словник = A Comprehensive English – Ukrainian Dictionary [Текст] : 112 000 слів та словосполучень / уклад. Микола Зубков. – Харків: ФОЛІО, 2006. – 790, [10] с. – (Б-ка держав. мови).

Основу словника складає британський варіант класичної англійської мови, але разом із тим подано також слова і словосполучення, притаманні мовам країн колишньої Британської імперії, сучасним країнам – членам Співдружності, й так звані американізми. Прогрес новітніх технологій, що збагатив англійську мову новими термінами й поняттями, теж знайшов своє відображення у словнику, зокрема це: промисловість, телекомунікативний і супутниковий зв’язок, комп’ютерний, медичний, юридичний, соціологічний, філософський, мистецький, військовий, спортивний та інші напрями.


Береза, Тарас. Скажи мені англійською = Let’s Taste English! [Текст] : навч. англ.-укр. слов. / Т. Береза. – Львів: Апріорі, 2020. – 427 с. – (Інноваційні словники).

Двомовна природа словника, тематика його лексичного та граматичного наповнення сприяє учням та студентам у підготовці до державної підсумкової атестації та ЗНО, а також до складання міжнародних іспитів з англійської мови. Тематичне розташування матеріалу та застосування ключових англійських слів і висловів у сучасному розмовному та писемному мовленні дозволить поглибити й удосконалити знання окремих розмовних і граматичних тем, словосполучень та словотвору.


Українсько- англійський та англо-український фразеологічний словник [Текст] / Є. І. Гороть, Ю. В. Громик, Л. К. Малімон та ін.; М-во освіти і науки України; Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки; Каф. практики англ. мови. – К. : КОНДОР, 2020. – 304 с.

Словник містить фразеологічні одиниці різного ступеня усталеності, приказки, прислів’я, афоризми, крилаті вислови, які увиразнюють зміст повідомлення. Вони надають мові яскравості, образності, емоційності з додатковими відтінками іронії, жартів, глузування, докору, презирства, любові тощо. Потенційними користувачами цього словника можуть бути філологи, лексикографи, перекладачі, дослідники народної творчості та фольклору, журналісти, викладачі та студенти, вчителі та учні.


Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian phrase-book [Текст]: близько 30 000 фразеолог. виразів / Уклав К. Т. Баранцев. – К. Знання, 2005. – 1056 с.

Фразеологічні вирази у словнику розміщені в алфавітному порядку. Після кожного виразу або звороту наведено його український відповідник. Переважна більшість фразеологічних одиниць словника ілюстрована прикладами з творів класиків і сучасних письменників. Видання призначене для студентів, аспірантів, учителів, перекладачів, журналістів, наукових працівників, усіх, хто вивчає англійську мову і працює над перекладами, текстами та ін.


Саврук, М. П. Українсько-англійський науково-технічний словник = Ukrainian-English Scientific and Engineering Dictionary [Текст]: понад 120 000 слів та словосполучень/ Михайло Петрович Саврук. – К.: Наукова думка, 2008. – 909,[3] c. – (Словники України).

У словнику вміщено понад 120 000 українських термінів і термінологічних словосполучень та їх відповідників англійською мовою, що використовуються в різних галузях науки, техніки і виробництва. У словнику наведено також загальнонаукову лексику і фразеологію. Розрахований на широке коло фахівців, наукових та науково-технічних працівників, інженерів, перекладачів, викладачів та студентів. Може бути корисним для англомовних читачів, які вивчають українську мову.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Надеемся на комментарии